SWOT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 157 698144 873188 301252 347393 429
Bankové úvery 0,000042 71093 856100 776123 288
Bežná likvidita III. stupeň 1,641,050,90130,89711,72
Bežné bankové úvery 0,000042 71093 856100 776123 288
Časové rozlíšenie aktív 201,0031,0026,0047 6544 793
Časové rozlíšenie pasív -9 490-1 545-1 1080,0000173,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,15580,56710,1042-0,6507-0,1320
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1282-0,8750-0,13140,48880,5894
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,681,703,223,210,8146
Celkové tržby 352 070216 738273 261220 9290,0000
Celkový dlh 104 90192 258144 475192 453176 533
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 95040 31260 81763 19894 681
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 05012 34843 06147 74428 607
Čistý cash flow 9 702-30 713-4 68338 97128 607
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 11920 4222 48413 464-3 413
Čistý zisk -852,0011 479-7 3663 032-9 614
Čistý zisk v minulom roku 11 479-7 3663 032-13 1613 775
Cudzie zdroje -62 287-54 160-44 934-59 894-216 723
Daň z príjmov 11 5121 73388,00336,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 73388,00336,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 5121 73388,00336,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 124,04113,5894,17107,97358,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,0396,8685,6299,29255,47
Doba obratu aktív 163,49255,44261,20442,33587,95
Doba obratu pohľadávok 124,04113,5894,17107,97358,45
Doba obratu zásob 11 2600,00004 5732 2211 062
Doba splácania záväzkov 109 1880,000011 83712 59895,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,4761,8949,44139,7672,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14 3890,00008 51911 5710,0000
EBIT v minulom roku 20 4222 48413 464-1 75910 987
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 11920 4222 48413 464-3 413
EBITDA 30 38839 80222 43417 5541 007
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 38839 80222 43417 5541 007
Efektívna daňová sadzba 1,080,1312-0,01210,09980,0000
Finančná páka 2,532,674,194,211,82
Finančné účty 22 05012 34843 06147 74428 607
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3950-0,3738-0,2386-0,2373-0,5509
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39500,37380,23860,23730,5509
Hrubá marža 0,44210,54900,37790,32620,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 53538 91821 42615 906-825,00
Krátkodobé finančné výpomoci 25 0009 95010 02210 1660,0000
Krátkodobé pohľadávky 119 63964 41767 88961 596239 857
Krátkodobé záväzky 75 68435 09935 64179 73248 539
Krytie dlhovej služby -4,327,032,591,740,1580
Nákladové úroky 2 4597 2109 76210 0966 201
Nákladové úroky v minulom roku 7 2109 76210 09611 4027 212
Náklady na predaný tovar 196 42288 034159 864136 165185 255
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 253,000,00001 0992 3107 573
Neobežný majetok 8 00354 30963 55781 29498 140
Obežný majetok 149 49490 533124 718123 399290 496
Obrat aktív 2,231,431,400,82520,6208
Obrat neobežného majetku 43,993,814,142,562,49
Obrat obežného majetku 2,362,292,111,690,8408
Odpisy 15 41618 49618 9422 4125 869
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 7089 2489 4711 2065 869
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 7089 2489 4711 2060,0000
Osobné náklady 88 84895 07098 03266 3290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 859884,001 0081 6481 832
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 97422 69925 65073 2300,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 56429 97511 5765 444-3 745
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57090,79900,94930,92040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 615,180,000093,9631,200,3184
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,751,251,051,090,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,050,88281,0510,05
Pohľadávky z obchodného styku 20 28954 93761 72356 646170 950
Pohotová likvidita II. stupeň 1,560,89080,80180,82341,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,421,769,60-1,54-7,58
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,95-4,26-0,47973,864,61
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,15850,36350,55170,43960,3134
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66520,63680,76730,76270,4487
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,681,703,223,210,8146
Pridaná hodnota 155 640118 979103 26672 06758 987
Primárna platobná neschopnosť 0,49160,41320,41561,290,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,452,326,4410,96175,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,452,326,4410,96175,31
Služby 182 38480 994144 102123 107156 151
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 157 698144 873188 301252 347393 429
Spotreba materiálu… 13 7857 04014 66310 74821 531
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 00052 660103 878110 942123 288
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 352 062207 013263 130208 232244 242
Tržby z predaja tovaru 246,0012,00765,003 16217 298
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 351 816207 001262 365205 070226 944
Účtovný cash flow 9 702-30 713-4 68338 97128 607
Úročený dlh 25 00052 660103 878110 942123 288
Úrokové krytie 5,342,830,25451,33-0,5504
Vlastné imanie 62 28754 16044 93459 894216 723
Všetky záväzky 104 90192 258144 475192 453176 533
Výnosy budúcich období krátkodobé -9 490-1 545-1 1080,0000173,00
Výsledok hospodárenia 14 97221 3063 49215 142-4 862
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 97221 3063 49215 142-4 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -852,0011 479-7 3663 032-9 614
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 479-7 3663 032-13 1613 775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 66013 212-7 2783 368-9 614
Zásoby 7 80513 76813 76814 05922 032
Záväzky 104 90192 258144 475192 453176 533
Záväzky z obchodného styku 9 97422 69925 65073 2300,0000
Zisk pred zdanením 10 66013 212-7 2783 368-9 614
Zmena EBIT 0,64248,220,1845-7,65-0,3106