ELEKTRO - MA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 03125 20219 11532 1762 345
Bežná likvidita III. stupeň 1,491,120,87680,88240,1819
Časové rozlíšenie aktív 354,0097,000,00000,0000267,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5026-0,5958-0,9375-5,060,1913
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,41360,26960,44820,83130,1612
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,252,252,166,16-1,22
Celkové tržby 23 26430 79338 66285 2310,0000
Celkový dlh 11 13217 45013 07027 68213 206
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 704-10 286-5 667-22 749-2 078
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 70410 2865 66722 7492 078
Čistý cash flow 4 4734 6195 66722 7492 078
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 4702 6672 51113 0745 050
Čistý zisk 1 1471 7071 55110 4415 050
Čistý zisk v minulom roku 1 7071 5510,00004 9146 412
Cudzie zdroje -8 899-7 752-6 045-4 49410 861
Daň z príjmov 323,00960,00960,002 6330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00001 0350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 323,00960,00960,002 6330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,4484,9136,135,990,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,4484,9120,345,590,0000
Doba obratu aktív 314,29298,73180,46137,79134,58
Doba obratu pohľadávok 11,4484,9136,135,990,0000
Doba obratu zásob 53,6625,7818,160,00000,0000
Doba splácania záväzkov 250,68263,34144,27151,446 848
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 169,69203,08119,37117,19739,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 236,47251,81140,22100,440,0000
EBIT v minulom roku 2 6672 5110,00005 9496 412
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 4702 6672 51113 0745 050
EBITDA 5 9956 8532 80813 3905 673
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 9956 8532 80813 3905 673
Finančná páka 2,253,253,167,16-0,2159
Finančné účty 12 70410 2865 66722 7492 078
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4443-0,3076-0,3162-0,13974,63
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,44430,30760,31620,1397-4,63
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 5706 7672 51013 2445 050
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53990,67980,66150,85055,50
Krátkodobé pohľadávky 729,007 1633 8271 3980,0000
Krátkodobé záväzky 10 81517 13312 64427 36512 889
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000018 1490,0000
Náklady na predaný tovar 19 12225 91935 74571 833687,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 74723 74731 98965 9550,0000
Neobežný majetok 3 9295 9798 0298 0290,0000
Obežný majetok 15 74819 12611 08624 1472 078
Obrat aktív 1,161,222,022,652,71
Obrat neobežného majetku 5,925,154,8210,620,0000
Obrat obežného majetku 1,481,613,493,533,06
Obrat zásob 6,8014,1620,090,00000,0000
Odpisy 4 1004 1000,0000171,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0502 0500,0000171,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 0502 0500,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 425,0086,00298,00146,00623,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000012 2890,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 2475 8071 55110 6125 050
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12890,22020,25662,32-0,4650
Podiel EBIT k aktívam 0,07340,10580,13140,40632,15
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,07340,10580,13140,40632,15
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15950,33050,38802,72-0,4789
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,63420,40810,29650,70700,8861
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,26300,20520,09120,20318,26
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,190,000078,350,0000
Pohľadávky z obchodného styku 92,007 1632 1541 3060,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,271,020,75090,88240,1819
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,99-1,68-1,07-0,19755,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55570,69240,68380,86035,63
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,252,252,166,16-1,22
Pridaná hodnota 4 1414 8742 91713 3985 673
Primárna platobná neschopnosť 110,892,295,7113,900,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,05730,06770,08110,32452,15
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12890,22020,25662,32-0,4650
Rýchla likvidita I. stupeň 1,170,60040,44820,83130,1612
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,862,554,652,072,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,862,554,652,072,33
Služby 2 269558,002 1294 131687,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 03125 20219 11532 1762 345
Spotreba materiálu… 1 1061 6141 6271 7470,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 26330 79338 66285 2316 360
Tržby z predaja tovaru 21 06830 79338 66285 2310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 1950,00000,00000,00006 360
Účtovný cash flow 4 4734 6195 66722 7492 078
Vlastné imanie 8 8997 7526 0454 494-10 861
Všetky záväzky 11 13217 45013 07027 68213 206
Výsledok hospodárenia 1 8952 7532 80813 2195 673
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8952 7532 80813 2195 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 1471 7071 55110 4415 050
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7071 5510,00004 9146 412
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 4702 6672 51113 0745 050
Zásoby 2 3151 6771 5920,00000,0000
Záväzky 11 13217 45013 07027 68213 206
Záväzky z obchodného styku 10 20216 38312 28918 1490,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000016 3830,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 10 2020,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 4702 6672 51113 0745 050
Zmena EBIT 0,55121,060,00002,200,7876