Filbyt s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 514 2031 688 3181 816 0861 955 6941 730 548
Aktivácia 331,0020 62946 6400,00000,0000
Bankové úvery 111 369118 065124 761131 457138 169
Bežná likvidita III. stupeň 1,721,921,991,822,65
Bežné bankové úvery 111 369118 065124 761131 4570,0000
Časové rozlíšenie aktív 13 82411 63112 95833 027823,00
Časové rozlíšenie pasív 3 6625 7833 7863 8554 168
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,100,88620,86560,96010,7250
Celkové tržby 950 841999 1751 461 7641 007 9201 317 710
Celkový dlh 791 150790 534840 867956 030725 569
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -377 388-448 027-637 160-731 928-528 826
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 488 757566 092761 921863 385666 995
Čistý cash flow -77 335-195 829-101 464196 3909 150
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -172 610-37 81215 7217 72812 758
Čistý zisk -172 610-37 81212 8414 8429 869
Čistý zisk v minulom roku -37 81212 8414 8429 869-6 363
Cudzie zdroje -719 391-892 001-971 433-995 809-1 000 811
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 8862 889
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8862 8892 888
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 8862 889
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000138 169
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,0000138 169
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 216,77240,75152,27231,43167,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,4068,0363,31107,8476,97
Doba obratu aktív 618,22682,30484,15768,27499,18
Doba obratu pohľadávok 216,77240,75152,27231,43167,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 202,67202,21148,51270,45136,24
EBIT v minulom roku -37 81215 7217 72812 758-3 475
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -172 610-37 81215 7217 72812 758
EBITDA -42 22578 088131 175109 259108 965
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -42 22578 088131 175109 259108 965
Finančná páka 2,101,891,871,961,73
Finančné účty 488 757566 092761 921863 385666 995
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4751-0,5283-0,5349-0,5092-0,5783
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47510,52830,53490,50920,5783
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -43 237126 882134 867190 321145 969
Krátkodobé pohľadávky 530 930595 710571 172589 133581 657
Krátkodobé záväzky 496 392500 344557 063688 462472 321
Krytie dlhovej služby -11,5313,5034,7928,3426,14
Materiál 19 30521 97217 36415 24413 411
Náklady na predaný tovar 737 765615 5321 054 117623 483957 499
Neobežný majetok 461 387492 913452 671454 905467 662
Obežný majetok 1 038 9921 183 7741 350 4571 467 7621 262 063
Obrat aktív 0,59040,53500,75390,47510,7312
Obrat neobežného majetku 1,941,833,022,042,71
Obrat obežného majetku 0,86040,76301,010,63301,00
Odpisy 129 346136 522116 726107 302100 934
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 64 67368 26158 36353 65150 467
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 64 67368 26158 36353 65150 467
Osobné náklady 280 575295 025271 352277 439269 989
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0441 098942,00929,00868,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00002 1043 5553 734
Ostatné záväzky z obchodného styku 465 961470 809522 696647 184444 544
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -43 26498 710129 567112 144110 803
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,801,030,86130,90770,8769
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,55680,97501,161,101,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,38110,66650,81180,79450,8300
Pohľadávky z obchodného styku 138 146168 340237 495274 527266 840
Pohotová likvidita II. stupeň 1,691,881,961,802,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,304,569,57-5,07-109,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52250,46820,46300,48880,4193
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,100,88620,86560,96010,7250
Pridaná hodnota 156 222287 638315 041305 658307 878
Primárna platobná neschopnosť 3,372,802,202,361,67
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79940,90691,111,051,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -18,7410,126,418,756,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -18,7410,126,418,756,66
Služby 44 59133 324454 15581 336385 586
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 514 2031 688 3181 816 0861 955 6941 730 548
Spotreba materiálu… 693 505602 837646 602542 147571 913
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 111 369118 065124 761131 457138 169
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 331,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 894 003928 1161 370 423968 3591 282 446
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16,0024 9461 26539 21817 069
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 893 987903 1701 369 158929 1411 265 377
Účtovný cash flow -77 335-195 829-101 464196 3909 150
Úročený dlh 111 369118 065124 761131 457138 169
Vlastné imanie 719 391892 001971 433995 8091 000 811
Všetky záväzky 791 150790 534840 867956 030725 569
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 6625 7833 7713 8554 168
Výsledok hospodárenia -171 566-36 71414 5595 0729 844
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -171 566-36 71414 5595 0729 844
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -172 610-37 81212 8414 8429 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -37 81212 8414 8429 869-6 363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -172 610-37 81215 7217 72812 758
Zásoby 19 30521 97217 36415 24413 411
Záväzky 791 150790 534840 867956 030725 569
Záväzky z obchodného styku 465 961470 809522 696647 184444 544
Zisk pred zdanením -172 610-37 81215 7217 72812 758
Zmena EBIT 4,56-2,412,030,6057-3,67
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11,003 2261 15536 10315 256