KOPERBENT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 719 013809 269758 408770 496817 431
Bankové úvery 13 10349 1870,000023 04556 385
Bežná likvidita III. stupeň 3,242,722,970,68670,4706
Bežné bankové úvery 13 10321 0840,000023 04523 340
Časové rozlíšenie aktív 685,00983,002 0541 2395 085
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,030,5290-0,8400-0,07610,1483
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,38630,57610,50010,55391,67
Celkové tržby 531 556596 039677 746680 379657 970
Celkový dlh 200 373295 805252 853274 634511 751
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66 384-50 448-81 944-105 282-89 932
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 92 087117 03599 344128 327146 317
Čistý cash flow -24 94817 691-28 983-17 99066 922
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 71912 04314 24818 60539 955
Čistý zisk 5 1757 9109 6938 82227 277
Čistý zisk v minulom roku 7 9109 6938 82227 27730 079
Cudzie zdroje -518 640-513 464-505 555-495 862-305 680
Daň z príjmov 3 9162 4963 7487 88810 608
Daň z príjmov v minulom roku 2 4963 7487 88810 6089 670
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 9162 4963 7487 88810 608
Dlhodobé bankové úvery 0,000028 1030,00000,000033 045
Dlhodobé pohľadávky 0,00004 2004 2004 2000,0000
Dlhodobý dlh 0,000028 1030,00000,000033 045
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,4542,2620,5824,0636,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,5239,7714,4814,4534,96
Doba obratu aktív 514,15519,67429,62421,21458,95
Doba obratu pohľadávok 43,4544,9622,9626,3536,18
Doba obratu zásob 51,8865,2061,6915,5125,41
Doba splácania záväzkov 153,81188,04129,78783,701 529
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,3221,4819,54129,30253,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 36,9442,6943,2948,93120,97
EBIT v minulom roku 12 04314 24818 60539 95543 047
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 71912 04314 24818 60539 955
EBITDA 222 912237 956207 819243 828233 889
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 222 912237 956207 819243 828233 889
Finančná páka 1,391,581,501,552,67
Finančné účty 92 087117 03599 344128 327146 317
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7213-0,6345-0,6666-0,6436-0,3740
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72130,63450,66660,64360,3740
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 258 660278 847260 453265 228248 145
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03370,04130,04550,30700,5521
Krátkodobé finančné výpomoci 12 60017 40017 4000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 60 76365 81636 33644 00564 446
Krátkodobé záväzky 24 22833 44534 502236 530451 285
Krytie dlhovej služby 84,82145,36257,52128,67112,99
Materiál 7 7779 0599 8023 1155 462
Nákladové úroky 2 6281 637807,001 8952 070
Nákladové úroky v minulom roku 1 637807,001 8952 0703 298
Náklady na predaný tovar 269 912297 523372 371377 511374 235
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 57 49364 91997 036110 162107 735
Neobežný majetok 557 306609 638600 074588 045594 083
Obežný majetok 161 022198 648156 280181 212218 263
Obrat aktív 0,70990,70240,84960,86660,7953
Obrat neobežného majetku 0,91590,93241,071,141,09
Obrat obežného majetku 3,172,864,123,682,98
Obrat zásob 7,045,605,9223,5414,36
Odpisy 213 848229 868203 178212 008190 364
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 106 924114 934101 589106 00495 182
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 106 924114 934101 589106 00495 182
Osobné náklady 105 561129 944151 096134 358116 031
Ostatné náklady na finančnú činnosť 252,00992,00232,00136,00944,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000019,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 8187 59311 51014 76835 705
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 219 023237 778212 871220 830217 641
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43890,47970,55560,46300,4206
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,184,172,802,632,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,282,081,802,162,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75300,75280,76760,83780,9004
Pohľadávky z obchodného styku 58 05861 93725 55726 43662 272
Pohotová likvidita II. stupeň 3,072,562,650,66870,4548
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20,79-29,0217,4427,56-4,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,4910,81-35,91-9,4932,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,27870,36550,33340,35640,6260
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,38630,57610,50010,55391,67
Pridaná hodnota 240 527270 879271 956290 168275 863
Primárna platobná neschopnosť 0,10020,12260,45040,55860,5734
Rýchla likvidita I. stupeň 1,841,631,910,49440,3083
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89891,241,221,132,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89891,241,221,132,19
Služby 78 15765 555113 500105 00396 040
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 719 013809 269758 408770 496817 431
Spotreba materiálu… 134 262167 049161 835162 346170 460
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 70366 58717 40023 04556 385
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 528 439589 334670 760678 447657 698
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 00020 93226 43310 7687 600
Tržby z predaja tovaru 324 704311 406357 214319 281300 709
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 185 735256 996287 113348 398349 389
Účtovný cash flow -24 94817 691-28 983-17 99066 922
Úročený dlh 25 70366 58717 40023 04556 385
Úrokové krytie 4,467,3617,669,8219,30
Vlastné imanie 518 640513 464505 555495 862305 680
Všetky záväzky 200 373295 805252 853274 634511 751
Výsledok hospodárenia 12 06413 14214 68518 55041 204
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 06413 14214 68518 55041 204
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 1757 9109 6938 82227 277
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 9109 6938 82227 27730 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 09110 40613 44116 71037 885
Zásoby 8 17211 59716 4004 6807 500
Záväzky 200 373295 805252 853274 634511 751
Záväzky z obchodného styku 5 8187 59311 51014 76835 705
Zisk pred zdanením 9 09110 40613 44116 71037 885
Zmena EBIT 0,97310,84520,76580,46560,9282
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 00015 87816 38924 0389 921