AVG group, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 230 5495 974 3295 171 1703 312 9693 881 472
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000085 442
Bežná likvidita III. stupeň 3,001,881,422,642,12
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000085 442
Časové rozlíšenie aktív 13 61412 91611 87717 81711 400
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,53320,75431,170,60430,9145
Celkové tržby 9 600 5898 042 3038 455 1437 193 5515 746 271
Celkový dlh 2 166 7622 568 8892 786 1291 247 9301 854 040
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 838 518-3 107 529-2 054 011-864 900-368 840
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 838 5183 107 5292 054 011864 900454 282
Čistý cash flow 730 9891 053 5181 189 111410 618-156 336
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 106 9411 300 9561 036 16764 992136 315
Čistý zisk 974 1271 024 499820 28138 37796 733
Čistý zisk v minulom roku 1 024 499820 28138 37796 73373 442
Cudzie zdroje -4 063 787-3 405 440-2 385 041-2 065 039-2 027 432
Daň z príjmov 131 836274 967215 86725 76035 433
Daň z príjmov v minulom roku 274 967215 86725 76035 43341 654
Daň z príjmov z bežnej činnosti 131 836274 967215 86725 76035 433
Dlhodobé pohľadávky 96 40211 57033 46234 1050,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,2147,9556,6785,00156,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,0833,9254,8757,79115,17
Doba obratu aktív 237,16271,55223,77170,28247,92
Doba obratu pohľadávok 33,8848,4858,1286,76156,72
Doba obratu zásob 144,83702,63281,001 195318,90
Doba splácania záväzkov 1 6694 3712 0892 905866,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,80110,37113,2558,5899,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 4404 1851 8662 688751,89
EBIT v minulom roku 1 300 9561 036 16764 992136 315117 869
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 106 9411 300 9561 036 16764 992136 315
EBITDA 1 306 4961 605 9931 274 822344 214394 064
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 306 4961 605 9931 274 822344 214394 064
Finančná páka 1,531,752,171,601,91
Finančné účty 3 838 5183 107 5292 054 011864 900454 282
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6522-0,5700-0,4612-0,6233-0,5223
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65220,57000,46120,62330,5223
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 303 3261 600 0151 270 212368 806388 925
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25640,40640,50610,34400,4028
Krátkodobé pohľadávky 793 7031 054 9681 309 5491 653 7952 453 724
Krátkodobé záväzky 1 597 3072 428 1092 617 0611 139 7281 563 312
Krytie dlhovej služby 1 3361 07867 096402,5994,98
Materiál 125 910294 592264 858369 021495 849
Nákladové úroky 978,001 49019,00855,004 149
Nákladové úroky v minulom roku 1 49019,00855,004 1492 773
Náklady na predaný tovar 6 901 0115 652 7456 191 7166 115 6754 675 320
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 349 314202 766457 366143 181658 636
Neobežný majetok 1 349 7101 397 0171 410 160273 636386 616
Obežný majetok 4 867 2254 564 3963 749 1333 021 5163 483 456
Obrat aktív 1,541,341,632,141,47
Obrat neobežného majetku 7,105,755,9825,9514,78
Obrat obežného majetku 1,971,762,252,351,64
Obrat zásob 2,520,51951,300,30551,14
Odpisy 231 018266 656235 322271 458249 546
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 115 509133 328117 661135 729124 773
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 115 509133 328117 661135 729124 773
Osobné náklady 985 445851 595896 245776 969756 179
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 43610 83210 4169 0368 939
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 378 1712 324 8700,00001 054 5391 356 769
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 205 1451 291 1551 055 603309 835346 279
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61610,52010,39720,26110,1170
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,36660,35820,39930,79000,7276
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,7011,734,916,871,58
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,732,792,501,271,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,212,131,980,93811,03
Pohľadávky z obchodného styku 711 366746 3491 267 8901 124 3401 803 156
Pohotová likvidita II. stupeň 2,911,721,292,231,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,56-3,23-2,01-5,0312,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 747,43707,0662 585480,25-37,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34780,43000,53880,37670,4777
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,53320,75431,170,60430,9145
Pridaná hodnota 2 688 1832 377 4982 244 387983 5021 039 268
Primárna platobná neschopnosť 1,943,111,840,93790,7524
Rýchla likvidita I. stupeň 2,401,280,78490,75890,2755
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,661,602,193,634,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,661,602,193,634,70
Služby 2 052 1111 323 8961 561 2081 331 1481 129 707
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 230 5495 974 3295 171 1703 312 9693 881 472
Spotreba materiálu… 4 499 5864 126 0834 173 1424 641 3462 886 977
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000085 442
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 593 3258 032 6708 437 7717 118 1935 716 488
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1312 4272 90316 8141 900
Tržby z predaja tovaru 500 289327 766555 718202 168904 093
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 088 9057 702 4777 879 1506 899 2114 810 495
Účtovný cash flow 730 9891 053 5181 189 111410 618-156 336
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000085 442
Úrokové krytie 1 132873,1254 53576,0132,85
Vlastné imanie 4 063 7873 405 4402 385 0412 065 0392 027 432
Všetky záväzky 2 166 7622 568 8892 786 1291 247 9301 854 040
Výsledok hospodárenia 1 079 6091 341 7641 041 69274 846142 784
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 079 6091 341 7641 041 69274 846142 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 974 1271 024 499820 28138 37796 733
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 024 499820 28138 37796 73373 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 105 9631 299 4661 036 14864 137132 166
Zásoby 138 602390 329352 111468 716575 450
Záväzky 2 166 7622 568 8892 786 1291 247 9301 854 040
Záväzky z obchodného styku 1 378 1712 324 8702 338 2031 054 5391 356 769
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00002 338 2030,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 105 9631 299 4661 036 14864 137132 166
Zmena EBIT 0,85091,2615,940,47681,16
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000711,0014 7243 634
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výroba oceľových konštrukcií
Reklamná a propagačná činnosť
Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
Rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
Technické poradenstvo v oblasti tepelnej techniky a stavebnej činnosti
Administratívne práce
Kovoobrábanie.
Zámočníctvo
Zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných..
Odborno - technické konzultácie pre montážne firmy
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výroba kazetových fasád
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Vedenie účtovníctva
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Lešenárske práce
Montáž oceľových konštrukcií
Automatizované spracovanie údajov
Výroba darčekových predmetov v rozsahu voľnej živnosti
Kopírovacie práce
Smaltovanie.
Galvanizácia kovov.
Konštruktérske práce v stavebníctve
Nástrojárstvo.
Skladovanie a prekládka tovarov
Komunikácia a styk s verejnosťou
Zimná údržba komunikácií
Montáž transparentných sklenených fasád
Prenájom hnuteľných vecí
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Inžinierska činnosť v oblasti kovových konštrukcií
Maliarske a natieračské práce
Lakovacie práce
Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej služby - upratovacie práce
Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie
Zemné výkopové práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Grafické a kresličské práce
Výroba, zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov
Obsluha chladiarenských zariadení a skladovacích nádrží v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
Služby colného deklaranta
Výroba motorových vozidiel
Tlmočnícke a prekladateľské služby - jazyk taliansky, anglický, nemecký.