CASPIAN TRADING s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -20 848-16 866-2 085-10 116-22 504
Bežná likvidita III. stupeň 15,7886,6035,0910,2114,34
Časové rozlíšenie aktív 115,0078,0080,00102,0069,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3006-0,97582,841,620,0966
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,74-42,226,965,771,88
Celkové tržby 16 1342 40024 00027 79826 766
Celkový dlh 2 568399,001 4333 9561 219
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 402-33 364-50 211-40 231-17 401
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3812-5,730,43980,34720,1604
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 40233 36450 21140 23117 401
Čistý cash flow 7 038-16 8479 98022 8302 291
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 151-13 74711 51410 6115 253
Čistý zisk -6 151-13 74710 5549 6514 293
Čistý zisk v minulom roku -13 74710 5549 6514 293-33 215
Cudzie zdroje 23 41617 2653 51814 07223 723
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky -67 589-60 515-52 376-50 526-41 871
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000306,930,00000,00000,2083
Doba obratu aktív -471,64-4 664-31,71-132,83-312,56
Doba obratu pohľadávok -1 529-16 426-796,55-663,43-581,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,10110,3321,7951,9416,93
EBIT v minulom roku -13 74711 51410 6115 253-32 166
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 151-13 74711 51410 6115 253
EBITDA -303,00-9 32812 89415 91213 848
EBITDA marža -0,0188-3,890,53730,57240,5174
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -303,00-9 32812 89415 91213 848
Finančná páka 0,89030,97690,59270,71890,9486
Finančné účty 40 40233 36450 21140 23117 401
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,12-1,02-1,69-1,39-1,05
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,121,021,691,391,05
Hrubá marža -0,1478-4,820,54770,51630,3823
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -405,00-8 45711 50514 39512 329
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -0,1232-0,0237-0,6873-0,3911-0,0542
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 1100,00000,000015,00
Krátkodobé záväzky 2 568399,001 4333 9561 219
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000089,00
Náklady na predaný tovar 18 51812 89710 85613 44716 048
Neobežný majetok 6 2249 0970,00000,00001 882
Obežný majetok -27 187-26 041-2 165-10 218-24 455
Obrat aktív -0,7739-0,0783-11,51-2,75-1,17
Obrat neobežného majetku 2,590,14510,00000,000013,96
Obrat obežného majetku -0,5934-0,0507-11,09-2,72-1,07
Odpisy 5 7464 7900,00003 7647 082
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 8732 3950,00001 8823 541
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 8732 3950,00001 8823 541
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00129,001 3891 5171 519
Ostatné záväzky z obchodného styku 79,0089,0081,00303,0023,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -405,00-8 95710 55413 41511 375
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,26270,7962-3,00-0,6858-0,1810
Podiel EBIT k aktívam 0,29500,8151-5,52-1,05-0,2334
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,29500,8151-5,52-1,05-0,2334
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26270,7962-3,27-0,7541-0,2214
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -1,94-1,98-24,08-3,98-0,7732
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,4362-7,020,41580,82130,0856
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4149-2,420,00003,811,44
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,4362-12,760,41580,82130,0872
Pohotová likvidita II. stupeň 15,7886,6035,0910,2014,34
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,33-1,020,35250,616410,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -0,1232-0,0237-0,6873-0,3911-0,0542
Pridaná hodnota -2 384-11 57713 14414 35110 232
Rentabilita aktív, ROA 0,29500,8151-5,06-0,9540-0,1908
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,26270,7962-3,00-0,6858-0,1810
Rýchla likvidita I. stupeň 15,7383,6235,0410,1714,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,48-0,04280,11110,24860,0880
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,48-0,04280,11110,24860,0880
Služby 10 6764 4455 9698 4617 491
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -20 848-16 866-2 085-10 116-22 504
Spotreba materiálu… 7 8428 4524 8874 9868 557
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 1341 82024 00027 79826 280
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000500,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 1341 32024 00027 79826 280
Účtovný cash flow 7 038-16 8479 98022 8302 291
Vlastné imanie -23 416-17 265-3 518-14 072-23 723
Všetky záväzky 2 568399,001 4333 9561 219
Výsledok hospodárenia -6 049-13 61812 89412 1486 766
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 049-13 61812 89412 1486 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 151-13 74710 5549 6514 293
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 74710 5549 6514 293-33 215
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 151-13 74711 51410 6115 253
Zásoby 0,00000,00000,000077,000,0000
Záväzky 2 568399,001 4333 9561 219
Záväzky z obchodného styku 79,0089,0081,00303,0023,00
Zisk pred zdanením -6 151-13 74711 51410 6115 253
Zmena EBIT 0,4474-1,191,092,02-0,1633