B-Form, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 29 91026 14623 78418 10322 418
Bežná likvidita III. stupeň 8,165,145,847,635,33
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000709,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,14-1,09-1,06-0,93120,2985
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,544,154,775,18-1,14
Celkové tržby 38 76941 43849 78754 93358 955
Celkový dlh 5 5876 8055 4754 9096 406
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 644-21 122-19 401-12 286-16 187
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 64421 12219 40112 28616 187
Čistý cash flow 27 64421 12219 40112 286-4 780
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 2993 3426 075851,0011 261
Čistý zisk 6 0212 5395 115-109,008 709
Čistý zisk v minulom roku 2 5395 115-109,008 70916 311
Cudzie zdroje -24 323-19 341-18 309-13 194-16 012
Daň z príjmov 1 278803,00960,00960,002 552
Daň z príjmov v minulom roku 803,00960,00960,002 5524 877
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 278803,00960,00960,002 552
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,8033,1120,5527,0633,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,8433,1118,2515,0818,57
Doba obratu aktív 281,79230,30181,66120,28138,79
Doba obratu pohľadávok 11,8033,1120,5527,0633,72
Doba obratu zásob 1 4671 1238 95019 30191,25
Doba splácania záväzkov 5 3114 51721 53026 2475 115
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,5544,8031,0915,7726,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 60,83310,83428,48785,30113,15
EBIT v minulom roku 3 3426 075851,0011 26121 191
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 2993 3426 075851,0011 261
EBITDA 7 4303 5366 2181 03011 575
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 4303 5366 2181 03011 575
Efektívna daňová sadzba 0,17510,24030,15801,130,2266
Finančná páka 1,231,351,301,371,40
Finančné účty 27 64421 12219 40112 28616 187
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8132-0,7397-0,7698-0,7288-0,7142
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81320,73970,76980,72880,7142
Hrubá marža 0,51550,52280,26670,20070,5083
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 3323 3626 024849,0011 121
Krátkodobé pohľadávky 1 2533 7592 6914 0725 447
Krátkodobé záväzky 3 6675 0864 0702 3734 204
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 42,00350,0081,0071,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00003,00
Náklady na predaný tovar 18 75619 77634 50943 91028 988
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 252,00411,0069,0033,00300,00
Obežný majetok 29 91026 14623 78418 10321 709
Obrat aktív 1,301,582,013,032,63
Obrat obežného majetku 1,301,582,013,032,72
Obrat zásob 0,24880,32490,04080,01894,00
Osobné náklady 12 24117 9108 1829 50117 844
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,00174,00194,00181,00454,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000093,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 0212 5395 115-109,008 709
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,24750,13130,2794-0,00830,5439
Podiel EBIT k aktívam 0,24400,12780,25540,04700,5023
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,24400,12780,25540,04700,5023
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,27810,15870,30820,05410,6183
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92420,80780,81570,67870,7221
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61250,82680,61620,86190,5955
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,71300,50970,38970,2237-0,0811
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 79,3152,71192,43334,0399,89
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,631,211,621,161,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,631,211,621,161,68
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,71350,50970,40600,2237-0,0811
Pohľadávky z obchodného styku 938,003 7592 3902 2703 000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,884,895,436,895,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8799-0,9157-0,9437-1,073,35
Pridaná hodnota 19 98621 66213 27811 02329 967
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,24750,13130,2794-0,00830,5439
Rýchla likvidita I. stupeň 7,544,154,775,183,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,75201,920,88054,770,5534
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,75201,920,88054,770,5534
Služby 15 00115 59630 17940 49623 459
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 91026 14623 78418 10322 418
Spotreba materiálu… 3 5033 7694 2613 3815 229
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 74241 43847 78754 93358 955
Tržby z predaja tovaru 1 1131 4291 170524,008 998
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 62940 00946 61754 40949 957
Účtovný cash flow 27 64421 12219 40112 286-4 780
Vlastné imanie 24 32319 34118 30913 19416 012
Všetky záväzky 5 5876 8055 4754 9096 406
Výsledok hospodárenia 7 4303 5366 2181 03011 575
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 4303 5366 2181 03011 575
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 0212 5395 115-109,008 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 5395 115-109,008 70916 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 2993 3426 075851,0011 261
Zásoby 1 0131 2651 6921 74575,00
Záväzky 5 5876 8055 4754 9096 406
Záväzky z obchodného styku 42,00350,0081,0071,0093,00
Zisk pred zdanením 7 2993 3426 075851,0011 261
Zmena EBIT 2,180,55017,140,07560,5314