Obec Žitavany

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 5 182 3435 050 7625 103 1025 136 4815 199 137
Bankové úvery 37 82344 77236 30452 82444 640
Bežné bankové úvery 37 82344 77236 30452 82444 640
Časové rozlíšenie aktív 6 1345 3945 0484 9363 709
Časové rozlíšenie pasív 1 231 6131 196 0471 218 9721 208 116989 312
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,992,192,312,220,1545
Celková tržba 46 832125 533124 16637 19527 164
Celková tržba v minulom roku 127 397124 16637 19530 30226 507
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,78931,021,121,151,73
Celkový dlh 1 742 7131 949 2622 049 2802 104 7112 667 110
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -463 413-289 943-318 329-219 563-101 765
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 501 236334 715354 633272 387146 405
Čistý cash flow 501 236334 715354 633272 387146 405
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 154 79967 45353 891119 33869 273
Čistý zisk 154 79967 45353 891119 33869 273
Čistý zisk v minulom roku 153 43553 891119 338152 277171 570
Cudzie zdroje -2 208 017-1 905 453-1 834 850-1 823 654-1 542 715
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 114,1930,0740,98112,9778,54
Doba obratu aktív 40 39014 68615 00150 40569 859
Doba obratu pohľadávok 114,1930,0740,98112,9778,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 308444,50452,171 20512 735
EBIT v minulom roku 153 43553 891119 338152 277171 570
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 154 79967 45353 891119 33869 273
EBITDA 266 586206 255184 783256 149175 776
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 266 586206 255184 783256 149175 776
Finančná páka 2,352,652,782,823,37
Finančné účty 501 236334 715354 633272 387146 405
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 266 586206 255184 783256 149175 776
Krátkodobé pohľadávky 14 65210 34113 93911 5125 845
Krátkodobé záväzky 167 849152 876153 819122 798947 765
Materiál 1 1991 0941 075838,67785,01
Náklady na predaný tovar 112 322186 192212 75097 635113 412
Neobežný majetok 4 659 1224 699 2194 728 4064 846 8085 042 392
Obežný majetok 517 087346 149369 647284 737153 036
Odpisy 111 787138 802130 892136 811106 502
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 111 787138 802130 892136 811106 502
Osobné náklady 773 257642 721594 936556 535502 408
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 266 586206 255184 783256 149175 776
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,702,672,867,325,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,41-5,69-5,17-6,70-10,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33630,38590,40160,40980,5130
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,78931,021,121,151,73
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,549,4511,098,2215,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,549,4511,098,2215,17
Služby 112 322186 192212 75097 635113 412
Stupeň prevádzkovej páky 2,741,240,13530,63850,3940
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 37 82344 77236 30452 82444 640
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 832125 533124 16637 19527 164
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 832125 533124 16637 19527 164
Tržby za vlastné výkony a tovar 46 832125 533124 16637 19527 164
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 127 397124 16637 19530 30226 507
Účtovný cash flow 501 236334 715354 633272 387146 405
Úročený dlh 37 82344 77236 30452 82444 640
Vlastné imanie 2 208 0171 905 4531 834 8501 823 6541 542 715
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 182 3435 050 7625 103 1025 136 4815 199 137
Všetky záväzky 1 742 7131 949 2622 049 2802 104 7112 667 110
Výsledok hospodárenia 154 79967 45353 891119 33869 273
Výsledok hospodárenia po zdanení 154 79967 45353 891119 33869 273
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 153 43553 891119 338152 277171 570
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 154 79967 45353 891119 33869 273
Zásoby 1 1991 0941 075838,67785,01
Záväzky súčet 1 742 7131 949 2622 049 2802 104 7112 667 110
Zisk pred zdanením 154 95367 65454 102119 48269 343
Zmena Celkovej tržby 0,36761,013,341,231,02
Zmena EBIT 1,011,250,45160,78370,4038
Účtovné závierky