Bratislavská recyklačná s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 3 063 4763 494 9012 294 471874 9440,0000
Bankové úvery 0,000016,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,493,065,512,270,0000
Bežné bankové úvery 0,000016,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 11 84720 49136 21225 5010,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 000,00118 0000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,24360,1106-2,32-0,36110,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7695-0,27921,740,08540,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,32080,40006,3312,300,0000
Celkové tržby 4 755 4416 773 6294 881 1951 828 0380,0000
Celkový dlh 744 121998 6111 980 683700 0480,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 875-597 916-874 039-21 3170,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 875597 932874 03921 3170,0000
Čistý cash flow -565 057-276 107724 10820 5440,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -143 406854 685295 91227 0260,0000
Čistý zisk -176 935628 766219 53812 2050,0000
Čistý zisk v minulom roku 628 766219 53836 3542 2980,0000
Cudzie zdroje -2 319 355-2 496 290-312 788-56 8960,0000
Daň z príjmov 32 416225 91976 2464 2660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 225 91976 24616 4371 1160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32 416225 91976 2464 2660,0000
Dlhodobé pohľadávky 405 134405 1340,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 192,59144,23109,94149,880,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,2069,3857,32135,760,0000
Doba obratu aktív 235,28210,42184,56175,050,0000
Doba obratu pohľadávok 223,70168,62109,94149,880,0000
Doba obratu zásob 0,000020,70111,820,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 0182 6660,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,3959,5433,4248,130,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 6981 9470,00000,0000
EBIT v minulom roku 854 685295 91253 94315 2920,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -143 406854 685295 91227 0260,0000
EBITDA -144 259855 861265 21484 1630,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -144 259855 861265 21484 1630,0000
Finančná páka 1,321,407,3415,380,0000
Finančné účty 32 875597 932874 03921 3170,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7571-0,7143-0,1363-0,06500,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75710,71430,13630,06500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -145 524853 893653 09975 1860,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 507 5772 395 5311 366 791749 1470,0000
Krátkodobé záväzky 734 272988 860415 521240 5640,0000
Krytie dlhovej služby -129,610,00002 0727,970,0000
Materiál 6 80810 13950,000,00000,0000
Nákladové úroky 1 1130,0000128,0010 5550,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000128,001 15211 8780,0000
Náklady na predaný tovar 4 800 7184 916 6714 228 6741 609 3360,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000178 81856 8910,00000,0000
Neobežný majetok 99 23565 6740,000061 5110,0000
Obežný majetok 2 952 3943 408 7362 258 259787 9320,0000
Obrat aktív 1,551,731,982,090,0000
Obrat neobežného majetku 47,8992,310,000029,660,0000
Obrat obežného majetku 1,611,782,012,320,0000
Obrat zásob 0,000017,643,260,00000,0000
Odpisy 16 8101 8804 06647 4520,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 405940,002 03323 7260,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 405940,002 03323 7260,0000
Osobné náklady 55 78763 909120 028154 2620,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2651 9681 5738 5270,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000-450,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 723 463831 865303 419223 8110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -160 125630 646223 60459 6570,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,07630,25190,70190,21450,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,160,05580,38840,71740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00006,415,430,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,864317,932,571,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,664217,412,491,070,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 122 3481 152 320712 573678 5730,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,483,055,472,220,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,109,04-0,4320-2,770,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -507,690,00005 6571,950,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24290,28570,86320,80010,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,32080,40006,3312,300,0000
Pridaná hodnota -48 2191 145 688309 015215 0360,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,64460,72190,42580,32980,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,07630,25190,70190,21450,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04480,60472,100,05950,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,161,177,478,320,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,161,177,478,320,0000
Služby 4 031 6864 277 7643 734 6951 341 9160,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 063 4763 494 9012 294 471874 9440,0000
Spotreba materiálu… 769 032460 089437 088267 4200,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000016,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 752 4996 062 3594 732 4181 824 3720,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000194 7290,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000179 19649 251276,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 752 4995 883 1634 488 4381 824 0960,0000
Účtovný cash flow -565 057-276 107724 10820 5440,0000
Úročený dlh 0,000016,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -128,850,00002 3122,560,0000
Vlastné imanie 2 319 3552 496 290312 78856 8960,0000
Všetky záväzky 744 121998 6111 980 683700 0480,0000
Výsledok hospodárenia -161 069853 981297 44236 7110,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -161 069853 981297 44236 7110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -176 935628 766219 53812 2050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 628 766219 53836 3542 2980,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -144 519854 685295 78416 4710,0000
Zásoby 6 80810 13917 42917 4680,0000
Záväzky 744 121998 6111 980 683700 0480,0000
Záväzky z obchodného styku 723 463831 865303 419223 8110,0000
Zisk pred zdanením -144 519854 685295 78416 4710,0000
Zmena EBIT -0,16782,895,491,770,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000158 4350,00000,0000