REGOS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 775 466476 491416 688330 942408 173
Bankové úvery 11 3198 32728 3310,00007 454
Bežná likvidita III. stupeň 1,592,371,810,80240,5611
Bežné bankové úvery 4 9148 32728 3310,00007 454
Časové rozlíšenie aktív 2 9762 31713 15626 39351 004
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,93530,2088-0,0083-0,00380,0073
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71851,690,54811,36-15,81
Celkové tržby 1 077 198591 355742 092513 7120,0000
Celkový dlh 324 231299 391147 523190 787435 738
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -161 529-10 17419 833-9 3965 394
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 172 84818 5018 4989 3963 060
Čistý cash flow 154 34710 003-898,00-666,003 060
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 344 611-85 348154 36073 763169 090
Čistý zisk 268 628-92 065129 00952 489140 537
Čistý zisk v minulom roku -92 065129 00952 489115 2322 686
Cudzie zdroje -451 235-177 100-269 165-140 15527 565
Daň z príjmov 69 2552 88023 67414 5970,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 88023 67414 59727 2470,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 69 2552 88023 67414 5970,0000
Dlhodobé bankové úvery 6 4050,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 6 4050,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,3566,30101,4160,0090,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,9448,4980,5943,7180,07
Doba obratu aktív 266,28298,53204,76236,67226,43
Doba obratu pohľadávok 29,3566,30101,4160,0090,28
Doba obratu zásob 0,00000,000024 1280,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000128 4780,0000416,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,6730,0153,45125,61231,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000067 9330,00000,0000
EBIT v minulom roku -85 348154 36073 763156 36229 070
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 344 611-85 348154 36073 763169 090
EBITDA 502 287100 019219 734146 590185 875
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 502 287100 019219 734146 590185 875
Finančná páka 1,722,691,552,36-14,81
Finančné účty 172 84818 5018 4989 3963 060
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5819-0,3717-0,6460-0,42350,0675
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58190,37170,64600,4235-0,0675
Hrubá marža 0,51000,31350,38140,37290,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 518 024114 264216 363143 576184 314
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21280,10050,26100,53071,02
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,00001 000,00
Krátkodobé pohľadávky 85 462105 818206 37083 903162 733
Krátkodobé záväzky 165 03147 904108 766175 640418 105
Krytie dlhovej služby 74,6626,07131,0321,956,51
Nákladové úroky 6 7283 8371 6776 67728 553
Nákladové úroky v minulom roku 3 8371 6776 67713 88326 384
Náklady na predaný tovar 513 592397 209459 791318 835368 894
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000309,000,00000,0000
Neobežný majetok 505 142343 329168 238190 015168 810
Obežný majetok 267 348130 845235 294114 534188 359
Obrat aktív 1,371,221,781,541,61
Obrat neobežného majetku 2,101,704,422,693,90
Obrat obežného majetku 3,984,453,164,463,49
Odpisy 158 976106 92662 82469 89016 707
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 79 48853 46331 41234 94516 707
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 79 48853 46331 41234 9450,0000
Osobné náklady 78 15570 56656 05556 0460,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8652 8833 3713 3481 561
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 52434 08957 51042 4380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 427 60414 861191 833122 379157 244
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5807-0,49650,43370,3745-7,35
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5645-0,19910,50130,4750-17,02
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000915,860,00000,7881
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,032,635,053,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,321,042,381,5217,30
Pohľadávky z obchodného styku 58 05677 392164 00661 115144 329
Pohotová likvidita II. stupeň 1,542,251,660,68150,5082
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,92-17,70299,74210,449,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,942,61-0,5355-0,09970,1072
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41810,62830,35400,57651,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71851,690,54811,36-15,81
Pridaná hodnota 549 353185 380283 002191 561289 065
Primárna platobná neschopnosť 0,61190,44050,35070,69440,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5953-0,51980,47930,3745-5,10
Rýchla likvidita I. stupeň 1,020,32900,06200,05350,0072
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,64552,990,67141,302,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,64552,990,67141,302,34
Služby 466 864371 573436 913298 807355 515
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 775 466476 491416 688330 942408 173
Spotreba materiálu… 49 23925 83821 76019 23211 253
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 3198 32728 3310,00008 454
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 072 246591 153742 793510 563657 959
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 3018 5640,0000167,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 062 945582 589742 793510 396657 959
Účtovný cash flow 154 34710 003-898,00-666,003 060
Úročený dlh 11 3198 32728 3310,00008 454
Úrokové krytie 51,22-22,2492,0511,055,92
Vlastné imanie 451 235177 100269 165140 155-27 565
Všetky záväzky 324 231299 391147 523190 787435 738
Výsledok hospodárenia 347 522-83 617156 91076 867169 168
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 347 522-83 617156 91076 867169 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 268 628-92 065129 00952 489140 537
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -92 065129 00952 489115 2322 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 337 883-89 185152 68367 086140 537
Zásoby 9 0386 52620 42621 23522 566
Záväzky 324 231299 391147 523190 787435 738
Záväzky z obchodného styku 35 52434 08957 51042 4380,0000
Zisk pred zdanením 337 883-89 185152 68367 086140 537
Zmena EBIT -4,04-0,55292,090,47175,82
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 511202,00-809,00-796,00-2 126
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 511202,00-809,00-796,00-2 126
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 09085 2740,00000,00000,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Návrh sanácií vôd a zemín
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - upratovacie práce.
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti získavania podporných programov..
Výkon činnosti stavebného dozoru- Pozemné stavby- Inžinierske stavby - dopravné..
Výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby- Inžinierske stavby - dopravné..
Vedenie účtovníctva.
Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi.
Zemné výkopové práce.
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti.
Rekultivačné a sanačné práce.
Mechanické búracie práce.
Správa nehnuteľností
Faktoring a forfaiting.
Reklamná a propagačná činnosť.
Čistiace a upratovacie práce.
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť.
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Prieskum trhu a verejnej mienky.
Činnosť účtovných poradcov.
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
Prevádzkovanie športových zariadení v rozsahu voľnej živnosti
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Automatizované spracovanie dát.
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti.
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov.