SANYTOUR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 66314 66314 66316 62517 317
Bežná likvidita III. stupeň 1,271,271,272,162,12
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,04-1,04-1,04-1,00-1,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,271,271,272,161,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,631,631,631,210,8915
Celkové tržby 0,00000,0000610,002 52824 072
Celkový dlh 9 0939 0939 0839 1018 162
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 791-5 791-5 791-7 553-9 584
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-3,19-0,64560,2171
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 7915 7915 7917 5539 584
Čistý cash flow 5 7915 7915 7917 5539 584
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-973,00-669,006 699
Čistý zisk 0,00000,0000-1 944-1 6325 225
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-1 944-1 6325 225784,00
Cudzie zdroje -5 570-5 570-5 580-7 524-9 155
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,001 474
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,001 474960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,001 474
Dlhodobé pohľadávky 8 8728 8728 8729 0720,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000117,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000117,25
Doba obratu aktív 0,00000,00008 7742 400262,57
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00005 3091 310117,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00002 732505,20123,76
EBIT v minulom roku 0,0000-973,00-669,006 6991 744
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-973,00-669,006 699
EBITDA 0,00000,0000-870,00-513,006 867
EBITDA marža 0,00000,0000-1,43-0,20290,2853
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-870,00-513,006 867
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,9756-1,430,2200
Finančná páka 2,632,632,632,211,89
Finančné účty 5 7915 7915 7917 5539 584
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3799-0,3799-0,3806-0,4526-0,5287
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,37990,37990,38060,45260,5287
Hrubá marža 0,00000,0000-1,25-0,06960,3124
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-973,00-669,006 699
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00007 733
Krátkodobé záväzky 4 5754 5754 5653 4998 162
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00005 796
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-79,09-171,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,000011,003,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000011,003,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00001 3742 70416 553
Obežný majetok 14 66314 66314 66316 62517 317
Obrat aktív 0,00000,00000,04160,15211,39
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,04160,15211,39
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000103,00156,00168,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-1 944-1 6325 225
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,0000-0,3484-0,21690,5707
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,0000-0,0964-0,05100,7317
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,39490,39490,39490,45430,5534
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00009,492,990,3981
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00009,492,990,3981
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00007 733
Pohotová likvidita II. stupeň 1,271,271,272,162,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9618-0,9618-0,9636-0,9962-0,9552
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000526,452 5180,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62010,62010,61950,54740,4713
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,631,631,631,210,8915
Pridaná hodnota 0,00000,0000-764,00-176,007 519
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00000,7495
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,0000-0,3484-0,21690,5707
Rýchla likvidita I. stupeň 1,271,271,272,161,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-10,44-17,741,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-10,44-17,741,19
Služby 0,00000,000010,00278,0010 326
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 66314 66314 66316 62517 317
Spotreba materiálu… 0,00000,00001 3642 4266 227
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000610,002 52824 072
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000610,002 52824 072
Účtovný cash flow 5 7915 7915 7917 5539 584
Úrokové krytie 0,00000,0000-88,45-223,000,0000
Vlastné imanie 5 5705 5705 5807 5249 155
Všetky záväzky 9 0939 0939 0839 1018 162
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-870,00-513,006 867
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-870,00-513,006 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-1 944-1 6325 225
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-1 944-1 6325 225784,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-984,00-672,006 699
Záväzky 9 0939 0939 0839 1018 162
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00005 796
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-984,00-672,006 699
Zmena EBIT 0,00000,00001,45-0,09993,84