ANTECO s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 141 8392 208 6102 481 9792 168 1062 386 545
Aktivácia 102 630128 62659 7560,000041 008
Bankové úvery 0,00000,000030 11130 15129 586
Bežná likvidita III. stupeň 1,651,790,64020,26030,1904
Bežné bankové úvery 0,00000,000030 11130 15129 586
Časové rozlíšenie aktív 10 5638 0914 4424 5866 709
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00003 2334 279
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 19,778,564,793,084,62
Celkové tržby 988 5421 072 108992 399559 5050,0000
Celkový dlh 2 038 7061 977 5912 053 0231 634 7501 958 440
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 519 5101 504 05226 79728 37819 039
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 49045 9483 3141 77310 547
Čistý cash flow -15 45842 6341 541648,0010 547
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -94 454-121 422-10 638-133 51163 779
Čistý zisk -159 886-197 937-101 167-222 113-7 317
Čistý zisk v minulom roku -197 937-101 167-222 113-291 890-63 885
Cudzie zdroje -103 133-231 019-428 956-530 123-423 826
Daň z príjmov 4,002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4,002 8802 8802 8800,0000
Dlhodobý dlh 1 550 0001 550 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,0942,5893,88104,1296,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,8242,1092,58103,9392,24
Doba obratu aktív 910,99785,081 0781 6391 539
Doba obratu pohľadávok 54,0942,5893,88104,1296,23
Doba obratu zásob 2 4023 49910 81949 236276 771
Doba splácania záväzkov 2 0272 88824 615280 6191 935
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 152,98106,84442,851 2071 240
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 874,43796,815 31418 8310,0000
EBIT v minulom roku -121 422-10 638-133 511-212 181-2 276
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -94 454-121 422-10 638-133 51163 779
EBITDA 522 979494 180570 023310 627220 400
EBITDA marža 0,52900,46090,57440,55520,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 522 979494 180570 023310 627220 400
Finančná páka 20,779,565,794,095,63
Finančné účty 30 49045 9483 3141 77310 547
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 515 816487 726569 778306 797214 472
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16790,13610,41060,73650,8059
Krátkodobé pohľadávky 127 177119 783216 069137 746149 224
Krátkodobé záväzky 359 668300 5641 019 1811 596 8371 923 348
Krytie dlhovej služby 7,996,716,503,623,10
Materiál 63 88946 05961 57121 85732 475
Nákladové úroky 65 42873 63587 64985 72271 096
Nákladové úroky v minulom roku 73 63587 64985 72276 82961 609
Náklady na predaný tovar 408 553632 049389 832269 404243 325
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 64 76037 98115 1132 077272,00
Neobežný majetok 1 547 5031 670 6851 810 1761 743 8262 013 814
Obežný majetok 583 773529 834667 361419 694366 022
Obrat neobežného majetku 0,55450,61460,46410,27690,2811
Obrat obežného majetku 1,471,941,261,151,55
Odpisy 610 270609 148578 452440 308150 694
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 305 135304 574289 226220 154150 694
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 305 135304 574289 226220 1540,0000
Osobné náklady 213 908189 888156 706121 9670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 1976 4544 2453 8666 118
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 34,000,00000,000036,00190,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 85013 143106 527107 1580,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 450 384411 211477 285218 195143 377
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47580,48100,34810,57130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,9410,3929,79102,780,8894
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,102,082,871,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54550,49410,61240,37972,14
Pohľadávky z obchodného styku 126 536118 430213 070137 496143 029
Pohotová likvidita II. stupeň 0,46770,57830,21330,08840,0851
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,67-5,42-278,36-818,09-40,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,23630,57900,01760,00760,1483
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95180,89540,82720,75400,8206
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 19,778,564,793,084,62
Pridaná hodnota 449 600394 777450 191213 479322 675
Primárna platobná neschopnosť 1,230,70011,030,77940,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,55-0,8568-0,2358-0,4190-0,0173
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,904,003,605,268,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,904,003,605,268,89
Služby 186 578302 385224 89296 987167 247
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 141 8392 208 6102 481 9792 168 1062 386 545
Spotreba materiálu… 286 905336 329297 845236 495195 298
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 550 0001 550 00030 11130 15129 586
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 858 1531 026 826842 023482 883566 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 102 48368 25024 6220,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 755 670958 576815 401482 883566 000
Účtovný cash flow -15 45842 6341 541648,0010 547
Úročený dlh 1 550 0001 550 00030 11130 15129 586
Úrokové krytie -1,44-1,65-0,1214-1,560,8971
Vlastné imanie 103 133231 019428 956530 123423 826
Všetky záväzky 2 038 7061 977 5912 053 0231 634 7501 958 440
Vydané dlhopisy 1 550 0001 550 0000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -87 291-114 968-6 429-129 68169 706
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -87 291-114 968-6 429-129 68169 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -159 886-197 937-101 167-222 113-7 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -197 937-101 167-222 113-291 890-63 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -159 882-195 057-98 287-219 233-7 317
Zásoby 426 106364 103447 978280 175206 251
Záväzky 2 038 7061 977 5912 053 0231 634 7501 958 440
Záväzky z obchodného styku 155 14682 914220 040107 1580,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 141 29669 771113 5130,00000,0000
Zisk pred zdanením -159 882-195 057-98 287-219 233-7 317
Zmena EBIT 0,777911,410,07970,6292-28,02
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 27 060-83 98088 26266 15578 484
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 27 060-83 98088 26266 15578 484