Across Trade s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 282 0461 104 1461 063 344967 170851 477
Bežná likvidita III. stupeň 3,483,232,492,091,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6676-0,6593-0,4397-0,2635-0,3816
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,41570,46760,69890,92931,04
Celkové tržby 3 088 0442 878 3992 218 1122 123 9132 172 174
Celkový dlh 376 461351 822437 441465 875433 133
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 243 965222 487184 549122 138164 622
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -243 965-222 487-184 549-122 138-164 622
Čistý cash flow -243 965-222 487-184 549-122 138-164 622
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 207 020172 440165 986115 958102 960
Čistý zisk 153 261126 422124 60782 95273 657
Čistý zisk v minulom roku 126 422124 60782 95273 65776 940
Cudzie zdroje -905 585-752 324-625 903-501 295-418 344
Daň z príjmov 41 57834 12832 65425 55121 067
Daň z príjmov v minulom roku 34 12832 65425 55121 06721 893
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41 57834 12832 65425 55121 067
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 179,23166,51203,30187,95167,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 108,72106,78131,37136,94124,74
Doba obratu aktív 151,54140,19175,84166,95143,36
Doba obratu pohľadávok 179,23166,51203,30187,95167,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,2042,8469,4180,0372,64
EBIT v minulom roku 172 440165 986115 958102 960116 101
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 207 020172 440165 986115 958102 960
EBITDA 220 683182 054175 402149 316142 994
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 220 683182 054175 402149 316142 994
Finančná páka 1,421,471,701,932,04
Finančné účty -243 965-222 487-184 549-122 138-164 622
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7064-0,6814-0,5886-0,5183-0,4913
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70640,68140,58860,51830,4913
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 212 463181 034168 542138 933131 638
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28510,30560,39470,47930,5067
Krátkodobé pohľadávky 1 516 3151 311 4951 229 4501 088 835992 651
Krátkodobé záväzky 365 456337 443419 743463 604431 423
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 343 420323 978399 754434 425420 864
Krytie dlhovej služby 18,1215,3120,1020,0317,36
Nákladové úroky 12 18111 8908 7257 4558 236
Nákladové úroky v minulom roku 11 8908 7257 4558 23617 268
Náklady na predaný tovar 2 671 2032 528 7691 887 4861 792 7811 895 383
Neobežný majetok 9 69615 13818 443473,0023 448
Obežný majetok 1 272 3501 089 0081 044 901966 697828 029
Obrat aktív 2,412,602,082,192,55
Obrat neobežného majetku 318,49189,91119,684 47092,45
Obrat obežného majetku 2,432,642,112,192,62
Odpisy 5 4435 0442 05622 97528 675
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 4435 0442 05622 97528 675
Osobné náklady 194 522161 714150 303171 064133 219
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 2208 1207 86010 38311 356
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 158 704131 466126 663105 927102 332
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46670,46730,47000,53170,4889
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,142,142,131,882,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,082,082,101,661,68
Pohľadávky z obchodného styku 919 827841 042794 428793 317740 850
Pohotová likvidita II. stupeň 3,483,232,492,091,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,713,383,394,102,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -20,03-18,71-21,15-16,38-19,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,29360,31860,41140,48170,5087
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,41570,46760,69890,92931,04
Pridaná hodnota 416 831346 068319 807321 714272 462
Primárna platobná neschopnosť 0,37340,38520,50320,54760,5681
Rýchla likvidita I. stupeň -0,6676-0,6593-0,4397-0,2635-0,3816
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,711,932,493,123,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,711,932,493,123,03
Služby 2 657 1282 518 3631 872 4341 764 2071 883 124
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 282 0461 104 1461 063 344967 170851 477
Spotreba materiálu… 14 07510 40615 05228 57412 259
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 088 0342 878 3872 207 7932 114 4952 167 845
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 550500,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 088 0342 874 8372 207 2932 114 4952 167 845
Účtovný cash flow -243 965-222 487-184 549-122 138-164 622
Úrokové krytie 17,0014,5019,0215,5512,50
Vlastné imanie 905 585752 324625 903501 295418 344
Všetky záväzky 376 461351 822437 441465 875433 133
Výsledok hospodárenia 215 240180 560173 846126 341114 319
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 215 240180 560173 846126 341114 319
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 153 261126 422124 60782 95273 657
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 126 422124 60782 95273 65776 940
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 194 839160 550157 261108 50394 724
Záväzky 376 461351 822437 441465 875433 133
Záväzky z obchodného styku 343 420323 978399 754434 425420 864
Zisk pred zdanením 194 839160 550157 261108 50394 724
Zmena EBIT 1,201,041,431,130,8868