RE-MED s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 183 877170 599152 04096 057124 022
Bežná likvidita III. stupeň 2,272,140,88303,721,76
Časové rozlíšenie aktív 1 4951 6741 9931 7742 679
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06390,4777-0,0697-0,91540,2908
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48640,51981,480,46611,18
Celkové tržby 548 189459 739408 872396 910365 061
Celkový dlh 60 17058 35190 77730 53767 042
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 905-61 852-38 157-43 932-66 124
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64 90561 85238 15743 93266 124
Čistý cash flow 3 05323 695-5 775-22 19218 014
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 80 30464 76064 97866 71758 595
Čistý zisk 63 72650 98550 90551 36245 213
Čistý zisk v minulom roku 50 98550 90551 36245 21342 754
Cudzie zdroje -123 707-112 248-61 263-65 520-56 980
Daň z príjmov 16 57813 77514 07315 35513 382
Daň z príjmov v minulom roku 13 77514 07315 35513 38212 637
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 57813 77514 07315 35513 382
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,7834,0030,0240,9940,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,2433,7629,4940,9940,91
Doba obratu aktív 125,89135,61138,1588,62125,66
Doba obratu pohľadávok 28,7834,0030,0240,9940,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,6939,4375,3222,3762,77
EBIT v minulom roku 64 76064 97866 71758 59555 391
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 80 30464 76064 97866 71758 595
EBITDA 108 00598 62672 44989 77684 104
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 108 00598 62672 44989 77684 104
Finančná páka 1,491,522,481,472,18
Finančné účty 64 90561 85238 15743 93266 124
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6728-0,6580-0,4029-0,6821-0,4594
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67280,65800,40290,68210,4594
Hrubá marža 0,80800,83570,80510,84910,8286
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 135 96598 57472 42989 76685 676
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25970,29080,54520,25240,4995
Krátkodobé pohľadávky 42 04342 77133 04144 42340 374
Krátkodobé záväzky 47 74549 60282 89024 24261 945
Náklady na predaný tovar 90 17874 95772 52558 58757 742
Neobežný majetok 75 43464 30278 8495 92814 845
Obežný majetok 106 948104 62371 19888 355106 498
Obrat aktív 2,902,692,644,122,90
Obrat neobežného majetku 7,077,145,0966,7424,27
Obrat obežného majetku 4,984,395,644,483,38
Odpisy 41 65633 8146 81823 05426 296
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 82816 9073 40911 52713 148
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 82816 9073 40911 52713 148
Osobné náklady 352 836299 440263 614256 590231 200
Ostatné náklady na finančnú činnosť 40,0052,0020,0010,0028,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1531 1652 5182 0342 315
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 105 38284 79957 72374 41671 509
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51510,45420,83090,78390,7935
Podiel EBIT k aktívam 0,43670,37960,42740,69460,4725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,43670,37960,42740,69460,4725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,58990,53520,93970,92900,9439
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35300,36260,25100,45740,5332
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79660,77930,80080,76130,7643
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,281,251,311,31
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,151,221,211,17
Pohľadávky z obchodného styku 41 24342 47432 45744 42340 374
Pohotová likvidita II. stupeň 2,272,140,88303,721,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,52-4,7410,612,95-3,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32720,34200,59710,31790,5406
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48640,51981,480,46611,18
Pridaná hodnota 442 938384 218329 172337 024302 487
Rentabilita aktív, ROA 0,34660,29890,33480,53470,3646
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51510,45420,83090,78390,7935
Rýchla likvidita I. stupeň 1,361,250,46031,811,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,55710,59161,250,34010,7971
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,55710,59161,250,34010,7971
Služby 51 02353 55352 20738 77137 708
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 183 877170 599152 04096 057124 022
Spotreba materiálu… 39 15521 40420 31819 81620 034
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 547 116459 175401 809395 611361 029
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000112,000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 0000,00000,00000,0000800,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 533 116459 175401 697395 611360 229
Účtovný cash flow 3 05323 695-5 775-22 19218 014
Vlastné imanie 123 707112 24861 26365 52056 980
Všetky záväzky 60 17058 35190 77730 53767 042
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,51510,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 80 34964 81265 63166 72258 608
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 80 34964 81265 63166 72258 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 72650 98550 90551 36245 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50 98550 90551 36245 21342 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 80 30464 76064 97866 71758 595
Záväzky 60 17058 35190 77730 53767 042
Záväzky z obchodného styku 2 1531 1652 5182 0342 315
Zisk pred zdanením 80 30464 76064 97866 71758 595
Zmena EBIT 1,240,99660,97391,141,06