BENTOKOP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 529 852557 988584 648539 387505 179
Bežná likvidita III. stupeň 0,88950,98931,040,94220,7490
Časové rozlíšenie aktív 17 66219 10920 73922 99724 841
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,38630,39280,43900,37760,6198
Celkové tržby 552 872632 923584 306664 116675 277
Celkový dlh 147 659157 372178 373147 851193 307
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 974-53 478-31 201-44 588-42 701
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 97453 47847 20155 58842 701
Čistý cash flow -11 5046 277-8 38712 887-24 346
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 34620 83337 982140 31664 268
Čistý zisk 4 28915 84229 485108 66349 278
Čistý zisk v minulom roku 15 84229 485108 66349 27855 200
Cudzie zdroje -382 193-400 616-406 275-391 536-311 872
Daň z príjmov 2 0274 9798 46430 99614 769
Daň z príjmov v minulom roku 4 9798 46430 99614 76917 237
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 0274 9798 46430 99614 769
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,3434,9252,1030,4439,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,8229,8638,7030,4437,98
Doba obratu aktív 349,83321,79367,92296,45273,06
Doba obratu pohľadávok 36,3434,9252,1030,4439,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 85,2177,6780,7972,16101,22
EBIT v minulom roku 20 83337 982140 31664 26872 733
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 34620 83337 982140 31664 268
EBITDA 53 01062 91970 631152 87272 283
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 01062 91970 631152 87272 283
Finančná páka 1,391,391,441,381,62
Finančné účty 41 97453 47847 20155 58842 701
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7213-0,7180-0,6949-0,7259-0,6173
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72130,71800,69490,72590,6173
Hrubá marža 0,64840,58060,62320,54520,4635
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 97362 86777 204152 80572 244
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000016 00011 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 55 04460 54782 78755 37972 725
Krátkodobé záväzky 129 056134 686128 382131 295187 266
Krytie dlhovej služby 1 7675 2432 140232,68327,07
Materiál 117,00105,0074,00100,000,0000
Nákladové úroky 30,0012,0033,00657,00221,00
Nákladové úroky v minulom roku 12,0033,00657,00221,00296,00
Náklady na predaný tovar 194 329265 411215 842302 070362 315
Neobežný majetok 415 055424 749433 847405 323364 912
Obežný majetok 97 135114 130130 062111 067115 426
Obrat aktív 1,041,130,99211,231,34
Obrat neobežného majetku 1,331,491,341,641,85
Obrat obežného majetku 5,695,554,465,985,85
Odpisy 46 62042 03435 92612 4927 984
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 31021 01717 9636 2463 992
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 31021 01717 9636 2463 992
Osobné náklady 305 312299 597288 587192 462221 164
Ostatné náklady na finančnú činnosť 37,0052,0027,0067,0039,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 24 91729 10318 60019 50149 135
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 90957 87665 411121 15557 262
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85160,81520,79250,53160,7067
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,231,261,881,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,081,121,771,37
Pohľadávky z obchodného styku 51 22051 78261 49655 37970 258
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88860,98851,040,94150,7490
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 33,22-63,8248,44-30,3812,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -383,47523,08-254,1519,61-110,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,38630,39280,43900,37760,6198
Pridaná hodnota 358 497367 499364 161362 046312 962
Primárna platobná neschopnosť 0,48650,56200,30250,35210,6994
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,792,502,530,96722,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,792,502,530,96722,67
Služby 179 781255 620201 657293 172354 239
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 529 852557 988584 648539 387505 179
Spotreba materiálu… 14 5489 79114 1858 8988 076
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000016 00011 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 552 826632 910583 303664 116675 277
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 3000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 552 826632 910580 003664 116675 277
Účtovný cash flow -11 5046 277-8 38712 887-24 346
Úročený dlh 0,00000,000016 00011 0000,0000
Úrokové krytie 211,531 7361 151213,57290,81
Vlastné imanie 382 193400 616406 275391 536311 872
Všetky záväzky 147 659157 372178 373147 851193 307
Výsledok hospodárenia 6 39020 88538 005140 38064 299
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 39020 88538 005140 38064 299
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 28915 84229 485108 66349 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 84229 485108 66349 27855 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 31620 82137 949139 65964 047
Zásoby 117,00105,0074,00100,000,0000
Záväzky 147 659157 372178 373147 851193 307
Záväzky z obchodného styku 24 91729 10318 60019 50149 135
Zisk pred zdanením 6 31620 82137 949139 65964 047
Zmena EBIT 0,30460,54850,27072,180,8836