BAUER-MED s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 22 67353 00751 70247 55233 534
Bežná likvidita III. stupeň 2,950,45690,62870,69850,8212
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7810-0,7651-1,43-1,67-1,94
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,070,24720,48730,53290,6576
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,153,723,363,142,95
Celkové tržby 50 09251 21649 64252 34953 276
Celkový dlh 12 10741 77839 83436 07525 052
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 252-8 591-16 994-19 223-16 474
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 2528 59116 99419 22316 474
Čistý cash flow 8 2528 59116 99419 22316 474
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -475,00-638,002 4793 8393 907
Čistý zisk -475,00-638,001 9992 9943 427
Čistý zisk v minulom roku -638,001 9991 3883 397964,00
Cudzie zdroje -10 566-11 229-11 868-11 477-8 482
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00845,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00510,00450,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00845,00480,00
Dlhodobé pohľadávky 0,000037 13128 77820 55910 436
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,0851,9236,2641,6628,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,1640,9727,5440,7827,21
Doba obratu aktív 165,21377,76380,15331,55229,68
Doba obratu pohľadávok 105,08316,54247,85185,0199,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,01247,65256,42251,53171,58
EBIT v minulom roku -638,002 4791 8683 9071 414
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -475,00-638,002 4793 8393 907
EBITDA -404,00429,003 3254 6134 911
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -404,00429,003 3254 6134 911
Finančná páka 2,154,724,364,143,95
Finančné účty 8 2528 59116 99419 22316 474
Hrubá marža 0,87360,81970,85450,86160,8546
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -475,00361,003 2744 5684 843
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33900,65560,67450,75860,7471
Krátkodobé pohľadávky 14 4217 2854 9315 9754 099
Krátkodobé záväzky 7 68734 75034 87436 07525 052
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 25,007 0197 1736 7475 962
Náklady na predaný tovar 6 3339 2347 2237 2457 760
Neobežný majetok 0,00000,0000999,001 7952 525
Obežný majetok 22 67353 00750 70345 75731 009
Obrat aktív 2,210,96620,96021,101,59
Obrat neobežného majetku 0,00000,000049,6929,1621,11
Obrat obežného majetku 2,210,96620,97911,141,72
Odpisy 0,0000999,00796,00730,00937,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000999,00796,00730,00937,00
Osobné náklady 44 06741 28738 99840 28540 329
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71,0068,0051,0045,0068,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -475,00361,002 7953 7244 364
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,98340,91940,89320,8857
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99301,021,091,121,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99300,99281,071,101,10
Pohľadávky z obchodného styku 3 8655 7493 7465 8493 973
Pohotová likvidita II. stupeň 2,950,45690,62870,69850,8212
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,28-1,31-0,6984-0,5970-0,5149
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53400,78820,77050,75860,7471
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,153,723,363,142,95
Pridaná hodnota 43 75941 98242 41945 10445 532
Primárna platobná neschopnosť 0,00651,221,911,151,50
Rýchla likvidita I. stupeň 1,070,24720,48730,53290,6576
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,9797,3811,987,825,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,9797,3811,987,825,10
Služby 5 6588 2286 6555 8286 751
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 67353 00751 70247 55233 534
Spotreba materiálu… 675,001 006568,001 4171 009
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 09251 21649 64252 34953 292
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 09251 21649 64252 34953 292
Účtovný cash flow 8 2528 59116 99419 22316 474
Vlastné imanie 10 56611 22911 86811 4778 482
Všetky záväzky 12 10741 77839 83436 07525 052
Výsledok hospodárenia -404,00-570,002 5293 8833 974
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -404,00-570,002 5293 8833 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -475,00-638,001 9992 9943 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -638,001 9991 3883 397964,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -475,00-638,002 4793 8393 907
Záväzky 12 10741 77839 83436 07525 052
Záväzky z obchodného styku 25,007 0197 1736 7475 962
Zisk pred zdanením -475,00-638,002 4793 8393 907
Zmena EBIT 0,7445-0,25741,330,98262,76