ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 722 21819 478 29818 465 98322 176 31114 757 906
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,341,401,191,31
Časové rozlíšenie aktív 30 26034 19334 15532 10742 044
Časové rozlíšenie pasív 25,0058,002 746112,0049,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,391,931,813,411,49
Celkové tržby 75 337 070103 719 22893 104 640108 557 49379 165 342
Celkový dlh 10 304 90012 832 02311 903 15717 152 3108 831 808
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 199 254-3 708 095-3 820 641-2 104 301-2 246 448
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 214 8973 736 0893 850 3582 133 1752 270 890
Čistý cash flow 1 478 808-114 2691 717 183-137 715107 028
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 583 609567 6941 591 2111 374 315607 310
Čistý zisk 1 286 317461 1671 244 0761 171 741421 332
Čistý zisk v minulom roku 461 1671 244 0761 171 741421 332102 317
Cudzie zdroje -7 417 293-6 646 217-6 560 080-5 023 889-5 926 049
Daň z príjmov 287 08593 339333 019175 581157 642
Daň z príjmov v minulom roku 93 339333 019175 581157 64230 613
Daň z príjmov z bežnej činnosti 287 08593 339333 019175 581157 642
Dlhodobé pohľadávky 221 390520 334542 893774 6281 830 156
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,9649,8049,4060,6541,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,4949,0248,3260,6040,87
Doba obratu aktív 85,8672,6472,3974,5667,82
Doba obratu pohľadávok 52,0351,7451,5363,2649,95
Doba splácania záväzkov 50,2948,3547,4658,2741,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,7847,6245,9156,8039,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 36,9845,6841,5257,6837,15
EBIT v minulom roku 567 6941 591 2111 374 315607 310159 548
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 583 609567 6941 591 2111 374 315607 310
EBITDA -191 7731 243 3971 364 1111 610 7961 314 527
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -191 7731 243 3971 364 1111 610 7961 314 527
Finančná páka 2,392,932,814,412,49
Finančné účty 5 214 8973 736 0893 850 3582 133 1752 270 890
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -288 8711 144 9751 257 3791 467 8831 194 454
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57970,65560,63420,76170,5877
Krátkodobé finančné výpomoci 15 64327 99429 71728 87424 442
Krátkodobé pohľadávky 10 518 49113 353 07412 599 97118 039 1369 038 468
Krátkodobé záväzky 10 273 90212 769 30311 710 98516 892 4938 672 584
Krytie dlhovej služby -18,7994,2896,6459,6746,39
Materiál 432,00335,00382,00333,00260,00
Nákladové úroky 10 20713 18814 11626 99328 336
Nákladové úroky v minulom roku 13 18814 11626 99328 33626 618
Náklady na predaný tovar 75 029 64597 033 33090 873 721106 419 01677 518 553
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74 571 11396 387 75290 072 278105 813 55876 969 041
Neobežný majetok 1 736 7481 834 2731 438 2241 196 9321 576 088
Obežný majetok 15 955 21017 609 83216 993 60420 947 27213 139 774
Obrat aktív 4,255,025,044,905,38
Obrat neobežného majetku 43,3853,3564,7390,6950,39
Obrat obežného majetku 4,725,565,485,186,04
Obrat zásob 172 618287 725235 791317 758296 035
Odpisy 188 738167 274150 386143 024118 442
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 94 36983 63775 19371 51259 221
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 94 36983 63775 19371 51259 221
Osobné náklady 579 064445 838926 420585 681620 731
Ostatné náklady na finančnú činnosť 97 09898 422109 414143 747120 073
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 743 7768 543 7576 942 93611 897 2736 665 605
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 475 055628 4411 394 4621 314 765539 774
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,880,53440,41580,27420,3261
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,53091,872,403,653,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,40041,362,072,932,57
Pohľadávky z obchodného styku 10 421 42913 142 95412 325 00018 023 7508 893 993
Pohotová likvidita II. stupeň 1,531,341,401,191,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,0258,16-3,8236,48-55,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 144,88-8,66121,65-5,103,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58150,65880,64460,77350,5984
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,391,931,813,411,49
Pridaná hodnota 307 424834 2642 228 0202 136 1041 903 366
Primárna platobná neschopnosť 0,72500,91780,83140,92770,8809
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50680,29190,32790,12610,2611
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -53,7310,328,7310,656,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -53,7310,328,7310,656,72
Služby 423 875611 035767 319577 880510 722
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 722 21819 478 29818 465 98322 176 31114 757 906
Spotreba materiálu… 34 65734 54334 12427 57838 790
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 64327 99429 71728 87424 442
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 337 06997 867 59493 103 082108 555 53779 421 919
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 341417,000,0000
Tržby z predaja tovaru 75 304 82497 717 42192 916 571108 347 27378 955 685
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 245150 173185 170207 847466 234
Účtovný cash flow 1 478 808-114 2691 717 183-137 715107 028
Úročený dlh 15 64327 99429 71728 87424 442
Úrokové krytie 155,1543,05112,7250,9121,43
Vlastné imanie 7 417 2936 646 2176 560 0805 023 8895 926 049
Všetky záväzky 10 304 90012 832 02311 903 15717 152 3108 831 808
Výsledok hospodárenia -380 5111 076 1231 215 0661 468 1891 196 085
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -380 5111 076 1231 215 0661 468 1891 196 085
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 286 317461 1671 244 0761 171 741421 332
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 461 1671 244 0761 171 741421 332102 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 573 402554 5061 577 0951 347 322578 974
Zásoby 432,00335,00382,00333,00260,00
Záväzky 10 304 90012 832 02311 903 15717 152 3108 831 808
Záväzky z obchodného styku 7 555 94812 062 07810 246 58216 720 2367 834 315
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 812 1723 518 3213 303 6464 822 9631 168 710
Zisk pred zdanením 1 573 402554 5061 577 0951 347 322578 974
Zmena EBIT 2,790,35681,162,263,81
Účtovné závierky