CARYN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 57 76463 56356 38527 42326 176
Bežná likvidita III. stupeň 0,94070,71590,53241,280,7129
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,80-2,65-1,68-0,7064-1,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,74350,50840,42810,65990,3398
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,605,534,141,123,76
Celkové tržby 87 60376 29367 32758 22246 280
Celkový dlh 41 70253 82245 42214 49920 675
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 985-25 780-18 458-9 130-6 853
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 98525 78018 4589 1306 853
Čistý cash flow 28 98525 78018 4589 1306 853
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 433-1 121-1 4818 884348,00
Čistý zisk 6 321-1 222-1 9617 423-132,00
Čistý zisk v minulom roku -1 222-1 9617 423-132,00-609,00
Cudzie zdroje -16 062-9 741-10 963-12 924-5 501
Daň z príjmov 2 112101,00480,001 461480,00
Daň z príjmov v minulom roku 101,00480,001 461480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 112101,00480,001 461480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,0554,6525,2159,1959,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,4943,6122,5641,0154,02
Doba obratu aktív 244,11330,05320,40191,66206,44
Doba obratu pohľadávok 32,0554,6525,2159,1959,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 164,76263,30245,0396,70159,08
EBIT v minulom roku -1 121-1 4818 884348,00-129,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 433-1 121-1 4818 884348,00
EBITDA 14 7364 062761,0011 0233 064
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 7364 062761,0011 0233 064
Efektívna daňová sadzba 0,2504-0,0901-0,32410,16451,38
Finančná páka 3,606,535,142,124,76
Finančné účty 28 98525 78018 4589 1306 853
Hrubá marža 0,69590,64430,60120,58790,6881
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 6036 149631,0010 9042 946
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67490,79780,76480,50450,7706
Krátkodobé pohľadávky 7 58310 5244 4378 4697 485
Krátkodobé záväzky 38 98750 70843 12113 83620 170
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -445,00242,0067,00263,00348,00
Náklady na predaný tovar 25 41121 13923 75917 99714 434
Neobežný majetok 21 08927 25933 4299 77711 797
Obežný majetok 36 67536 30422 95617 64614 379
Obrat aktív 1,501,111,141,901,77
Obrat neobežného majetku 4,102,581,925,343,92
Obrat obežného majetku 2,361,942,802,963,22
Odpisy 6 1706 1702 0982 0202 598
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 1706 1702 0982 0202 598
Osobné náklady 46 48148 92241 23128 16027 696
Ostatné náklady na finančnú činnosť 133,00113,00130,00119,00118,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 4914 948137,009 4432 466
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3935-0,1254-0,17890,5744-0,0240
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,4491-0,0872-0,11170,65390,0579
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50180,40560,32740,33290,2618
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76250,99531,020,82270,8697
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,000,98171,221,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,160,89220,93411,131,05
Pohľadávky z obchodného styku 7 2158 3993 9715 8686 849
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93800,71590,53091,270,7109
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5541-0,3779-0,5939-1,42-0,8027
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72190,84680,80560,52870,7898
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,605,534,141,123,76
Pridaná hodnota 60 95949 15540 47534 22731 846
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3935-0,1254-0,17890,5744-0,0240
Rýchla likvidita I. stupeň 0,74350,50840,42810,65990,3398
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,8313,2559,691,326,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,8313,2559,691,326,75
Služby 16 08415 12915 1088 4387 804
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 76463 56356 38527 42326 176
Spotreba materiálu… 9 3276 0108 6519 5596 630
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 86 37071 39464 23452 22446 280
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 1000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 86 37070 29464 23452 22446 280
Účtovný cash flow 28 98525 78018 4589 1306 853
Vlastné imanie 16 0629 74110 96312 9245 501
Všetky záväzky 41 70253 82245 42214 49920 675
Výsledok hospodárenia 8 566-1 008-1 3379 003466,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 566-1 008-1 3379 003466,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 321-1 222-1 9617 423-132,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 222-1 9617 423-132,00-609,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 433-1 121-1 4818 884348,00
Zásoby 107,000,000061,0047,0041,00
Záväzky 41 70253 82245 42214 49920 675
Záväzky z obchodného styku -445,00242,0067,00263,00348,00
Zisk pred zdanením 8 433-1 121-1 4818 884348,00
Zmena EBIT -7,520,7569-0,166725,53-2,70