PRODCEN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 101 084 76298 021 31484 372 66074 981 37456 395 884
Bežná likvidita III. stupeň 5,773,673,792,962,88
Časové rozlíšenie aktív 26 069179 415145 62149 622105 073
Celkové tržby 149 723 756144 288 864117 988 462115 187 48498 629 564
Celkový dlh 13 003 69019 814 71515 249 29714 916 40910 741 565
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 424 514-10 693 015-8 215 472-6 865 974-4 062 514
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 424 51410 693 0158 215 4726 865 9744 062 514
Čistý cash flow 1 731 4992 477 5431 349 4982 803 4602 591 386
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 029 95019 134 42819 065 87523 527 95917 779 484
Čistý zisk 17 404 70215 113 08215 078 50018 431 04813 866 080
Čistý zisk v minulom roku 15 113 08215 078 50018 431 04813 866 08010 929 357
Cudzie zdroje -88 081 072-78 206 599-69 123 363-60 064 965-45 654 319
Daň z príjmov 4 625 2484 021 3463 987 3755 096 9113 913 404
Daň z príjmov v minulom roku 4 021 3463 987 3755 096 9113 913 4043 083 458
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 625 2484 021 3463 987 3755 096 9113 913 404
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,39111,57102,3884,1767,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 80,6886,6779,1778,8763,92
Doba obratu aktív 250,88254,54266,12241,43212,09
Doba obratu pohľadávok 105,39111,57102,3884,1767,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,1548,7844,8745,7238,75
EBIT v minulom roku 19 134 42819 065 87523 527 95917 779 48414 012 834
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 029 95019 134 42819 065 87523 527 95917 779 484
EBITDA 42 158 57238 272 94637 724 04739 990 05329 365 904
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 158 57238 272 94637 724 04739 990 05329 365 904
Finančná páka 1,151,251,221,251,24
Finančné účty 12 424 51410 693 0158 215 4726 865 9744 062 514
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8714-0,7979-0,8193-0,8011-0,8095
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87140,79790,81930,80110,8095
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 359 01740 107 43938 089 72241 220 79129 778 504
Krátkodobé pohľadávky 42 461 52642 964 33132 458 67926 140 54517 939 014
Krátkodobé záväzky 12 147 66618 784 67514 224 70914 199 37010 303 188
Materiál 14 603 38714 480 78212 527 0118 414 7717 100 042
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000019,00
Náklady na predaný tovar 101 025 913100 205 42076 751 78372 329 45365 751 119
Neobežný majetok 30 975 67329 117 24130 495 85432 992 59926 708 571
Obežný majetok 70 083 02068 724 65853 731 18541 939 15329 582 240
Obrat aktív 1,451,431,371,511,72
Obrat neobežného majetku 4,754,833,793,443,63
Obrat obežného majetku 2,102,052,152,703,28
Odpisy 20 678 26019 807 01818 728 64016 845 61211 581 740
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 339 1309 903 5099 364 3208 422 8065 790 870
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 339 1309 903 5099 364 3208 422 8065 790 870
Osobné náklady 16 006 86514 511 45512 503 74010 482 2128 868 543
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 95112 6577 7876 8362 012
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000010,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 050 54817 387 48113 139 68612 208 2898 686 532
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 082 96234 920 10033 807 14035 276 66025 447 820
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,882,783,123,913,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,251,181,251,501,53
Pohľadávky z obchodného styku 32 508 97833 376 90625 099 16324 494 93116 997 151
Pohotová likvidita II. stupeň 4,522,872,872,332,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -50,87-31,57-51,22-21,43-17,62
Pridaná hodnota 46 038 90040 352 58038 969 39341 029 77031 302 131
Primárna platobná neschopnosť 0,30920,52090,52350,49840,5111
Rýchla likvidita I. stupeň 1,020,56920,57750,48350,3943
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,30840,51770,40420,37300,3658
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,30840,51770,40420,37300,3658
Služby 11 592 88611 333 54910 490 40510 453 1159 424 618
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 101 084 76298 021 31484 372 66074 981 37456 395 884
Spotreba materiálu… 89 440 09088 928 37766 273 53861 913 53156 415 589
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 147 673 011141 481 575115 907 902113 978 01097 260 556
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 608 198923 575186 726618 787207 306
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 147 064 813140 558 000115 721 176113 359 22397 053 250
Účtovný cash flow 1 731 4992 477 5431 349 4982 803 4602 591 386
Vlastné imanie 88 081 07278 206 59969 123 36360 064 96545 654 319
Všetky záväzky 13 003 69019 814 71515 249 29714 916 40910 741 565
Výsledok hospodárenia 21 702 86219 107 11519 139 54723 439 11117 903 611
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 702 86219 107 11519 139 54723 439 11117 903 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 404 70215 113 08215 078 50018 431 04813 866 080
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 113 08215 078 50018 431 04813 866 08010 929 357
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 029 95019 134 42819 065 87523 527 95917 779 484
Zásoby 15 196 98015 067 31213 057 0348 932 6347 580 712
Záväzky 13 003 69019 814 71515 249 29714 916 40910 741 565
Záväzky z obchodného styku 10 050 54817 387 48113 139 68612 208 2898 686 532
Zisk pred zdanením 22 029 95019 134 42819 065 87523 527 95917 779 484
Zmena EBIT 1,151,000,81041,321,27
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 7 06356 50612 16037 19389 088
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 7 06356 50612 16037 19389 088
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 385 648282 38842 586324 11787 859
Účtovné závierky