Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 492 482 7403 322 704 1861 353 322 5801 300 585 6451 306 238 873
Aktivácia 9 122 28910 094 3090,00000,000010 742
Bankové úvery 16 731 88915 000 8700,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,060,83991,610,40420,8752
Bežné bankové úvery 16 731 88915 000 8700,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 545 0967 522 813247 0802 730 3561 962 586
Časové rozlíšenie pasív 686 505 655695 040 4125 08312 5593 009 639
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,664,610,02720,02240,2970
Celková tržba 155 585 703156 029 9500,000096,008 831 025
Celková tržba v minulom roku 156 029 950158 260 55896,0018 0397 876 399
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50550,54040,18640,17000,1140
Celkový dlh 942 159 011921 838 012212 612 356188 974 448133 362 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -648 404 128-442 738 973-1 268 529-897 767-15 298 230
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 665 136 017457 739 8441 268 529897 76715 298 230
Čistý cash flow 665 136 017457 739 8441 268 529897 76715 298 230
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 159 220 87481 950 66811 479 546-20 634 665-35 813 604
Čistý zisk 159 214 59781 927 48711 479 546-20 634 665-35 816 811
Čistý zisk v minulom roku 81 927 48744 424 392-20 634 665-23 964 688-2 999 326
Cudzie zdroje -1 863 818 073-1 705 825 761-1 140 705 141-1 111 598 638-1 169 866 702
Daň z príjmov 6 27723 1810,00000,00003 207
Daň z príjmov v minulom roku 23 1817 7290,00000,000012 318
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 27723 1810,00000,00003 207
Dlhodobé pohľadávky 10 833 8489 600 951119 86588 9690,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 8133 7140,000047 654 5711 156
Doba obratu aktív 51 78559 2600,00004 944 935 00355 956
Doba obratu pohľadávok 2 9743 8850,000047 992 8391 156
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 7431 7690,0000152 098 9542 206
EBIT v minulom roku 81 950 66844 432 120-20 634 665-23 964 688-2 987 008
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 159 220 87481 950 66811 479 546-20 634 665-35 813 604
EBITDA 234 661 192155 224 30112 210 098-20 128 156-28 529 003
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 234 661 192155 224 30112 210 098-20 128 156-28 529 003
Finančná páka 1,871,951,191,171,12
Finančné účty 665 136 017457 739 8441 268 529897 76715 298 230
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5337-0,5134-0,8429-0,8547-0,8956
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53370,51340,84290,85470,8956
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 234 661 192155 224 30112 210 098-20 128 156-28 529 003
Krátkodobé pohľadávky 189 735 990208 225 03373 501 76512 533 80526 995 484
Krátkodobé záväzky 117 579 63699 204 11046 624 26740 004 10951 501 238
Materiál 4 799 2324 747 61353 41913 732395 255
Náklady na predaný tovar 64 403 92740 705 3235 983 54159 733 77915 721 481
Neobežný majetok 2 612 458 7052 627 592 6191 206 339 5971 204 255 1791 257 505 532
Obežný majetok 874 478 938687 588 754146 735 90493 600 10946 770 755
Odpisy 75 446 59573 296 814730 552506 5097 287 808
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 75 446 59573 296 814730 552506 5097 287 808
Osobné náklady 128 428 130120 458 84411 140 76711 020 51547 064 700
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 234 661 192155 224 30112 210 098-20 128 156-28 529 003
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 27,0222,370,00009 3521,80
Pohotová likvidita II. stupeň 1,050,83221,610,40390,8119
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,80-3,73-899,23-1 238-76,47
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50550,54040,18640,17000,1140
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81030,56560,02720,02240,2806
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,015,9417,41-9,39-4,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,015,9417,41-9,39-4,67
Služby 73 526 21650 799 6325 983 54159 733 77915 732 223
Stupeň prevádzkovej páky 1,951,870,0000161,7910,69
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 731 88915 000 8700,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 9 122 2890,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 616 14220 465 3980,000096,008 520 630
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 616 14220 465 3980,000096,008 520 630
Tržby za vlastné výkony a tovar 155 585 703156 029 9500,000096,008 831 025
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 156 029 950158 260 55896,0018 0397 876 399
Účtovný cash flow 665 136 017457 739 8441 268 529897 76715 298 230
Úročený dlh 16 731 88915 000 8700,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 863 818 0731 705 825 7611 140 705 1411 111 598 6381 169 866 702
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 492 482 7403 322 704 1861 353 322 5801 300 585 6451 306 238 873
Všetky záväzky 942 159 011921 838 012212 612 356188 974 448133 362 533
Výsledok hospodárenia 159 214 59781 927 48711 479 546-20 634 665-35 816 811
Výsledok hospodárenia po zdanení 159 214 59781 927 48711 479 546-20 634 665-35 816 811
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 81 927 48744 424 392-20 634 665-23 964 688-2 999 326
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 159 214 59781 927 48711 479 546-20 634 665-35 816 811
Zásoby 6 044 2186 160 45653 41913 7323 450 230
Záväzky súčet 942 159 011921 838 012212 612 356188 974 448133 362 533
Zisk pred zdanením 171 978 65791 331 79611 479 546-20 634 665-35 749 182
Zmena Celkovej tržby 0,99720,98590,00000,00531,12
Zmena EBIT 1,941,84-0,55630,861011,99
Účtovné závierky