MARGITA - ILONA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 100 6701 089 1901 088 1411 076 781989 896
Aktivácia 11 94912 1797 7654 45721 983
Bežná likvidita III. stupeň 0,99872,122,941,442,17
Časové rozlíšenie aktív 150,0052,0074,0042,00123,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 3171 5002 2503 000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0209-6,111,69-0,77981,92
Celkové tržby 328 840309 238289 307259 061364 732
Celkový dlh 16 95411 72320 04617 81824 626
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 021-3 269-40 051-15 049-23 291
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 0213 26940 05115 04923 291
Čistý cash flow -248,00-36 78225 002-8 24221 836
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -31 436-15 418-15 132-26 55042 932
Čistý zisk -31 436-15 444-16 322-27 70940 601
Čistý zisk v minulom roku -15 444-16 322-27 70940 601-58 246
Cudzie zdroje -1 083 716-1 076 150-1 066 595-1 056 713-962 270
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00961,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00961,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,2910,988,282,996,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,575,963,880,78190,6290
Doba obratu aktív 1 2681 3391 4171 5561 055
Doba obratu pohľadávok 7,2910,988,282,996,81
Doba obratu zásob 1 9363 7152 2971 445658,87
Doba splácania záväzkov 9 6696 82725 08012 1315 319
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,707,4019,2315,2712,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 1541 08013 632661,13773,05
EBIT v minulom roku -15 418-15 132-26 55042 932-57 286
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -31 436-15 418-15 132-26 55042 932
EBITDA 66 20278 68674 66057 712122 516
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 20278 68674 66057 712122 516
Finančná páka 1,021,011,021,021,03
Finančné účty 3 0213 26940 05115 04923 291
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9846-0,9880-0,9802-0,9814-0,9721
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98460,98800,98020,98140,9721
Hrubá marža 0,63920,69430,64220,65940,7072
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 05278 25674 20657 374122 248
Krátkodobé pohľadávky 6 3258 9296 3612 0666 390
Krátkodobé záväzky 11 8946 02314 77310 56911 366
Krytie dlhovej služby 0,000058,5943,1623,5728,04
Nákladové úroky 0,000026,00230,00199,001 370
Nákladové úroky v minulom roku 26,00230,00199,001 3700,0000
Náklady na predaný tovar 106 61082 19994 59481 72184 405
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 449,00322,00215,00318,00780,00
Neobežný majetok 1 088 7921 073 6631 040 3021 058 365958 684
Obežný majetok 11 72815 47547 76518 37431 089
Obrat obežného majetku 27,0119,195,8713,7511,01
Obrat zásob 0,18850,09830,15890,25260,5540
Odpisy 97 48893 68689 33683 92479 320
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 74446 84344 66841 96239 660
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 74446 84344 66841 96239 660
Osobné náklady 184 258173 839147 068146 715164 865
Ostatné náklady na finančnú činnosť 185,00477,00489,00374,00304,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 35,0047,0035,0036,0036,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 340953,008 030576,001 652
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 66 05278 24273 01456 215119 921
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87650,80970,79160,85880,6391
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 468,17666,75864,14537,21330,71
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,241,261,161,56
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74610,80250,78590,74071,06
Pohľadávky z obchodného styku 3 1014 8482 982541,00590,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79841,672,861,342,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4 37029,26-42,66128,21-44,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-1 415108,70-41,4215,94
Pridaná hodnota 210 210214 695185 790170 833257 954
Primárna platobná neschopnosť 2,040,19662,691,062,80
Rýchla likvidita I. stupeň 0,25400,44542,461,171,62
Služby 62 34848 24648 89441 06652 422
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 100 6701 089 1901 088 1411 076 781989 896
Spotreba materiálu… 55 76245 81053 25044 79453 186
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 11 9490,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 316 820296 894280 384252 554342 359
Tržby z predaja tovaru 547,00412,00261,00339,00689,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 316 273296 482280 123252 215341 670
Účtovný cash flow -248,00-36 78225 002-8 24221 836
Úrokové krytie 0,0000-593,00-65,79-133,4231,34
Vlastné imanie 1 083 7161 076 1501 066 5951 056 713962 270
Všetky záväzky 16 95411 72320 04617 81824 626
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00001 317750,001 5002 250
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000750,00750,00750,00
Výsledok hospodárenia -31 286-15 000-14 676-26 21243 196
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31 286-15 000-14 676-26 21243 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 436-15 444-16 322-27 70940 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 444-16 322-27 70940 601-58 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -31 436-15 444-15 362-26 74941 562
Zásoby 2 3823 2771 3531 2591 408
Záväzky 16 95411 72320 04617 81824 626
Záväzky z obchodného styku 6 340953,008 030576,001 652
Zisk pred zdanením -31 436-15 444-15 362-26 74941 562
Zmena EBIT 2,041,020,5699-0,6184-0,7494
Účtovné závierky