IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 197 268 551191 622 746187 594 650181 127 932163 379 405
Bankové úvery 177 740 528168 326 634169 528 693167 009 988156 884 088
Bežná likvidita III. stupeň 0,82460,74870,72840,62490,5835
Bežné bankové úvery 69 066 14470 182 59271 413 05683 857 35282 451 230
Časové rozlíšenie aktív 1 780 3901 768 5571 903 8351 983 5891 892 804
Časové rozlíšenie pasív 768 805800 743867 383850 350774 928
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,25540,0570-0,06420,0512-2,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,17-1,030,9084-0,63462,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,3010,0814,5220,66213,26
Celkové tržby 60 182 17162 442 14362 321 44966 891 64460 443 721
Celkový dlh 179 114 605173 601 196174 694 892171 955 585161 845 562
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 167 943 813162 970 791163 192 064161 445 244150 893 647
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 796 7155 355 8436 336 6295 564 7445 990 441
Čistý cash flow 4 440 872-980 786771 885-425 6971 558 354
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 931 2892 832 8292 591 8472 632 5902 241 314
Čistý zisk 164 3341 234 312752 622563 082201 739
Čistý zisk v minulom roku 1 234 312752 622563 082201 739310 949
Cudzie zdroje -17 385 141-17 220 807-12 032 375-8 321 997-758 915
Daň z príjmov 260 46220 59228 243-1 423-149 483
Daň z príjmov v minulom roku 20 59228 243-1 423-149 483334 988
Daň z príjmov z bežnej činnosti 260 46220 59228 243-1 423-149 483
Dlhodobé bankové úvery 108 674 38498 144 04298 115 63783 152 63674 432 858
Dlhodobé pohľadávky 53 432 28359 633 30961 578 06962 435 32457 272 078
Dlhodobý dlh 108 674 38498 144 04298 115 63783 152 63674 432 858
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 296,43287,13271,47255,72254,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,1839,7436,0439,2635,84
Doba obratu aktív 1 2641 1811 1401 0231 016
Doba obratu pohľadávok 638,70654,52645,72608,42610,66
Doba obratu zásob 4,300,86852,333,141,09
Doba splácania záväzkov 7,536,345,493,954,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,835,875,163,794,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3,743,604,033,043,99
EBIT v minulom roku 2 832 8292 591 8472 632 5902 241 3143 116 964
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 931 2892 832 8292 591 8472 632 5902 241 314
EBITDA 4 720 1733 211 2321 062 148-425 090-1 617 896
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 720 1733 211 2321 062 148-425 090-1 617 896
Efektívna daňová sadzba 0,61310,01640,0362-0,0025-2,86
Finančná páka 11,3511,1315,5921,76215,28
Finančné účty 9 796 7155 355 8436 336 6295 564 7445 990 441
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 460 1647 206 2203 559 2621 599 956-405 463
Krátkodobé pohľadávky 46 276 47146 605 57344 667 48945 268 53840 947 597
Krátkodobé záväzky 1 065 476953 373849 676670 799755 855
Krytie dlhovej služby 2,071,350,3966-0,1455-0,5459
Nákladové úroky 1 506 4931 577 9251 810 9822 070 9312 189 058
Nákladové úroky v minulom roku 1 577 9251 810 9822 070 9312 189 0582 471 027
Náklady na predaný tovar 54 141 93757 387 82759 342 26564 747 76059 177 605
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 51 631 51154 845 49856 507 35562 001 15956 656 959
Neobežný majetok 85 374 16378 128 96472 747 26265 342 04057 106 591
Obežný majetok 110 113 998111 725 225112 943 553113 802 303104 380 010
Obrat neobežného majetku 0,66740,75830,82560,98881,03
Obrat obežného majetku 0,51750,53030,53170,56780,5624
Obrat zásob 84,85420,27156,37116,17333,48
Odpisy 9 035 2227 033 8785 501 4804 065 7403 304 836
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 517 6113 516 9392 750 7402 032 8701 652 418
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 517 6113 516 9392 750 7402 032 8701 652 418
Osobné náklady 2 303 4782 154 8072 278 5112 187 9531 930 602
Ostatné náklady na finančnú činnosť 37 23739 13830 12266 93843 073
Ostatné záväzky z obchodného styku 529 580541 082623 157515 948586 718
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 199 5568 268 1906 254 1024 628 8223 506 575
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81441,172,95-14,88-4,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,230,85740,3391-0,0672-0,2155
Pohľadávky z obchodného styku 9 550 6926 450 4285 929 7246 949 9805 763 931
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81600,74690,72350,61860,5814
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,9117,56-15,5919,55-0,4870
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,95-0,62160,4262-0,20560,7119
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,90100,87840,90370,92210,9602
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90800,90600,93120,94940,9906
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,3010,0814,5220,66213,26
Pridaná hodnota 2 828 5611 847 518772 751-147 068-416 087
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 37,9554,06164,47-404,52-100,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 37,9554,06164,47-404,52-100,03
Služby 2 422 7712 468 3012 748 5512 662 1772 442 444
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 197 268 551191 622 746187 594 650181 127 932163 379 405
Spotreba materiálu… 87 65574 02886 35984 42478 202
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 177 740 528168 326 634169 528 693167 009 988156 884 088
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58 869 49861 262 18761 320 12465 658 68959 334 760
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 888 6142 017 0631 263 6181 045 992627 753
Tržby z predaja tovaru 51 460 56154 690 18756 513 57861 845 68856 408 988
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 520 3234 554 9373 542 9282 767 0092 298 019
Účtovný cash flow 4 440 872-980 786771 885-425 6971 558 354
Úročený dlh 177 740 528168 326 634169 528 693167 009 988156 884 088
Úrokové krytie 1,281,801,431,271,02
Vlastné imanie 17 385 14117 220 80712 032 3758 321 997758 915
Všetky záväzky 179 114 605173 601 196174 694 892171 955 585161 845 562
Výnosy budúcich období dlhodobé 243 017346 222523 414518 504467 570
Výnosy budúcich období krátkodobé 525 788454 521343 969331 846307 358
Výsledok hospodárenia -4 261 882-3 675 364-4 327 187-4 436 245-4 910 518
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 261 882-3 675 364-4 327 187-4 436 245-4 910 518
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 164 3341 234 312752 622563 082201 739
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 234 312752 622563 082201 739310 949
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 424 7961 254 904780 865561 65952 256
Zásoby 608 529130 500361 366533 697169 894
Záväzky 179 114 605173 601 196174 694 892171 955 585161 845 562
Záväzky z obchodného styku 529 580541 082623 157515 948619 706
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000032 988
Zisk pred zdanením 424 7961 254 904780 865561 65952 256
Zmena EBIT 0,68181,090,98451,170,7191
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 835 4471 869 7811 151 473991 407615 539
Účtovné závierky