Adam-Dent s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 285 306225 650230 92162 50755 842
Bankové úvery 127 488140 244153 0000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,25220,61050,84744,462,60
Bežné bankové úvery 12 75612 75612 7560,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08770,48670,61412,270,9473
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,453,473,980,32580,3497
Celkové tržby 273 022241 201205 231206 232203 250
Celkový dlh 221 200175 201184 55815 36114 469
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 119 873125 670136 237-21 964-9 279
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 61514 57416 76321 9649 279
Čistý cash flow 7 61514 57416 76321 9649 279
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 5728 78129,007 9768 103
Čistý zisk 13 6584 086-783,005 7735 120
Čistý zisk v minulom roku 4 086-783,005 7735 12012 471
Cudzie zdroje -64 106-50 449-46 363-47 146-41 373
Daň z príjmov 3 7801 263480,002 2032 983
Daň z príjmov v minulom roku 1 263480,002 2032 9833 643
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 7801 263480,002 2032 983
Dlhodobé bankové úvery 114 732127 488140 2440,00000,0000
Dlhodobý dlh 114 732127 488140 2440,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,5116,2028,8126,7327,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,5116,2028,3925,0126,49
Doba obratu aktív 393,79341,47411,46113,56100,28
Doba obratu pohľadávok 23,5116,2028,8126,7327,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 119,8345,3148,6317,5617,59
EBIT v minulom roku 8 78129,007 9768 10316 114
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 5728 78129,007 9768 103
EBITDA 28 68526 68115 22419 45823 848
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 68526 68115 22419 45823 848
Efektívna daňová sadzba 0,21680,2361-1,580,27620,3681
Finančná páka 4,454,474,981,331,35
Finančné účty 7 61514 57416 76321 9649 279
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2247-0,2236-0,2008-0,7543-0,7409
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22470,22360,20080,75430,7409
Hrubá marža 0,60100,60510,64180,60340,6172
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 44 31725 38413 71525 10218 645
Krátkodobé pohľadávky 17 03510 70416 16714 71215 411
Krátkodobé záväzky 86 81629 94527 2959 6679 795
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 8542 5281 784424,001 191
Krytie dlhovej služby 9,157,7745,860,00000,0000
Nákladové úroky 3 1343 432332,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 432332,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 100 36395 25873 12576 45877 798
Neobežný majetok 260 195199 582196 98119 40030 374
Obežný majetok 25 11126 06833 94043 10725 468
Obrat aktív 0,92691,070,88713,213,64
Obrat neobežného majetku 1,021,211,0410,366,69
Obrat obežného majetku 10,539,256,044,667,98
Odpisy 15 24116 60313 68710 35410 543
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 24116 60313 68710 35410 543
Osobné náklady 133 657117 007113 776106 001100 696
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3681 2971 5091 1305 203
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 89920 68912 90416 12715 663
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81460,80170,86380,85180,8027
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,251,161,171,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,091,031,071,13
Pohľadávky z obchodného styku 17 03510 70415 93513 76714 751
Pohotová likvidita II. stupeň 0,24760,59200,82223,792,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,42-3,46-2,77-2,15-4,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,434,2550,490,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,44680,62150,66260,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77530,77640,79920,24570,2591
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,453,473,980,32580,3497
Pridaná hodnota 164 086145 943131 722124 447125 452
Rýchla likvidita I. stupeň 0,07650,34130,41852,270,9473
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,716,5712,120,78940,6067
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,716,5712,120,78940,6067
Služby 55 32853 26926 31329 90334 147
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 285 306225 650230 92162 50755 842
Spotreba materiálu… 45 03541 98946 81246 55543 651
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 127 488140 244153 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 272 949241 201204 847204 292203 250
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 5000,00000,00003 3870,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 264 449241 201204 847200 905203 250
Účtovný cash flow 7 61514 57416 76321 9649 279
Úročený dlh 127 488140 244153 0000,00000,0000
Úrokové krytie 6,562,560,08730,00000,0000
Vlastné imanie 64 10650 44946 36347 14641 373
Všetky záväzky 221 200175 201184 55815 36114 469
Výsledok hospodárenia 21 94410 0781 5379 10513 305
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 94410 0781 5379 10513 305
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 6584 086-783,005 7735 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 086-783,005 7735 12012 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 4385 349-303,007 9768 103
Zásoby 461,00790,001 0106 431778,00
Záväzky 221 200175 201184 55815 36114 469
Záväzky z obchodného styku 6 8542 5281 784424,001 191
Zisk pred zdanením 17 4385 349-303,007 9768 103
Zmena EBIT 2,34302,790,00360,98430,5029
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00003 3860,0000