VVS SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 163 4581 186 5301 374 0821 229 5591 090 060
Bankové úvery 161 775183 196223 767266 128255 869
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,131,151,091,05
Časové rozlíšenie aktív 1 8312 3353 0994 4633 190
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000249,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,153,914,014,725,34
Celkové tržby 2 612 7882 658 8922 776 0302 580 9742 678 130
Celkový dlh 883 226945 0251 099 6631 014 242918 100
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 233 672218 392246 953362 045323 514
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -69 697-35 196-23 186-95 917-67 645
Čistý cash flow -34 501-12 01072 731-28 271-8 377
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 73631 93892 13869 24520 414
Čistý zisk 38 72817 08659 52643 1092 874
Čistý zisk v minulom roku 17 08659 52642 9343 38734 261
Cudzie zdroje -280 232-241 505-274 419-215 068-171 960
Daň z príjmov 12 1785 71621 70114 7454 557
Daň z príjmov v minulom roku 5 71621 70114 7454 55710 209
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 1785 71621 70114 7454 557
Dlhodobé bankové úvery 161 775183 196223 767266 128255 869
Dlhodobý dlh 161 775183 196223 767266 128255 869
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 97,4396,2598,5797,9973,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 97,1493,7398,2196,7670,34
Doba obratu aktív 164,42163,38181,13177,38152,22
Doba obratu pohľadávok 97,4396,2598,5797,9973,31
Doba obratu zásob 35,5532,8846,9941,4042,02
Doba splácania záväzkov 128,16134,68151,07145,44124,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 100,25103,62114,13105,7890,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 118,18125,58141,60130,83107,74
EBIT v minulom roku 31 93892 13869 07020 92751 414
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 73631 93892 13869 24520 414
EBITDA 166 467142 692208 019164 590106 927
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 166 467142 692208 019164 590106 927
Efektívna daňová sadzba 0,23920,25070,26720,25490,6132
Finančná páka 4,154,915,015,726,34
Finančné účty -69 697-35 196-23 186-95 917-67 645
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 191 948139 820209 207192 427113 107
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60970,63420,63010,59640,5951
Krátkodobé finančné výpomoci 2 2000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 689 446698 965747 790679 229524 939
Krátkodobé záväzky 709 378752 521865 769733 283648 682
Krytie dlhovej služby 21,2615,6219,0714,458,24
Materiál 131,000,00000,0000152,00142,00
Nákladové úroky 7 8309 13610 91111 39112 983
Nákladové úroky v minulom roku 9 13610 91111 39112 9836 944
Náklady na predaný tovar 2 256 8952 345 4032 402 6162 237 9572 167 273
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 020 2412 039 4552 091 8081 840 2121 894 949
Neobežný majetok 345 118336 730377 092433 053411 409
Obežný majetok 816 509847 465993 891792 043675 461
Obrat aktív 2,222,232,022,062,40
Obrat neobežného majetku 7,487,877,345,846,35
Obrat obežného majetku 3,163,132,793,193,87
Obrat zásob 10,2711,107,778,828,69
Odpisy 94 678103 642109 24096 07287 760
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 47 33951 82154 62048 03643 880
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 47 33951 82154 62048 03643 880
Osobné náklady 202 765205 314203 859191 602233 446
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1453 9864 6004 0173 506
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 240,0080,00122,00520,00352,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 654 106701 681811 496177 25482 262
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 133 406120 728168 766139 18190 634
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62220,67250,55650,65570,5228
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,611,491,801,521,91
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,100,98821,171,021,39
Pohľadávky z obchodného styku 687 386680 693745 019670 715503 712
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87350,88520,84050,80130,7099
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,1220,11-3,777,6120,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,41-1,316,67-2,48-0,6452
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75910,79650,80030,82490,8422
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,153,914,014,725,34
Pridaná hodnota 325 881305 302366 321292 190446 498
Primárna platobná neschopnosť 0,95161,031,090,98341,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,316,625,296,168,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,316,625,296,168,59
Služby 170 466230 772264 501341 966215 547
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 163 4581 186 5301 374 0821 229 5591 090 060
Spotreba materiálu… 66 18875 17646 30755 77956 777
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 163 975183 196223 767266 128255 869
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 597 4692 651 2222 771 7702 545 8142 618 438
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 693517,002 83315 6674 667
Tržby z predaja tovaru 2 521 8802 604 5552 720 2782 485 2272 561 152
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 89646 15048 65944 92052 619
Účtovný cash flow -34 501-12 01072 731-28 271-8 377
Úročený dlh 163 975183 196223 767266 128255 869
Úrokové krytie 7,503,508,446,081,57
Vlastné imanie 280 232241 505274 419215 068171 960
Všetky záväzky 883 226945 0251 099 6631 014 242918 100
Výsledok hospodárenia 64 76237 51098 47173 15323 834
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 64 76237 51098 47173 15323 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 72817 08659 52643 1092 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 08659 52642 9343 38734 261
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 50 90622 80281 22757 8547 431
Zásoby 196 760183 696269 287208 731218 167
Záväzky 883 226945 0251 099 6631 014 242918 100
Záväzky z obchodného styku 654 106701 681811 496659 581559 350
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000482 327477 088
Zisk pred zdanením 50 90622 80281 22757 8547 431
Zmena EBIT 1,840,34661,333,310,3971
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 21 7202 0573 14111 0320,0000