GLADIMED, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 46 86660 31935 45955 28525 949
Bežná likvidita III. stupeň 3,492,635,192,051,45
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000533,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2439-0,5551-0,8191-0,6459-0,3212
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,101,953,651,260,2809
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23980,31400,24260,53111,29
Celkové tržby 118 134118 50993 78189 8570,0000
Celkový dlh 9 06414 4156 92219 17814 634
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 219-25 479-23 376-23 323-3 634
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 21925 47923 37623 3233 634
Čistý cash flow 9 21925 47923 37623 3233 634
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 65022 1829 24614 8843 373
Čistý zisk 13 13217 3677 24311 3623 367
Čistý zisk v minulom roku 17 3677 24313 34613 43010 623
Cudzie zdroje -37 802-45 904-28 537-36 107-11 315
Daň z príjmov 3 5184 8152 0033 5220,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 8152 0034 1854 0310,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5184 8152 0033 5220,0000
Dlhodobé pohľadávky 300,00300,00300,00300,00300,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,1831,0339,5460,4767,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,2929,6230,7151,8258,15
Doba obratu aktív 144,81212,91142,04230,05119,93
Doba obratu pohľadávok 63,1132,0940,7461,7269,14
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000146,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,9746,0425,6476,7859,80
EBIT v minulom roku 22 1829 24617 53117 46110 765
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 65022 1829 24614 8843 373
EBITDA 25 28115 77518 30923 55310 002
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 28115 77518 30923 55310 002
Finančná páka 1,241,311,241,532,29
Finančné účty 9 21925 47923 37623 3233 634
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8066-0,7610-0,8048-0,6531-0,4360
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80660,76100,80480,65310,4360
Hrubá marža 0,65790,55430,64870,61450,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 17545 74018 22123 4729 893
Krátkodobé pohľadávky 20 1248 7929 87114 53214 659
Krátkodobé záväzky 8 40513 0436 40018 45212 939
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6,001 015762,00761,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001 667
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00006,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000142,00
Náklady na predaný tovar 40 40637 71130 28332 49832 144
Neobežný majetok 17 22325 7481 91217 1306 823
Obežný majetok 29 64334 57133 54738 15518 593
Obrat aktív 2,521,712,571,593,04
Obrat neobežného majetku 6,864,0247,655,1211,57
Obrat obežného majetku 3,992,992,722,304,25
Odpisy 8 5258 5258 9758 5895 310
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 5258 5258 9758 5895 310
Osobné náklady 52 04449 67643 61733 2200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 106,00101,0088,0081,00109,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 65725 89216 21819 9518 677
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,19670,42240,65920,42190,1400
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66960,75620,71700,60160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,321,391,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,281,131,161,328,82
Pohľadávky z obchodného styku 17 8958 3907 66712 45312 581
Pohotová likvidita II. stupeň 3,492,635,192,051,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,10-1,80-1,22-1,55-3,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000605,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,19340,23900,19520,34690,5640
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23980,31400,24260,53111,29
Pridaná hodnota 77 72365 69460 83355 21846 827
Rýchla likvidita I. stupeň 1,101,953,651,260,2809
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,35850,91380,37810,81421,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,35850,91380,37810,81421,46
Služby 31 38931 32920 20725 21418 435
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 86660 31935 45955 28525 949
Spotreba materiálu… 9 0176 38210 0767 28413 709
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 118 129118 43891 11687 71678 971
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000015 0330,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000087 7160,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 118 129103 40591 1160,000078 971
Účtovný cash flow 9 21925 47923 37623 3233 634
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000562,17
Vlastné imanie 37 80245 90428 53736 10711 315
Všetky záväzky 9 06414 4156 92219 17814 634
Výsledok hospodárenia 16 75622 2839 33414 9644 692
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 75622 2839 33414 9644 692
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 13217 3677 24311 3623 367
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 3677 24313 34613 43010 623
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 65022 1829 24614 8844 578
Záväzky 9 06414 4156 92219 17814 634
Záväzky z obchodného styku 6,001 015762,00761,000,0000
Zisk pred zdanením 16 65022 1829 24614 8844 578
Zmena EBIT 0,75062,400,52740,85240,3133