E.ON Slovensko, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 404 859 339408 097 425396 454 354402 485 116403 843 497
Bežná likvidita III. stupeň 156,90190,551 0791 1562 299
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000011 0160,0000
Časové rozlíšenie pasív 19,000,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 0,000063 05182 793145 908116 228
Celkový dlh 250 041213 45754 71840 70125 652
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000433,76191,62150,16200,32
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 253 68027 483 04915 980 38321 976 40623 285 944
Čistý zisk 24 074 49827 349 18715 864 85521 909 63423 283 064
Čistý zisk v minulom roku 27 349 18715 864 85521 909 63423 283 06419 039 737
Cudzie zdroje -404 609 279-407 883 968-396 399 636-402 444 415-403 817 845
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8802 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000294 12378 37665 40985 538
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000292,6295,3815,4115,14
Doba obratu aktív 0,00003 228 4091 747 8031 013 0401 262 724
Doba obratu pohľadávok 0,0000294 12378 37665 40985 538
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 54472,6456,6237,20
EBIT v minulom roku 27 483 04915 980 38321 976 40623 285 94419 042 617
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 253 68027 483 04915 980 38321 976 40623 285 944
EBITDA -638 277-734 520111 084-474 286-486 717
EBITDA marža 0,0000-11,651,34-3,25-4,19
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -638 277-734 520111 084-474 286-486 717
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9994-0,9995-0,9999-0,9999-0,9999
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99940,99950,99990,99990,9999
Hrubá marža 0,0000-11,48-2,49-3,12-4,06
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -639 662-735 904109 639-475 705-488 217
Krátkodobé pohľadávky 33 941 48637 179 57217 778 00825 987 24727 356 644
Krátkodobé záväzky 216 303195 11516 47622 49411 898
Krytie dlhovej služby -3,56-5,490,9861-7,420,0000
Nákladové úroky 179 182133 862112 64863 8920,0000
Nákladové úroky v minulom roku 133 862112 64863 8920,00000,0000
Náklady na predaný tovar 512 328769 662289 315600 757588 315
Neobežný majetok 370 917 853370 917 853378 676 346376 486 853376 486 853
Obežný majetok 33 941 48637 179 57217 778 00825 987 24727 356 644
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,00005 054
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3851 3841 4451 4191 500
Ostatné záväzky z obchodného styku 546,0066,0086,00563,002 156
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 074 49827 349 18715 864 85521 909 63423 283 064
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-93,31
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-93,31
Pohľadávky z obchodného styku 0,000036 98921 6356 1244 841
Pohotová likvidita II. stupeň 156,90190,551 0791 1562 299
Pridaná hodnota -512 328-723 523-206 522-455 741-471 581
Primárna platobná neschopnosť 0,00005,270,62843,201,86
Služby 512 328769 662289 315600 757588 315
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 404 859 339408 097 425396 454 354402 485 116403 843 497
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00008 532 60682 793145 016116 734
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00008 486 4670,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000046 13982 793145 016116 734
Úrokové krytie 135,36205,31141,86343,960,0000
Vlastné imanie 404 609 279407 883 968396 399 636402 444 415403 817 845
Všetky záväzky 250 041213 45754 71840 70125 652
Výsledok hospodárenia -638 277-734 520111 084-474 286-486 717
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -638 277-734 520111 084-474 286-486 717
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 074 49827 349 18715 864 85521 909 63423 283 064
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 349 18715 864 85521 909 63423 283 06419 039 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 074 49827 349 18715 867 73521 912 51423 285 944
Záväzky 250 041213 45754 71840 70125 652
Záväzky z obchodného styku 150 699195 11513 59619 6149 018
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000011 0160,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 150 153195 04913 5108 0356 862
Zisk pred zdanením 24 074 49827 349 18715 867 73521 912 51423 285 944
Zmena EBIT 0,88251,720,72720,94381,22
Účtovné závierky