VSK MINERAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 880 00814 717 82713 496 29912 643 35711 171 472
Aktivácia 0,000020 4656 13934 44442 655
Bankové úvery 704 689851 2191 193 4981 318 519921 340
Bežná likvidita III. stupeň 1,400,61590,76250,74571,30
Bežné bankové úvery 704 689727 219925 498906 519365 305
Časové rozlíšenie aktív 131 899124 56781 56781 31038 977
Časové rozlíšenie pasív 16 55342 68868 74794 5162 933
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,211,160,92850,88451,02
Celkové tržby 9 010 7428 854 1577 691 0415 017 3149 072 437
Celkový dlh 8 124 0627 877 5926 464 8165 889 9155 632 126
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 131 234340 190562 570339 473307 919
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 573 455511 029630 928979 046613 421
Čistý cash flow 62 426-119 899-348 118365 625-856 870
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 777 455848 033455 217147 106451 739
Čistý zisk 555 642516 464303 8107 417267 950
Čistý zisk v minulom roku 516 464303 8107 417267 950264 034
Cudzie zdroje -6 739 393-6 797 547-6 962 736-6 658 926-5 536 413
Daň z príjmov 86 143207 74028 63925 24471 124
Daň z príjmov v minulom roku 207 74028 63925 24471 12439 693
Daň z príjmov z bežnej činnosti 86 143207 74028 63925 24471 124
Dlhodobé bankové úvery 0,0000124 000268 000412 000556 035
Dlhodobé pohľadávky 0,0000300 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,0000124 000268 000412 000556 035
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,1253,1571,1238,3630,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,3537,4553,7325,0219,13
Doba obratu aktív 626,05602,96647,46984,85467,25
Doba obratu pohľadávok 52,1265,4471,1238,3630,29
Doba obratu zásob 32 6096 9626 325 550440 46556 206
Doba splácania záväzkov 38 83024 46816 111 784884 56870 471
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,59180,35186,35253,5375,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18 4956 2415 684 916128 88245 792
EBIT v minulom roku 848 033455 217147 106451 739541 665
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 777 455848 033455 217147 106451 739
EBITDA 1 985 6701 785 5521 946 6361 178 5771 507 699
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 985 6701 785 5521 946 6361 178 5771 507 699
Efektívna daňová sadzba 0,13420,28690,08610,77290,2098
Finančná páka 2,212,171,941,902,02
Finančné účty 573 455511 029630 928979 046613 421
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4529-0,4619-0,5159-0,5267-0,4956
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45290,46190,51590,52670,4956
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 178 6101 906 7122 370 9591 328 1271 844 400
Krátkodobé pohľadávky 1 238 7891 297 3461 482 428492 449724 118
Krátkodobé záväzky 1 677 8624 402 1333 884 4853 254 7241 793 624
Krytie dlhovej služby 13,0410,7210,165,6413,04
Materiál 81 102105 67385 91855 62866 526
Nákladové úroky 135 670123 829122 768114 445112 665
Nákladové úroky v minulom roku 123 829122 768114 445112 665237 938
Náklady na predaný tovar 5 147 6475 609 1354 644 9972 597 9876 015 008
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 77265 66988,001 3439 290
Neobežný majetok 11 526 78111 232 3889 776 3129 469 8818 364 388
Obežný majetok 3 221 3283 360 8723 638 4203 092 1662 768 107
Obrat aktív 0,58300,60540,56370,37060,7812
Obrat neobežného majetku 0,75260,79320,77820,49481,04
Obrat obežného majetku 2,692,652,091,523,15
Odpisy 1 347 9941 051 6221 513 9061 067 8041 204 334
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 673 997525 811756 953533 902602 167
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 673 997525 811756 953533 902602 167
Osobné náklady 2 046 9831 941 3011 683 1371 375 6041 589 281
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 6106 9705 9615 1527 113
Ostatné záväzky z obchodného styku 798 5971 002 7771 370 610474 2161 165 511
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 903 6361 568 0861 817 7161 075 2211 472 284
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58030,58820,56800,65890,5860
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 223,6750,2633 6751 555291,91
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,721,701,761,521,71
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,100,92690,85450,9707
Pohľadávky z obchodného styku 483 594914 0991 119 894321 163457 443
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81040,37370,44990,36490,6367
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -107,9656,6920,00-18,216,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4601-0,9683-2,843,19-7,61
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54600,53520,47900,46590,5042
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,211,160,92850,88451,02
Pridaná hodnota 3 527 7073 300 2992 963 3722 087 8212 711 859
Primárna platobná neschopnosť 1,651,231,221,482,55
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,094,413,325,003,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,094,413,325,003,74
Služby 3 903 2713 887 1943 340 2072 049 2274 959 515
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 880 00814 717 82713 496 29912 643 35711 171 472
Spotreba materiálu… 1 409 7621 439 9011 130 421772 0511 190 631
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 704 689851 2191 193 4981 318 519921 340
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 814 3898 973 4997 823 5114 763 1618 898 774
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 38 7600,00000,00002,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100 27564 065215 14277 351171 907
Tržby z predaja tovaru 16 81836 48688,001 24511 610
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 658 5368 872 9487 608 2814 684 5638 715 257
Účtovný cash flow 62 426-119 899-348 118365 625-856 870
Úročený dlh 704 689851 2191 193 4981 318 519921 340
Úrokové krytie 5,736,853,711,294,01
Vlastné imanie 6 739 3936 797 5476 962 7366 658 9265 536 413
Všetky záväzky 8 124 0627 877 5926 464 8165 889 9155 632 126
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 94315 11041 24667 3812 735
Výnosy budúcich období krátkodobé 14 61027 57827 50127 135198,00
Výsledok hospodárenia 726 325797 995403 482131 815428 266
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 726 325797 995403 482131 815428 266
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 555 642516 464303 8107 417267 950
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 516 464303 8107 417267 950264 034
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 641 785724 204332 44932 661339 074
Zásoby 1 409 0841 252 4971 525 0641 620 6711 430 568
Záväzky 8 124 0627 877 5926 464 8165 889 9155 632 126
Záväzky z obchodného styku 799 2001 122 7771 370 610474 2161 165 511
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 603,00120 0000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 641 785724 204332 44932 661339 074
Zmena EBIT 0,91681,863,090,32560,8340
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 181 158-236 836-180 420190 190101 773
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 181 158-236 836-180 420190 190101 773
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 6260,0000244 39056 30947 006
Účtovné závierky