AWALD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 396 416327 021371 343414 606413 350
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000904,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000270 356
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0818-0,1191-0,5608-0,37440,4550
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06300,07620,30220,1909-37,38
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,681,591,942,190,2257
Celkové tržby 286 023322 221548 808532 693646 196
Celkový dlh 248 259200 531245 063284 52426 333
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 122-15 063-70 818-48 707-88 624
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 12215 06370 81848 70788 624
Čistý cash flow 12 12215 06370 81848 707-53 078
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 803576,00-1,000020 24926 655
Čistý zisk 21 668210,00-3 80113 42118 841
Čistý zisk v minulom roku 210,00-3 80113 42118 84114 375
Cudzie zdroje -148 157-126 490-126 280-130 082-116 661
Daň z príjmov 0,00000,00002 8804 3556 281
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8804 3556 2814 407
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8804 3556 281
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,54006,1422,8841,045,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000015,8440,355,43
Doba obratu aktív 650,67443,67281,97311,06244,26
Doba obratu pohľadávok 0,54006,1422,8841,045,43
Doba obratu zásob 0,00000,000041,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 307 8550,000042 1400,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 315,64268,02177,96191,470,8391
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 550,700,00002 9130,00000,0000
EBIT v minulom roku 576,00-1,000020 24926 65521 740
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 803576,00-1,000020 24926 655
EBITDA 36 60513 41045 54555 468100 939
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 60513 41045 54555 468100 939
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-3,130,24500,2500
Finančná páka 2,682,592,943,193,54
Finančné účty 12 12215 06370 81848 70788 624
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 44314 94845 40375 317100 789
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48510,60410,63110,61550,0034
Krátkodobé pohľadávky 329,004 52330 13754 7079 183
Krátkodobé záväzky 192 304197 553234 369255 1991 420
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 344,00225,0016 2016 4910,0000
Krytie dlhovej služby 271,1536,6449,5122,430,3713
Nákladové úroky 135,00366,00920,002 4731 533
Nákladové úroky v minulom roku 366,00920,002 4731 5332 958
Náklady na predaný tovar 229 010290 958487 538449 080563 574
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 228,000,00002 0300,00000,0000
Neobežný majetok 383 965307 207270 160310 964314 411
Obežný majetok 12 45119 814101 183103 64298 035
Obrat aktív 0,56100,82271,291,171,49
Obrat neobežného majetku 0,57920,87571,781,561,96
Obrat obežného majetku 17,8613,584,754,696,30
Obrat zásob 0,00000,00008,900,00000,0000
Odpisy 14 64013 52245 40445 06974 140
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 64013 52245 40445 06937 070
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000037 070
Osobné náklady 10 1849 3808 37510 01913 771
Ostatné náklady na finančnú činnosť 162,00162,00142,00151,00150,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000194,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 30813 73241 60358 49092 981
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,53-0,4278-1,220,26780,2546
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -29,100,0000-3,370,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,6515-2,34-0,81673,733,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2673-0,9574-0,12720,67920,6153
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000020 86653 7879 183
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,22-8,40-1,78-2,672,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 89,7941,1676,9819,70-34,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62630,61320,65990,68630,0637
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,681,591,942,190,2257
Pridaná hodnota -6 635-21 926-6 84037 41754 095
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,77640,12070,0211
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,7814,955,385,130,2609
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,7814,955,385,130,2609
Služby 182 742251 663249 756154 276218 291
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 396 416327 021371 343414 606413 350
Spotreba materiálu… 46 04039 295235 752294 804345 283
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 222 375269 882480 698496 497617 669
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000850,000,000010 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 228,000,00002 0300,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 222 147269 032478 668486 497617 669
Účtovný cash flow 12 12215 06370 81848 707-53 078
Úrokové krytie 161,501,57-0,00118,1917,39
Vlastné imanie 148 157126 490126 280130 082116 661
Všetky záväzky 248 259200 531245 063284 52426 333
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000246 662
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000023 694
Výsledok hospodárenia 21 965738,00141,0020 39926 799
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 965738,00141,0020 39926 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 668210,00-3 80113 42118 841
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 210,00-3 80113 42118 84114 375
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 668210,00-921,0017 77625 122
Zásoby 0,0000228,00228,00228,00228,00
Záväzky 248 259200 531245 063284 52426 333
Záväzky z obchodného styku 344,00225,0016 2016 491194,00
Zisk pred zdanením 21 668210,00-921,0017 77625 122
Zmena EBIT 37,85-576,00-0,00000,75971,23