ROLF - X, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 154 750124 291119 884133 18091 840
Bankové úvery 13 43012 48414 67011 6310,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,441,891,961,411,16
Bežné bankové úvery 13 43012 48414 67011 6310,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 3931 7711 6730,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1497-0,12780,1489-1,10-0,6508
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,23160,2420-0,28151,180,6191
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,82870,72410,75941,131,09
Celkové tržby 529 025483 146473 373463 031393 179
Celkový dlh 70 12552 20051 74570 64847 851
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 439-55 053-43 655-56 842-28 626
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 86967 53758 32568 47328 626
Čistý cash flow -12 6689 212-10 14868 47328 626
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 08014 8479 98227 31130 951
Čistý zisk 23 09310 5595 60718 54322 118
Čistý zisk v minulom roku 10 5595 60718 54322 1184 130
Cudzie zdroje -84 625-72 091-68 139-62 532-43 989
Daň z príjmov 5 8792 7272 3626 0716 846
Daň z príjmov v minulom roku 2 7272 3626 0716 8461 778
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 8792 7272 3626 0716 846
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,663,0716,408,847,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,663,0710,407,717,01
Doba obratu aktív 110,3294,0092,57104,9885,82
Doba obratu pohľadávok 13,663,0716,408,847,92
Doba obratu zásob 21,4321,8819,5120,1721,76
Doba splácania záväzkov 51,4937,4038,7263,6260,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,9928,7927,8445,6743,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,901,6216,4326,4627,31
EBIT v minulom roku 14 8479 98227 31130 9517 004
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 08014 8479 98227 31130 951
EBITDA 61 57247 71739 77241 87340 284
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 61 57247 71739 77241 87340 284
Finančná páka 1,831,721,762,132,09
Finančné účty 54 86967 53758 32568 47328 626
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5469-0,5800-0,5684-0,4695-0,4790
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54690,58000,56840,46950,4790
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 61 04647 16539 26241 43040 428
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35350,30630,30070,43500,5035
Krátkodobé pohľadávky 19 1654 06521 23411 2128 473
Krátkodobé záväzky 54 69838 07336 05357 93446 239
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000024 09721 013
Krytie dlhovej služby 29,2130,5719,7615,5320,27
Nákladové úroky 2 1081 5612 0132 6971 987
Nákladové úroky v minulom roku 1 5612 0132 6971 9871 096
Náklady na predaný tovar 415 011404 560404 999380 741327 298
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 387 770371 584339 885332 366280 862
Neobežný majetok 56 55228 64320 48635 12537 999
Obežný majetok 96 80593 87797 72598 05553 841
Obrat aktív 3,313,883,943,484,25
Obrat neobežného majetku 9,0516,8523,0713,1810,28
Obrat obežného majetku 5,295,144,844,727,25
Obrat zásob 17,0316,6818,7118,0916,78
Odpisy 29 96632 31829 28014 1199 310
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 98316 15914 64014 1199 310
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 98316 15914 6400,00000,0000
Osobné náklady 48 03043 44940 81637 82822 664
Ostatné náklady na finančnú činnosť 526,00624,00510,00443,00190,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000072,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 0231 65415 2970,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 05942 87734 88732 66231 428
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,23550,12480,06770,25000,5028
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,31060,17220,11910,36300,6787
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35460,54340,48650,51410,3117
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49530,55660,60310,45970,3579
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,021,801,662,182,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,030,96551,581,98
Pohľadávky z obchodného styku 19 1654 06513 4669 7817 505
Pohotová likvidita II. stupeň 1,111,451,601,150,8023
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,68-7,836,71-0,9132-1,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,015,90-5,0425,3914,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45320,42000,43160,53050,5210
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,82870,72410,75941,131,09
Pridaná hodnota 96 97878 06567 67582 29063 317
Primárna platobná neschopnosť 0,10560,40691,142,462,80
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27290,14650,08230,29650,5028
Rýchla likvidita I. stupeň 0,80541,341,150,98430,6191
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,141,091,301,691,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,141,091,301,691,19
Služby 23 51422 21956 31739 35638 547
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 154 750124 291119 884133 18091 840
Spotreba materiálu… 17 87510 7578 7979 0197 889
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 43012 48414 67011 6310,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 511 989482 625472 674463 031390 782
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000167,00
Tržby z predaja tovaru 511 989482 625472 674463 031390 615
Účtovný cash flow -12 6689 212-10 14868 47328 626
Úročený dlh 13 43012 48414 67011 6310,0000
Úrokové krytie 14,749,514,9610,1315,58
Vlastné imanie 84 62572 09168 13962 53243 989
Všetky záväzky 70 12552 20051 74570 64847 851
Výsledok hospodárenia 31 60615 39910 49227 75431 141
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 60615 39910 49227 75431 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 09310 5595 60718 54322 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 5595 60718 54322 1184 130
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 28 97213 2867 96924 61428 964
Zásoby 22 77122 27518 16618 37016 742
Záväzky 70 12552 20051 74570 64847 851
Záväzky z obchodného styku 2 0231 65415 29724 09721 013
Zisk pred zdanením 28 97213 2867 96924 61428 964
Zmena EBIT 2,091,490,36550,88244,42
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 14 1480,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 14 1480,00000,00000,00000,0000