Košická energetická spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 23 350 65924 320 93719 972 20621 181 99024 419 002
Aktivácia 246 202241 680254 6730,00000,0000
Bankové úvery 2 374 2483 140 1283 906 0084 671 888867 991
Bežná likvidita III. stupeň 0,55030,48190,39420,29540,8211
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000867 991
Časové rozlíšenie aktív 11 09911 3649 61511 0759 215
Časové rozlíšenie pasív 3 098 3773 538 3803 978 3844 418 3888,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,37230,30480,6331-0,23060,0280
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23000,27660,42180,47801,35
Celkové tržby 6 147 1905 879 9138 313 8445 901 6110,0000
Celkový dlh 3 787 3824 502 6124 744 5125 421 73714 041 162
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 648 9412 097 1553 126 4184 204 897829 563
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 725 3071 042 973779 590466 99138 428
Čistý cash flow -317 666263 383312 599-143 62538 428
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 113 933219 080218 894623 098-1 346 118
Čistý zisk -36 90146 66033 044389 938-1 716 249
Čistý zisk v minulom roku 46 66033 044389 938614 0974 554 081
Cudzie zdroje -16 464 900-16 279 945-11 249 310-11 341 865-10 377 832
Daň z príjmov 78 73281 68275 165100 1410,0000
Daň z príjmov v minulom roku 81 68275 165100 14149 0270,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 78 73281 68275 165100 1410,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 374 2483 140 1283 906 0084 671 8880,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00001 700 0004 030 0004 030 000
Dlhodobý dlh 2 374 2483 140 1283 906 0084 671 8880,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 102,7774,8475,9373,19161,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 102,6870,4771,3966,6497,51
Doba obratu aktív 2 4182 6192 0211 9682 451
Doba obratu pohľadávok 102,7774,84247,99447,69566,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000133,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,3793,0449,9857,87137,51
EBIT v minulom roku 219 080218 894623 098924 8154 633 132
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 113 933219 080218 894623 098-1 346 118
EBITDA 2 952 8133 128 6353 041 3183 527 943-679 556
EBITDA marža 0,48040,53210,36580,59780,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 952 8133 128 6353 041 3183 527 943-679 556
Efektívna daňová sadzba 1,880,63640,69460,20430,0000
Finančná páka 1,421,491,781,872,35
Finančné účty 725 3071 042 973779 590466 99138 428
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7051-0,6694-0,5632-0,5354-0,4250
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70510,66940,56320,53540,4250
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 444 9713 127 8503 045 8773 543 114-687 923
Krátkodobé pohľadávky 992 416695 010750 146787 5831 609 477
Krátkodobé záväzky 853 353864 005493 757622 7881 370 027
Krytie dlhovej služby 0,93130,86210,74380,7751-1,84
Materiál 445 652372 165223 649223 354180 448
Nákladové úroky 72 10290 738110 685133 019370 131
Nákladové úroky v minulom roku 90 738110 685133 019261 69179 051
Náklady na predaný tovar 3 708 7573 519 3453 623 0083 467 1383 732 100
Neobežný majetok 21 176 18522 199 42516 509 20615 662 98718 551 434
Obežný majetok 2 163 3752 110 1483 453 3855 507 9285 858 353
Obrat obežného majetku 1,631,611,040,71310,6208
Odpisy 2 885 2302 907 9422 922 5622 923 754640 600
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 442 6151 453 9711 461 2811 461 877640 600
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 442 6151 453 9711 461 2811 461 8770,0000
Osobné náklady 379 363338 552317 753297 2380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9382 0251 8992 9038 367
Ostatné záväzky z obchodného styku 795 392832 322447 750577 2110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 848 3292 954 6022 955 6063 313 692-1 075 649
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,06-2,61-18,920,64530,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,4850-0,3838-0,05291,550,0000
Pohľadávky z obchodného styku 991 549654 372705 315717 143971 489
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43750,39740,34420,25110,7404
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 51,83-61,81-35,9978,97-270,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,412,902,82-1,080,1038
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16220,18510,23760,25600,5750
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23000,27660,42180,47801,35
Pridaná hodnota -183 989-129 924-16 794460 641-95 449
Primárna platobná neschopnosť 0,80221,270,63480,80490,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,281,441,561,54-20,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,281,441,561,54-20,66
Služby 699 510690 845738 321626 3692 424 031
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 350 65924 320 93719 972 20621 181 99024 419 002
Spotreba materiálu… 3 255 4493 070 1803 139 3602 840 7691 308 069
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 374 2483 140 1283 906 0084 671 888867 991
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 771 8163 390 0413 609 4433 936 8163 636 651
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 247 048620,003 2299 0370,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 524 7683 389 4213 606 2143 927 7793 636 651
Účtovný cash flow -317 666263 383312 599-143 62538 428
Úročený dlh 2 374 2483 140 1283 906 0084 671 888867 991
Úrokové krytie 1,582,411,984,68-3,64
Vlastné imanie 16 464 90016 279 94511 249 31011 341 86510 377 832
Všetky záväzky 3 787 3824 502 6124 744 5125 421 73714 041 162
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 666 4653 098 3773 538 3813 978 3850,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 431 912440 003440 003440 0030,0000
Výsledok hospodárenia 115 871220 897120 082605 934-1 320 156
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 115 871220 897120 082605 934-1 320 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -36 90146 66033 044389 938-1 716 249
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 66033 044389 938614 0974 554 081
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 831128 342108 209490 079-1 698 558
Zásoby 445 652372 165223 649223 354180 448
Záväzky 3 787 3824 502 6124 744 5125 421 73714 041 162
Záväzky z obchodného styku 795 392832 322447 750577 2110,0000
Zisk pred zdanením 41 831128 342108 209490 079-1 698 558
Zmena EBIT 0,52011,000,35130,6738-0,2905
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 198 760416,001 9037 2920,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Prieskum trhu a verejnej mienky
Montáž, rekonštrukcie, údržba tlakových zariadení
Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - Pozemné stavby
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Faktoring a forfaiting
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných..
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Administratívne, technické a organizačné práce súvisiace s informačnými technológiami..
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Finančný leasing
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Prenájom hnuteľných vecí
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení
Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - Pozemné stavby
Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
Organizovanie školení, prednášok a seminárov
Reklamná a propagačná činnosť