OPM 2 SR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 351 1331 939 2152 157 3652 027 6752 394 673
Bankové úvery 70 34562 31097 7270,000043 343
Bežná likvidita III. stupeň 0,45591,261,411,192,47
Bežné bankové úvery 70 34562 31097 7270,000043 343
Časové rozlíšenie aktív 42 7564 786729,001 01567 630
Časové rozlíšenie pasív 0,00008 1074 209463,0058,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,450,91020,66790,50851,27
Celkové tržby 2 949 9532 782 4583 092 9992 791 1160,0000
Celkový dlh 2 126 163920 179862 209683 3841 340 280
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 64 36362 07497 568-30 39642 936
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 982236,00159,0030 396407,00
Čistý cash flow 5 74677,00-30 237-13 818407,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -290 772-293 904-59 299194 262-26,00
Čistý zisk -249 775-280 018-52 881153 615-9 360
Čistý zisk v minulom roku -280 018-52 881153 615135 878-14 229
Cudzie zdroje -224 970-1 010 929-1 290 947-1 343 828-1 054 335
Daň z príjmov -42 083-14 178-7 18138 5750,0000
Daň z príjmov v minulom roku -14 178-7 18138 57530 1510,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -42 083-14 178-7 18138 5750,0000
Dlhodobé pohľadávky 295 000295 000295 000295 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 109,44131,42119,8580,3290,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 109,44131,42119,5177,5947,47
Doba obratu aktív 298,81257,10257,82276,80324,68
Doba obratu pohľadávok 146,94170,53155,11120,5990,34
Doba splácania záväzkov 2 4762 0251 2210,000041,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 244,7195,6772,8471,0134,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 583,031 7791 0630,00000,0000
EBIT v minulom roku -293 904-59 299194 262172 1643 339
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -290 772-293 904-59 299194 262-26,00
EBITDA 256 460111 175346 169600 467253 483
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 256 460111 175346 169600 467253 483
Finančná páka 10,451,921,671,512,27
Finančné účty 5 982236,00159,0030 396407,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0957-0,5213-0,5984-0,6627-0,4403
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,09570,52130,59840,66270,4403
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 254 139109 622344 234648 032250 612
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,81900,37210,28250,25650,1058
Krátkodobé pohľadávky 861 148991 2741 002 887588 355666 331
Krátkodobé záväzky 1 925 491721 587609 473520 197253 370
Krytie dlhovej služby 236,1513,2469,62236,8727,16
Materiál 0,000024,0076,0049,0085,00
Nákladové úroky 1 086292,00763,002 0729 334
Nákladové úroky v minulom roku 292,00763,002 0726 13517 568
Náklady na predaný tovar 2 661 7292 601 2402 688 2792 060 7772 245 215
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 283 804130 035182 1380,00000,0000
Neobežný majetok 1 107 116610 896815 5291 020 1591 660 220
Obežný majetok 1 201 2611 323 5331 341 1071 006 501666 823
Obrat aktív 1,221,421,421,321,12
Obrat neobežného majetku 2,594,513,752,621,62
Obrat obežného majetku 2,392,082,282,664,04
Obrat zásob 0,00005 4182 3970,00000,0000
Odpisy 550 636409 262409 262409 262240 700
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 275 318204 631204 631204 631240 700
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 275 318204 631204 631204 6310,0000
Osobné náklady 184 554197 208186 732207 3550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3211 5531 9352 6752 871
Ostatné záväzky z obchodného styku 453 332633 882530 668467 9520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 300 861129 244356 381562 877231 340
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8458-0,2609-0,03810,1143-0,0085
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6831-0,2430-0,03840,1289-0,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87781,300,51030,33830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,74081,172,010,00000,1990
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,140,77001,962,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,28600,25040,61400,99411,86
Pohľadávky z obchodného styku 861 148991 2741 000 051568 369350 112
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45591,261,411,192,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -39,15-13 12942,6997,25-2 591
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,290,2637-39,63-6,670,0436
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90430,47450,39970,33700,5597
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,450,91020,66790,50851,27
Pridaná hodnota 210 245151 841365 944612 981446 839
Primárna platobná neschopnosť 0,52640,63950,53060,82330,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,11-0,2770-0,04100,1143-0,0089
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,298,282,491,145,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,298,282,491,145,29
Služby 296 356296 610272 392277 208406 340
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 351 1331 939 2152 157 3652 027 6752 394 673
Spotreba materiálu… 2 081 5692 174 5952 233 7491 783 5691 838 875
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 70 34562 31097 7270,000043 343
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 871 9742 753 0813 054 2232 698 8782 692 054
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000025 1200,0000
Tržby z predaja tovaru 283 804130 035182 1380,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 588 1702 623 0462 872 0852 673 7582 692 054
Účtovný cash flow 5 74677,00-30 237-13 818407,00
Úročený dlh 70 34562 31097 7270,000043 343
Úrokové krytie -267,75-1 007-77,7293,76-0,0028
Vlastné imanie 224 9701 010 9291 290 9471 343 8281 054 335
Všetky záväzky 2 126 163920 179862 209683 3841 340 280
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00008 1074 209463,000,0000
Výsledok hospodárenia -294 176-298 087-63 093191 20512 783
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -294 176-298 087-63 093191 20512 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -249 775-280 018-52 881153 615-9 360
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -280 018-52 881153 615135 878-14 229
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -291 858-294 196-60 062192 1904 865
Zásoby 0,000024,0076,0049,0085,00
Záväzky 2 126 163920 179862 209683 3841 340 280
Záväzky z obchodného styku 453 332633 882530 668467 9520,0000
Zisk pred zdanením -291 858-294 196-60 062192 1904 865
Zmena EBIT 0,98934,96-0,30531,13-0,0078
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000025 1200,0000