ESYP, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 767 049871 643864 148944 897881 819
Bankové úvery 1 589496,00900,003 664312,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,482,615,213,832,97
Bežné bankové úvery 1 589496,00900,003 664312,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000061 35497 026
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0092-0,02470,5133-0,54040,1747
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,08110,1323-4,371,98-0,3799
Celkové tržby 1 568 1801 919 3231 389 0042 184 2341 698 848
Celkový dlh 87 831152 330110 976216 686292 950
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -58 706-66 047-47 898-431 749-41 608
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 29566 54348 798435 41341 920
Čistý cash flow -6 24817 745-386 615393 493-102 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 9644 44137 808182 82515 313
Čistý zisk 13 033-9 46324 961139 3424 051
Čistý zisk v minulom roku -9 46324 961139 3424 051246 950
Cudzie zdroje -679 218-719 313-753 172-728 211-588 869
Daň z príjmov 0,000010 34710 76538 9728 407
Daň z príjmov v minulom roku 10 34710 76538 9728 40768 971
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000010 34710 76538 9728 407
Dlhodobé pohľadávky 460 599468 672348 006142 72642 726
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,8954,40109,4647,10142,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,6853,0793,9843,38124,89
Doba obratu aktív 179,15166,10227,11158,70188,73
Doba obratu pohľadávok 157,46143,71200,9271,08151,84
Doba splácania záväzkov 190 0000,00000,00000,0000437 411
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,9925,5623,2533,4457,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 107 6400,00000,00000,0000384 150
EBIT v minulom roku 4 44137 808182 82515 313317 139
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 9644 44137 808182 82515 313
EBITDA 54 93550 72474 365210 31239 863
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 93550 72474 365210 31239 863
Efektívna daňová sadzba 0,000011,700,30130,21860,6748
Finančná páka 1,131,211,151,301,50
Finančné účty 60 29566 54348 798435 41341 920
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8855-0,8252-0,8716-0,7707-0,6678
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88550,82520,87160,77070,6678
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 83949 53573 295209 00838 421
Krátkodobé pohľadávky 213 586285 445416 500280 447666 758
Krátkodobé záväzky 77 041134 15488 481199 080270 835
Krytie dlhovej služby 28,4514,2635,7246,6213,96
Nákladové úroky 1 9313 5572 0824 5112 855
Nákladové úroky v minulom roku 3 5572 0824 5112 8551 218
Náklady na predaný tovar 1 087 2941 280 864850 9081 502 5561 297 864
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 148,000,00000,00000,0000226,00
Neobežný majetok 32 56950 98350 84424 95733 389
Obežný majetok 734 480820 660813 304858 586751 404
Obrat aktív 2,042,201,612,301,93
Obrat neobežného majetku 47,9837,5727,3287,0851,08
Obrat obežného majetku 2,132,331,712,532,27
Odpisy 36 82845 01635 41826 17823 072
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 41422 50817 70913 08911 536
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 41422 50817 70913 08911 536
Osobné náklady 435 925559 663474 064480 091384 830
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0961 2431 0871 3141 442
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00005,0010,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 43 64695 46152 210131 131237 857
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 49 86135 55360 379165 52027 123
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91680,88210,88130,71590,9441
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3 2130,00000,00000,00001 804
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,131,131,401,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,051,061,320,9993
Pohľadávky z obchodného styku 187 030278 487357 608258 285583 545
Pohotová likvidita II. stupeň 3,482,615,213,832,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 108,71-40,541,95-1,855,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,244,99-185,6987,23-36,04
Pridaná hodnota 475 470634 502537 938670 588407 600
Primárna platobná neschopnosť 0,23340,34280,14600,50770,4076
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76680,49420,54602,150,1546
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,603,001,491,037,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,603,001,491,037,35
Služby 213 805263 069236 975552 350447 868
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 767 049871 643864 148944 897881 819
Spotreba materiálu… 873 3411 017 795613 933950 206813 351
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 589496,00900,003 664312,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 562 7641 915 3931 388 8522 173 1441 705 464
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000027,006,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 50,00-10 860124,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 562 7141 926 2261 388 7222 173 1441 705 464
Účtovný cash flow -6 24817 745-386 615393 493-102 894
Úročený dlh 1 589496,00900,003 664312,00
Úrokové krytie 7,751,2518,1640,535,36
Vlastné imanie 679 218719 313753 172728 211588 869
Všetky záväzky 87 831152 330110 976216 686292 950
Výsledok hospodárenia 18 1075 73538 953184 13416 791
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 1075 73538 953184 13416 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 033-9 46324 961139 3424 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 46324 961139 3424 051246 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 033884,0035 726178 31412 458
Záväzky 87 831152 330110 976216 686292 950
Záväzky z obchodného styku 43 64695 46152 210131 131237 857
Zisk pred zdanením 13 033884,0035 726178 31412 458
Zmena EBIT 3,370,11750,206811,940,0483
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-36 419
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-36 419