GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 387 6653 588 1543 772 6363 932 0463 990 482
Aktivácia 4 6500,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 209 963278 191255 530348 446441 362
Bežné bankové úvery 68 15870 92692 91692 91692 916
Časové rozlíšenie aktív 2 4332 2622 0301 7071 572
Časové rozlíšenie pasív 60 98354 41170 27615 46225 411
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,17500,54440,66860,58070,3759
Celkové tržby 725 825399 647454 337274 616289 932
Celkový dlh 495 4161 245 6951 483 4751 438 7541 083 200
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 204 205276 684251 565346 313433 757
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1890-0,5566-0,5699-1,47-1,23
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 7581 5073 9652 1337 605
Čistý cash flow 4 251-2 4581 832-5 472-8 871
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -124 409-200 077-230 424-375 753-327 037
Čistý zisk -137 182-222 437-258 945-404 051-356 769
Čistý zisk v minulom roku -222 437-258 945-404 051-356 769-302 665
Cudzie zdroje -2 831 266-2 288 048-2 218 885-2 477 830-2 881 871
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 141 805207 265162 614255 530348 446
Dlhodobý dlh 141 805207 265162 614255 530348 446
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,8124,6760,2730,3935,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,9710,4948,9812,5112,94
Doba obratu aktív 1 8474 0813 1355 3095 285
Doba obratu pohľadávok 15,8124,6760,2730,3935,25
Doba obratu zásob 37,3767,7169,2462,32283,05
Doba splácania záväzkov 5 05127 45728 74030 192100 617
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 150,781 0941 0181 467845,60
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 6674 0433 2913 19810 793
EBIT v minulom roku -200 077-230 424-375 753-327 037-277 709
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -124 409-200 077-230 424-375 753-327 037
EBITDA 338 978250 375221 04998 391134 503
EBITDA marža 0,46700,62650,48650,35830,4639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 338 978250 375221 04998 391134 503
Finančná páka 1,201,571,701,591,38
Finančné účty 5 7581 5073 9652 1337 605
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8358-0,6377-0,5882-0,6302-0,7222
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83580,63770,58820,63020,7222
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 336 193243 931219 55097 354162 368
Krátkodobé pohľadávky 29 00321 69372 53022 50526 611
Krátkodobé záväzky 276 559962 2741 224 4731 086 660638 437
Krytie dlhovej služby 4,603,282,262,302,48
Materiál 2 0462 3732 1172 2431 586
Nákladové úroky 12 77322 36027 56127 33828 772
Nákladové úroky v minulom roku 22 36027 56127 33828 77223 996
Náklady na predaný tovar 309 665215 919297 837246 174225 619
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 98412 79215 55113 1372 316
Neobežný majetok 3 348 4253 560 3193 691 1613 903 4583 952 898
Obežný majetok 36 80725 57379 44526 88136 012
Obrat obežného majetku 18,1912,555,5310,067,65
Obrat zásob 9,775,395,275,861,29
Odpisy 460 346444 004449 814473 074475 052
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 230 173222 002224 907236 537237 526
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 230 173222 002224 907236 537237 526
Osobné náklady 292 767144 605145 643154 174135 881
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7856 4441 4991 037837,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 91 247124 751130 108103 35137 019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 323 164221 567190 86969 023118 283
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81361,381,036,392,72
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 18,018,219,091,8421,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,230,72620,97070,15660,3677
Pohľadávky z obchodného styku 16 4519 22558 9439 2689 773
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -666,02930,86-1 211452,82324,86
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,17500,54440,66860,58070,3759
Pridaná hodnota 359 828105 006141 38224 14049 961
Primárna platobná neschopnosť 5,5515,362,3812,427,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,464,986,7114,628,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,464,986,7114,628,05
Služby 89 21386 867152 60796 988111 453
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 387 6653 588 1543 772 6363 932 0463 990 482
Spotreba materiálu… 205 118116 260129 679136 049111 850
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 209 963278 191255 530348 446441 362
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 6500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 669 493320 925439 219270 314289 931
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000014 351
Tržby z predaja tovaru 18 72115 14017 00615 4227 327
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 650 772305 785422 213254 892268 253
Účtovný cash flow 4 251-2 4581 832-5 472-8 871
Úročený dlh 209 963278 191255 530348 446441 362
Úrokové krytie -9,74-8,95-8,36-13,74-11,37
Vlastné imanie 2 831 2662 288 0482 218 8852 477 8302 881 871
Všetky záväzky 495 4161 245 6951 483 4751 438 7541 083 200
Výnosy budúcich období krátkodobé 60 98354 04070 27615 46225 411
Výsledok hospodárenia -121 368-193 629-228 765-374 683-326 198
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -121 368-193 629-228 765-374 683-326 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -137 182-222 437-258 945-404 051-356 769
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -222 437-258 945-404 051-356 769-302 665
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -137 182-222 437-257 985-403 091-355 809
Zásoby 2 0462 3732 9502 2431 796
Záväzky 495 4161 245 6951 483 4751 438 7541 083 200
Záväzky z obchodného styku 91 247141 682140 233115 09268 486
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000031 467
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000016 93110 12511 7410,0000
Zisk pred zdanením -137 182-222 437-257 985-403 091-355 809
Zmena EBIT 0,62180,86830,61321,151,18