PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 588 528587 855593 372592 228596 047
Bankové úvery 5 6340,00000,000045,000,0000
Bežné bankové úvery 5 6340,00000,000045,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,18-2,21-2,24-2,26-2,29
Celkové tržby 25,0026,0010,003 0000,0000
Celkový dlh 1 087 1951 075 5131 072 0461 061 4531 057 711
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -844,00-1 291-109,00-1 725-293,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -440,36-345,54-944,90-2,520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 4781 291109,001 770293,00
Čistý cash flow 5 1871 182-1 6611 477-624,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 009-8 521-8 355-6 474-7 436
Čistý zisk -11 009-8 984-9 449-7 561-74 211
Čistý zisk v minulom roku -8 984-9 449-7 561-74 211-75 284
Cudzie zdroje 498 667487 658478 674469 225461 664
Daň z príjmov 0,0000463,001 0941 087960,00
Daň z príjmov v minulom roku 463,001 0941 087960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000463,001 0941 087960,00
EBIT v minulom roku -8 521-8 355-6 474-7 436-8 325
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 009-8 521-8 355-6 474-7 436
EBITDA 2 5715 0575 2237 1046 142
EBITDA marža 102,84194,50522,302,370,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 5715 0575 2237 1046 142
Finančná páka -1,18-1,21-1,24-1,26-1,29
Finančné účty 6 4781 291109,001 770293,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,84730,82960,80670,79230,7745
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8473-0,8296-0,8067-0,7923-0,7745
Hrubá marža -166,68-61,85-106,20-0,87970,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5695 0575 2237 1046 142
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,841,831,811,791,77
Krátkodobé pohľadávky 1 089514,002 223133,00261,00
Krátkodobé záväzky 1 081 3911 075 3431 071 8501 061 2381 057 711
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000065 815
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000065 81565 999
Náklady na predaný tovar 4 1671 6081 0622 639601,00
Neobežný majetok 580 961586 050591 040590 325595 493
Obežný majetok 7 5671 8052 3321 903554,00
Odpisy 13 57813 57813 57813 57813 578
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 7896 7896 7896 7896 789
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 7896 7896 7896 7896 789
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 600,000,0000720,00720,003 720
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 5694 5944 1296 017-60 633
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 207,4845,46-166,100,49230,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 96,14412,57-288,18317,69-739,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,851,831,811,791,77
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,18-2,21-2,24-2,26-2,29
Pridaná hodnota -4 167-1 608-1 062-2 639-601,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 422,87212,68205,25149,42172,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 422,87212,68205,25149,42172,21
Služby 4 1671 6081 0622 595601,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 588 528587 855593 372592 228596 047
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000044,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 6340,00000,000045,000,0000
Účtovný cash flow 5 1871 182-1 6611 477-624,00
Úročený dlh 5 6340,00000,000045,000,0000
Vlastné imanie -498 667-487 658-478 674-469 225-461 664
Všetky záväzky 1 087 1951 075 5131 072 0461 061 4531 057 711
Výsledok hospodárenia -11 007-8 521-8 355-6 474-7 436
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 007-8 521-8 355-6 474-7 436
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 009-8 984-9 449-7 561-74 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 984-9 449-7 561-74 211-75 284
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 009-8 521-8 355-6 474-73 251
Záväzky 1 087 1951 075 5131 072 0461 061 4531 057 711
Záväzky z obchodného styku 600,000,0000720,00720,003 720
Zisk pred zdanením -11 009-8 521-8 355-6 474-73 251
Zmena EBIT 1,291,021,290,87060,8932