GAMOTA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 146 8955 033 4023 821 4343 897 2074 742 359
Bankové úvery 582 289563 812492 348598 109599 015
Bežná likvidita III. stupeň 2,922,123,085,201,32
Bežné bankové úvery 582 289563 812492 348598 109599 015
Časové rozlíšenie aktív 1 4821 8822 4921 7855 263
Časové rozlíšenie pasív 9 29510 34611 39812 44913 500
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,48470,80570,43670,22691,65
Celkové tržby 2 614 3269 093 2454 306 1822 033 4284 637 564
Celkový dlh 1 350 7412 241 2141 158 008718 3312 943 161
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 573 201464 772282 655449 897469 882
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 08899 040209 693148 212129 133
Čistý cash flow -89 952-110 65361 48119 07991 800
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 669216 17135 520574 419119 530
Čistý zisk 5 017163 96120 530534 92983 662
Čistý zisk v minulom roku 163 96120 530534 92983 662277 733
Cudzie zdroje -2 786 859-2 781 842-2 652 028-3 166 427-1 785 698
Daň z príjmov 2 73944 1296 11830 17623 789
Daň z príjmov v minulom roku 44 1296 11830 17623 78955 877
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 73944 1296 11830 17623 789
Dlhodobé pohľadávky 403,001 22134 84634 698225 936
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 598256,27280,92760,17452,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 441256,26264,34197,36255,90
Doba obratu aktív 1 815280,81362,82986,42602,45
Doba obratu pohľadávok 1 599256,34284,22768,95480,71
Doba obratu zásob 307,610,234735,81292,2618,16
Doba splácania záväzkov 1 075104,1572,5653,51358,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 320,9891,6159,6421,41288,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 151,8765,397,2223,12151,59
EBIT v minulom roku 216 17135 520574 419119 530346 762
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 669216 17135 520574 419119 530
EBITDA 132 912327 886108 173-243 36168 955
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 132 912327 886108 173-243 36168 955
Finančná páka 1,491,811,441,232,66
Finančné účty 9 08899 040209 693148 212129 133
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6720-0,5527-0,6940-0,8125-0,3765
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67200,55270,69400,81250,3765
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 139 302330 488125 649-214 754266 902
Krátkodobé pohľadávky 3 651 5124 593 4432 958 7863 003 3273 558 070
Krátkodobé záväzky 733 2871 642 119628 11584 5792 271 519
Krytie dlhovej služby 7,3017,795,34-11,182,70
Materiál 0,00000,00001 343958,001 765
Nákladové úroky 8 9138 0818 8729 31412 079
Nákladové úroky v minulom roku 8 0818 8729 31412 07913 152
Náklady na predaný tovar 804 3866 033 3763 335 395913 7732 544 099
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 249 0605 754 8363 159 749576 9582 313 513
Neobežný majetok 274 510334 116305 629247 215708 854
Obežný majetok 3 870 9034 697 4043 513 3133 648 2074 028 242
Obrat aktív 0,20111,301,010,37000,6059
Obrat neobežného majetku 3,0419,5812,585,834,05
Obrat obežného majetku 0,21541,391,090,39530,7133
Obrat zásob 1,191 55510,191,2520,10
Odpisy 119 212111 85880 630-801 24693 954
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 59 60655 92940 315-400 62346 977
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 60655 92940 315-400 62346 977
Osobné náklady 316 556324 428427 232358 074297 568
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4522 1721 5221 5836 296
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00003 681
Ostatné záväzky z obchodného styku 103 6311 031 05462 50936 550322 535
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 124 229275 819101 160-266 317177 616
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 10,740,63740,83930,67780,9042
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,11830,08840,16110,91570,1422
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,09311,571,191,481,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,06761,171,00-1,190,8405
Pohľadávky z obchodného styku 3 291 4824 593 2432 784 144779 7562 014 371
Pohotová likvidita II. stupeň 2,762,122,804,541,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,9825,14-43,14-165,96-19,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,09-13,696,932,057,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32570,44530,30300,18430,6206
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,48470,80570,43670,22691,65
Pridaná hodnota 29 474509 002509 015528 296329 080
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,166,8410,71-2,9542,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,166,8410,71-2,9542,68
Služby 80 323102 96872 130215 820113 664
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 146 8955 033 4023 821 4343 897 2074 742 359
Spotreba materiálu… 475 003175 572103 516120 995116 922
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 582 289563 812492 348598 109599 015
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 837 7816 544 7653 853 9091 457 1642 973 460
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 9212 3879 49915 095100 281
Tržby z predaja tovaru 258 2886 157 4003 385 970609 4312 168 629
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 575 572384 978458 440832 638704 550
Účtovný cash flow -89 952-110 65361 48119 07991 800
Úročený dlh 582 289563 812492 348598 109599 015
Úrokové krytie 1,8726,754,0061,679,90
Vlastné imanie 2 786 8592 781 8422 652 0283 166 4271 785 698
Všetky záväzky 1 350 7412 241 2141 158 008718 3312 943 161
Výnosy budúcich období dlhodobé 8 2449 29510 34711 39812 449
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 0511 0511 0511 0511 051
Výsledok hospodárenia 17 621218 34337 042572 94175 169
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 621218 34337 042572 94175 169
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 017163 96120 530534 92983 662
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 163 96120 530534 92983 662277 733
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 756208 09026 648565 105107 451
Zásoby 209 9003 700309 988461 970115 103
Záväzky 1 350 7412 241 2141 158 008718 3312 943 161
Záväzky z obchodného styku 103 6311 031 05462 50936 550960 828
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,0000638 293
Zisk pred zdanením 7 756208 09026 648565 105107 451
Zmena EBIT 0,07716,090,06184,810,3447
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000072,000,000039,00113,00
Účtovné závierky