Assets Management, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 34 220 56337 277 41542 176 75547 873 79225 297 506
Bežná likvidita III. stupeň 0,86830,64760,74190,50490,1815
Časové rozlíšenie aktív 788,00690,00664,001 155371,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,962,172,5810,29-3,28
Celkové tržby 2 806 8352 952 9744 356 2955 638 4109 476 209
Celkový dlh 22 655 82525 500 75430 379 32043 632 37936 404 910
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 215 21317 628 61923 079 04432 636 98226 090 584
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0941-0,0040-0,04330,06010,5475
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 48690 36621 71022 912315 484
Čistý cash flow -59 88068 656-1 202-292 572276 679
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 609 0571 199 8801 731 4222 411 9486 661 997
Čistý zisk -264 236-11 785-188 741338 8175 188 421
Čistý zisk v minulom roku -11 785-188 741338 8175 188 421-5 632 317
Cudzie zdroje -11 564 738-11 776 661-11 797 435-4 241 41311 107 404
Daň z príjmov 0,00000,00002 8872 8812 881
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8872 8812 8812 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8872 8812 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14 1726 909203 749980 182643,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14 1146 909203 733979 907636,61
Doba obratu aktív 28 46818 199439 8432 133 5692 589
Doba obratu pohľadávok 14 1726 909203 749980 182643,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 0042 08734 053488 1071 023
EBIT v minulom roku 1 199 8801 731 4222 411 9486 661 997-3 996 340
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 609 0571 199 8801 731 4222 411 9486 661 997
EBITDA -11 521325 0371 108 7651 449 8605 771 885
EBITDA marža -0,00410,11010,25450,25710,6091
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11 521325 0371 108 7651 449 8605 771 885
Finančná páka 2,963,173,5811,29-2,28
Finančné účty 30 48690 36621 71022 912315 484
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -12 610323 9371 107 6301 464 5888 081 680
Krátkodobé finančné výpomoci 17 245 69917 718 98523 100 75432 659 89426 406 068
Krátkodobé pohľadávky 17 035 52914 152 46319 537 59721 993 6736 291 839
Krátkodobé záväzky 2 409 4694 274 8193 265 38210 952 3239 998 842
Krytie dlhovej služby -0,01320,26830,57830,70033,92
Nákladové úroky 873 2931 211 6651 917 2762 070 2501 470 695
Nákladové úroky v minulom roku 1 211 6651 917 2762 070 2501 470 6951 633 096
Náklady na predaný tovar 273 636144 71823 13619 418397 959
Neobežný majetok 8 794 3777 047 2588 222 4677 489 7858 909 836
Obežný majetok 25 425 39830 229 46733 953 62440 382 85216 387 299
Odpisy 14 99014 99014 99029 19843 590
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 4957 4957 49514 59921 795
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 4957 4957 49514 59921 795
Osobné náklady 17 01116 83016 9267 9040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0891 1001 1351 1062 368 515
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 821 9233 640 2552 032 5625 375 5503 740 359
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -249 2463 205-173 751368 0155 232 011
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,10300,02791,43-0,70400,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,7135,830,7009-1,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,1618,950,3717-0,302672,69
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,13650,0918-0,0343-35,720,0776
Pohľadávky z obchodného styku 16 966 37914 152 46319 536 02221 987 5026 220 283
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86830,64760,74190,50490,1815
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 193,13-171,539 81514,5040,15
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,50400,47530,54770,68221,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66210,68410,72030,91141,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,962,172,5810,29-3,28
Pridaná hodnota 165 114602 93611 864-11 2283 168 421
Primárna platobná neschopnosť 0,10740,25720,10400,24450,6013
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 96678,4527,4030,096,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 96678,4527,4030,096,31
Služby 268 573139 91116 78715 549394 781
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 220 56337 277 41542 176 75547 873 79225 297 506
Spotreba materiálu… 5 0634 8076 3493 8693 178
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 245 69917 718 98523 100 75432 659 89426 406 068
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 983 34322 182 94431 375 65220 284 51339 944 811
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 26 544 59321 435 29031 340 65220 268 40634 039 276
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00007 9172 339 155
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 438 750747 65435 0008 1903 566 380
Účtovný cash flow -59 88068 656-1 202-292 572276 679
Úročený dlh 17 245 69917 718 98523 100 75432 659 89426 406 068
Úrokové krytie 0,69740,99030,90311,174,53
Vlastné imanie 11 564 73811 776 66111 797 4354 241 413-11 107 404
Všetky záväzky 22 655 82525 500 75430 379 32043 632 37936 404 910
Výsledok hospodárenia -26 511310 0471 093 7751 414 1385 685 534
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -26 511310 0471 093 7751 414 1385 685 534
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -264 236-11 785-188 741338 8175 188 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 785-188 741338 8175 188 421-5 632 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -264 236-11 785-185 854341 6985 191 302
Záväzky 22 655 82525 500 75430 379 32043 632 37936 404 910
Záväzky z obchodného styku 1 821 9233 640 2552 032 5625 375 5503 740 359
Zisk pred zdanením -264 236-11 785-185 854341 6985 191 302
Zmena EBIT 0,50760,69300,71790,3620-1,67
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000014 4412 381 916
Účtovné závierky