DK Re-Build, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 227 746259 120228 535231 613145 295
Bankové úvery 25 50932 6270,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,822,082,461,891,82
Bežné bankové úvery 25 50932 6270,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0465-0,0926-0,4312-0,5011-0,0052
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12100,13170,60650,44620,0042
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,051,430,97461,451,85
Celkové tržby 195 730181 578235 867313 977271 830
Celkový dlh 116 436152 401112 796137 05194 310
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 30 68022 747-49 911-47 388-267,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -5 1719 88049 91147 388267,00
Čistý cash flow -5 1719 88049 91147 388267,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 429-1 96127 08955 86861 717
Čistý zisk 4 592-1 96121 14443 57749 209
Čistý zisk v minulom roku -1 96121 14443 57749 209513,00
Cudzie zdroje -111 310-106 719-115 739-94 562-50 985
Daň z príjmov 2 4790,00005 94512 29112 508
Daň z príjmov v minulom roku 0,00005 94512 29112 508960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4790,00005 94512 29112 508
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 307,90346,08199,36164,81156,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 110,47213,59175,37156,22156,22
Doba obratu aktív 425,95520,87379,15271,77195,10
Doba obratu pohľadávok 307,90346,08199,36164,81156,22
Doba obratu zásob 452,26321,700,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 584,33571,020,00000,0000527,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,90150,75136,52124,6386,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 975,57830,430,00000,0000842,15
EBIT v minulom roku -1 96127 08955 86861 7171 506
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 429-1 96127 08955 86861 717
EBITDA 20 0135 48632 48062 47464 427
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 0135 48632 48062 47464 427
Finančná páka 2,052,431,972,452,85
Finančné účty -5 1719 88049 91147 388267,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4887-0,4119-0,5064-0,4083-0,3509
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48870,41190,50640,40830,3509
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 0753 90531 60660 51963 277
Krátkodobé pohľadávky 164 627172 164120 163140 458116 340
Krátkodobé záväzky 42 72374 99582 287106 21264 178
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 71 329109 064109 800124 802102 544
Krytie dlhovej služby 55,900,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 358,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000033,00
Náklady na predaný tovar 128 724131 483150 271220 087181 992
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 26 68747 9370,00000,000044 444
Neobežný majetok 35 22334 82626 10030 61628 688
Obežný majetok 192 523224 294202 435200 997116 607
Obrat aktív 0,85690,70070,96271,341,87
Obrat neobežného majetku 5,545,218,4310,169,48
Obrat obežného majetku 1,010,80951,091,552,33
Obrat zásob 0,80711,130,00000,00000,0000
Odpisy 7 2614 9414 5174 5721 341
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 2614 9414 5174 5721 341
Osobné náklady 41 92137 03135 20229 97120 420
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9381 581874,001 9551 150
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 8532 98025 66148 14950 550
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0336-0,01410,18270,46080,9652
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0402-0,01070,18520,44550,7608
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63100,73920,50480,32940,2273
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,491,040,00000,00002,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,581,351,983,044,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,191,762,634,13
Pohľadávky z obchodného styku 59 065106 257105 707133 137116 340
Pohotová likvidita II. stupeň 2,341,692,071,771,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 21,53-10,80-2,32-2,00-190,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,440,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51130,58810,49360,59170,6491
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,051,430,97461,451,85
Pridaná hodnota 66 43250 09469 73490 98489 838
Primárna platobná neschopnosť 1,211,031,040,93740,8814
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0413-0,01840,18270,46080,9652
Rýchla likvidita I. stupeň -0,07580,09180,60650,44620,0042
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,8227,783,472,191,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,8227,783,472,191,46
Služby 55 17138 54845 56866 53261 300
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 227 746259 120228 535231 613145 295
Spotreba materiálu… 46 86644 998104 703153 55576 248
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 50932 6270,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 195 156181 577220 005311 071271 830
Tržby z predaja tovaru 70 650109 960100,000,000044 444
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 124 50671 617219 905311 071227 386
Účtovný cash flow -5 1719 88049 91147 388267,00
Úročený dlh 25 50932 6270,00000,00000,0000
Úrokové krytie 20,750,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 111 310106 719115 73994 56250 985
Všetky záväzky 116 436152 401112 796137 05194 310
Výsledok hospodárenia 12 752545,0027 96357 90263 086
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 752545,0027 96357 90263 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 592-1 96121 14443 57749 209
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 96121 14443 57749 209513,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 071-1 96127 08955 86861 717
Zásoby 33 06742 25032 36113 1510,0000
Záväzky 116 436152 401112 796137 05194 310
Záväzky z obchodného styku 71 329109 064109 800124 802102 544
Zisk pred zdanením 7 071-1 96127 08955 86861 717
Zmena EBIT -3,79-0,07240,48490,905240,98