HEBEA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 362 301364 579269 776247 0040,0000
Bankové úvery 5 9853 3608 1287 2280,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,231,851,932,660,0000
Bežné bankové úvery 5 9853 3608 1287 2280,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000113,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,15150,28280,27270,70790,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89291,251,170,71370,0000
Celkové tržby 190 766308 229156 8220,00000,0000
Celkový dlh 170 902202 556145 199102 8720,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 719-51 502-27 777-49 1630,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 70454 86235 90556 3910,0000
Čistý cash flow 23 70454 86235 90556 3910,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 41 97252 88927 479-5 2670,0000
Čistý zisk 29 37637 44616 300-6 5160,0000
Čistý zisk v minulom roku 37 44616 30015 10252 7920,0000
Cudzie zdroje -191 399-162 023-124 577-144 1320,0000
Daň z príjmov 11 60014 2949 3600,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 2949 3608 3320,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 60014 2949 3600,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 662,19368,20544,33318,400,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 118,6569,1978,1827,980,0000
Doba obratu aktív 708,54433,42627,90450,480,0000
Doba obratu pohľadávok 662,19368,20544,33318,400,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000179,320,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 305,98230,61306,47145,290,0000
EBIT v minulom roku 52 88927 47925 49153 9200,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 41 97252 88927 479-5 2670,0000
EBITDA 42 51753 45935 2653 6740,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 51753 45935 2653 6740,0000
Finančná páka 1,892,252,171,710,0000
Finančné účty 23 70454 86235 90556 3910,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5283-0,4444-0,4618-0,58350,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52830,44440,46180,58350,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 41 97252 88834 9133 1020,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43180,53210,48810,32250,0000
Krátkodobé pohľadávky 338 597309 717233 871174 5790,0000
Krátkodobé záväzky 156 459193 978131 67379 6650,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 137 145176 644114 2580,00000,0000
Krytie dlhovej služby 42,6946,5319,392,940,0000
Nákladové úroky 996,001 1491 8191 2490,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 1491 8192 0571 1280,0000
Náklady na predaný tovar 124 168230 42694 888162 1560,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,000015 9210,0000
Obežný majetok 362 301364 579269 776230 9700,0000
Obrat aktív 0,51510,84210,58130,81020,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000012,570,0000
Obrat obežného majetku 0,51510,84210,58130,86650,0000
Odpisy 0,00000,00007 4268 3700,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00007 4268 3700,0000
Osobné náklady 22 01521 74723 9260,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 545,00571,00352,00572,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 37637 44623 7261 8540,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,843,522,590,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,843,521,984,540,0000
Pohľadávky z obchodného styku 60 66858 20133 58915 3400,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,231,851,932,660,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,07-2,95-3,47-2,560,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 23,8047,7519,7445,150,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47170,55560,53820,41650,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89291,251,170,71370,0000
Pridaná hodnota 62 46876 60061 93437 9760,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,263,043,400,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14590,27800,25680,64900,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,023,794,1228,000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,023,794,1228,000,0000
Služby 25 11037 89033 26231 1980,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 362 301364 579269 776247 0040,0000
Spotreba materiálu… 99 058192 53661 626130 9580,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 9853 3608 1287 2280,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 186 636307 026156 822200 1320,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00005 2530,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 186 636307 026156 822194 8790,0000
Účtovný cash flow 23 70454 86235 90556 3910,0000
Úročený dlh 5 9853 3608 1287 2280,0000
Úrokové krytie 42,1446,0315,11-4,220,0000
Vlastné imanie 191 399162 023124 577144 1320,0000
Všetky záväzky 170 902202 556145 199102 8720,0000
Výsledok hospodárenia 42 51753 45927 839-4 6960,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 51753 45927 839-4 6960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 37637 44616 300-6 5160,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 44616 30015 10252 7920,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 40 97651 74025 660-6 5160,0000
Záväzky 170 902202 556145 199102 8720,0000
Záväzky z obchodného styku 137 145176 644114 2580,00000,0000
Zisk pred zdanením 40 97651 74025 660-6 5160,0000
Zmena EBIT 0,79361,921,08-0,09770,0000