WordArt, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 3003 4852 6043 8323 646
Bežná likvidita III. stupeň 0,43761,340,76842,181,87
Časové rozlíšenie aktív 0,000027,0027,0028,0028,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04260,3624-0,9934-0,4553-0,6830
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,786,99-3,151,291,75
Celkové tržby 11 24813 20314 04911 6087 975
Celkový dlh 23 5353 0493 8142 1562 321
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -564,00-1 085-1 243-2 445-1 682
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,22-0,7120-0,6641-0,9261-1,96
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 564,001 0851 2432 4451 682
Čistý cash flow 564,00-158,00-1 202763,00905,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 671-9 400-8 850-10 270-15 134
Čistý zisk -13 671-9 400-9 330-10 750-15 614
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-9 330-10 750-15 614-10 730
Cudzie zdroje 13 235-436,001 210-1 676-1 325
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 315,9465,6035,6742,7890,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 171,1163,9733,6338,1984,91
Doba obratu aktív 334,2496,3469,62120,64170,20
Doba obratu pohľadávok 315,9465,6035,6742,7890,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 763,7271,6890,6155,3891,03
EBIT v minulom roku 0,0000-8 850-10 270-15 134-10 250
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 671-9 400-8 850-10 270-15 134
EBITDA -13 517-9 243-8 725-10 156-15 021
EBITDA marža -1,20-0,7001-0,6210-0,8749-1,88
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 517-9 243-8 725-10 156-15 021
Finančná páka -0,77827,99-2,152,292,75
Finančné účty 564,001 0851 2432 4451 682
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,28-0,12510,4647-0,4374-0,3634
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,280,1251-0,46470,43740,3634
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -13 671-9 400-8 850-10 270-15 134
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,280,74401,300,45900,5348
Krátkodobé pohľadávky 9 7362 3731 3341 3591 936
Krátkodobé záväzky 23 5352 5933 3891 7591 950
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 6380,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 10 4579 1369 1859 5229 742
Obežný majetok 10 3003 4582 5773 8043 618
Obrat aktív 1,093,795,243,032,14
Obrat obežného majetku 1,093,825,303,052,16
Osobné náklady 14 30812 82213 40412 00113 071
Ostatné náklady na finančnú činnosť 154,00157,00125,00114,00113,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000361,00797,0035,0072,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 671-9 400-9 330-10 750-15 614
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,03-21,567,71-6,41-11,78
Podiel EBIT k aktívam -1,33-2,70-3,40-2,68-4,15
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,33-2,70-3,40-2,68-4,15
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,03-10,5411,27-4,95-8,92
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,05480,31130,47730,63800,4613
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 18,093,153,005,79-6,80
Pohľadávky z obchodného styku 5 2732 3141 2581 2131 819
Pohotová likvidita II. stupeň 0,43761,340,76842,181,87
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 23,472,76-1,01-2,20-1,46
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,280,87491,460,56260,6366
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,786,99-3,151,291,75
Pridaná hodnota 791,004 0674 4672 072-1 923
Primárna platobná neschopnosť 0,31060,15600,63350,02890,0396
Rentabilita aktív, ROA -1,33-2,70-3,58-2,81-4,28
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,03-21,567,71-6,41-11,78
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02400,41840,36681,390,8626
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,74-0,3299-0,4371-0,2123-0,1545
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,74-0,3299-0,4371-0,2123-0,1545
Služby 9 6418 0487 6167 9468 133
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 3003 4852 6043 8323 646
Spotreba materiálu… 816,001 0881 5691 5761 609
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 24813 20313 65211 5947 819
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 24813 20313 65211 5947 819
Účtovný cash flow 564,00-158,00-1 202763,00905,00
Vlastné imanie -13 235436,00-1 2101 6761 325
Všetky záväzky 23 5353 0493 8142 1562 321
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,030,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -13 517-9 243-8 725-10 156-15 021
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 517-9 243-8 725-10 156-15 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 671-9 400-9 330-10 750-15 614
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-9 330-10 750-15 614-10 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 671-9 400-8 850-10 270-15 134
Záväzky 23 5353 0493 8142 1562 321
Záväzky z obchodného styku 1 638361,00797,0035,0072,00
Zisk pred zdanením -13 671-9 400-8 850-10 270-15 134
Zmena EBIT 0,00001,060,86170,67861,48