Verejné prístavy, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 596 023 764595 704 012592 593 749592 140 733594 482 452
Bankové úvery 1 9280,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,153,179,216,1311,07
Bežné bankové úvery 1 9280,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 13 1566 42171 649201 681121 539
Časové rozlíšenie pasív 708 890714 735135 439887,00887,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,30901,26-0,1695-0,03230,8322
Celkové tržby 2 800 6662 600 8162 385 4052 799 3892 675 737
Celkový dlh 1 430 1632 015 613367 846877 714893 607
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 942 013-3 683 248-2 671 385-2 709 926-2 727 220
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,32820,34270,3473-0,73680,3028
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 943 9413 683 2482 671 3852 709 9262 727 220
Čistý cash flow 260 6931 011 863-38 541-17 294256 420
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 070 256969 891863 171-1 650 3381 044 947
Čistý zisk 919 046891 200828 333-2 062 726810 108
Čistý zisk v minulom roku 891 200828 333-2 062 726810 108808 383
Cudzie zdroje -593 884 711-592 973 664-592 090 464-591 262 132-593 587 958
Daň z príjmov 151 21078 69134 838412 388234 839
Daň z príjmov v minulom roku 78 69134 838412 388234 839231 792
Daň z príjmov z bežnej činnosti 151 21078 69134 838412 388234 839
Dlhodobé pohľadávky 0,000020 94519 5386 168102 822
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 125,88167,5695,5950,5479,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,9369,6754,3544,0579,14
Doba obratu aktív 79 83489 43494 47478 75282 586
Doba obratu pohľadávok 125,88170,7098,7151,3693,77
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,99120,4336,2471,3042,81
EBIT v minulom roku 969 891863 171-1 650 3381 044 9471 040 175
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 070 256969 891863 171-1 650 3381 044 947
EBITDA 1 421 248-358 557670 898878 0951 347 094
EBITDA marža 0,5075-0,13790,28130,31370,5034
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 421 248-358 557670 898878 0951 347 094
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 3 943 9413 683 2482 671 3852 709 9262 727 220
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9964-0,9954-0,9992-0,9985-0,9985
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99640,99540,99920,99850,9985
Hrubá marža 0,76900,66060,70580,61180,8030
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 399 894-377 188661 535921 7331 345 721
Krátkodobé pohľadávky 939 7731 116 066599 600380 036572 165
Krátkodobé záväzky 843 541802 156227 339536 105308 130
Krytie dlhovej služby 2,00-0,50174,95989,961 519
Náklady na predaný tovar 571 409712 989605 9691 031 906478 739
Neobežný majetok 591 126 894590 877 332589 231 577588 842 922590 958 706
Obežný majetok 4 883 7144 820 2593 290 5233 096 1303 402 207
Obrat obežného majetku 0,55800,50440,69580,88640,7723
Odpisy 329 634-1 347 079-200 5102 541 437305 864
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 164 817-1 509 961-350 2552 396 240152 932
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 164 817162 882149 745145 197152 932
Osobné náklady 1 492 2411 270 7461 166 397860 727704 438
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 39818 6319 4462 0381 373
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44,000,000073,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 599 783575 36556 642429 430176 381
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 248 680-455 879627 823478 7111 115 972
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69290,73960,69280,50260,3278
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,351,441,993,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,18-22,511,740,50342,13
Pohľadávky z obchodného styku 410 071464 039340 943331 194569 678
Pohotová likvidita II. stupeň 3,153,179,216,1311,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2 278-586,0215 36334 189-2 315
Pridaná hodnota 2 153 6041 718 2111 683 5081 712 5492 148 667
Primárna platobná neschopnosť 1,461,240,16611,300,3096
Rýchla likvidita I. stupeň 2,542,437,365,058,83
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,01-5,620,54830,99960,6634
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,01-5,620,54830,99960,6634
Služby 466 989626 114538 340966 204426 017
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 596 023 764595 704 012592 593 749592 140 733594 482 452
Spotreba materiálu… 104 42086 87567 62965 70252 722
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 9280,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 725 0132 431 2002 289 4822 767 2932 627 406
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00005,0022 8380,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 725 0132 431 2002 289 4772 744 4552 627 406
Účtovný cash flow 260 6931 011 863-38 541-17 294256 420
Úročený dlh 1 9280,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 593 884 711592 973 664592 090 464591 262 132593 587 958
Všetky záväzky 1 430 1632 015 613367 846877 714893 607
Výnosy budúcich období krátkodobé 708 890714 735135 439887,00887,00
Výsledok hospodárenia 1 091 614988 522871 413-1 653 3401 041 230
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 091 614988 522871 413-1 653 3401 041 230
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 919 046891 200828 333-2 062 726810 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 891 200828 333-2 062 726810 108808 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 070 256969 891863 171-1 650 3381 044 947
Záväzky 1 430 1632 015 613367 846877 714893 607
Záväzky z obchodného styku 599 783575 36556 642429 430176 381
Zisk pred zdanením 1 070 256969 891863 171-1 650 3381 044 947
Zmena EBIT 1,101,12-0,5230-1,581,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000012 8360,0000
Účtovné závierky