LEVEN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 117 110 932117 111 360117 337 551117 423 3620,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,09030,09550,87030,11720,0000
Časové rozlíšenie aktív 192 181192 181192 181192 6410,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,25-2,420,2329-3,460,0000
Celkové tržby 1 5967 297143 142 91965 4260,0000
Celkový dlh 211 094 345199 581 81622 165 729165 151 2020,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48,00-226,00-14 157-75 1990,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -7 214-4 7860,9991-176,520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48,00226,0014 15775 1990,0000
Čistý cash flow -178,00-13 931-61 04258 1940,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 831,00-224 189143 020 623-35 2790,0000
Čistý zisk -11 512 956-34 925 007143 017 743-11 549 0670,0000
Čistý zisk v minulom roku -34 925 007143 017 743-11 549 067-36 237 4380,0000
Cudzie zdroje 93 983 41382 470 456-95 171 82247 727 8400,0000
Daň z príjmov 960,00960,002 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 880960,00-10 051 1430,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,002 880960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 878 6579 878 6579 878 6579 878 6560,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000013 642 893165 653106 5560,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000010 544 606128 44282 6150,0000
Doba obratu aktív 0,000084 644 8441 018 555655 2740,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000020 782 913251 405161 6830,0000
Doba splácania záväzkov 0,000072 628 908329 1131 943 5010,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000144 251 079192 397921 6080,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000072 564 339326 4811 078 6130,0000
EBIT v minulom roku -224 189143 020 623-35 279-45 773 9750,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 831,00-224 189143 020 623-35 2790,0000
EBITDA 1 057-222 377143 046 782-18 2100,0000
EBITDA marža 0,6623-30,480,9993-0,27830,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 057-222 377143 046 782-18 2100,0000
Finančná páka -1,25-1,421,23-2,460,0000
Finančné účty 48,00226,0014 15775 1990,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,80250,7042-0,81110,40650,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8025-0,70420,8111-0,40650,0000
Hrubá marža -0,3051-1,08-0,00010,41300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 831,00-216 051143 046 643-18 3970,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,801,700,18891,410,0000
Krátkodobé pohľadávky 18 875 53418 875 78419 083 20719 094 5040,0000
Krátkodobé záväzky 211 094 345199 580 26022 164 173165 149 6460,0000
Nákladové úroky 11 512 82734 699 8580,000011 512 8280,0000
Nákladové úroky v minulom roku 34 699 8580,000011 512 828514 6060,0000
Náklady na predaný tovar 487,008 40650 60838 3870,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 00324 58131 0160,0000
Neobežný majetok 88 164 51288 164 51288 169 34988 182 3620,0000
Obežný majetok 28 754 23928 754 66728 976 02129 048 3590,0000
Odpisy 0,00000,000026 02416 8860,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000013 0128 4430,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000013 0128 4430,0000
Osobné náklady 0,00005 64250 91950 5160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 226,00274,00139,00187,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 210 915 638199 402 82821 986 89891 655 4970,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 512 956-34 925 007143 043 767-11 532 1810,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,12250,42351,500,24200,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,00191,22-0,00030,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,00191,22-0,00030,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00000,00271,500,00070,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,7141-5,951,870,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1115-1,91-0,00040,88950,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-7,88-0,34820,87120,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-1,40-0,16810,53490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,40-0,11130,40090,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-27,59-1,450,88970,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14 589 11314 589 11314 796 47514 804 4100,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,09030,09550,87030,11720,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -527 997-5 9201 559820,150,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,801,700,18891,410,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,25-2,420,2329-3,460,0000
Pridaná hodnota -487,00-7 901-8 56027 0200,0000
Primárna platobná neschopnosť 14,4613,671,496,190,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0983-0,29821,22-0,09840,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12250,42351,500,24200,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 199 711-897,490,1550-9 0690,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 199 711-897,490,1550-9 0690,0000
Služby 433,004 19425 5827 2150,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 110 932117 111 360117 337 551117 423 3620,0000
Spotreba materiálu… 54,003 209445,00156,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 80542 04865 4070,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 3000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000-2 8810,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000505,0042 04868 2880,0000
Účtovný cash flow -178,00-13 931-61 04258 1940,0000
Vlastné imanie -93 983 413-82 470 45695 171 822-47 727 8400,0000
Všetky záväzky 211 094 345199 581 81622 165 729165 151 2020,0000
Výsledok hospodárenia 1 057-223 915143 020 758-35 0960,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 057-223 915143 020 758-35 0960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 512 956-34 925 007143 017 743-11 549 0670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -34 925 007143 017 743-11 549 067-36 237 4380,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 511 996-34 924 047143 020 623-11 548 1070,0000
Záväzky 211 094 345199 581 81622 165 729165 151 2020,0000
Záväzky z obchodného styku 210 915 638199 402 82821 986 89891 655 4970,0000
Zisk pred zdanením -11 511 996-34 924 047143 020 623-11 548 1070,0000
Zmena EBIT -0,0037-0,0016-4 0540,00080,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 8380,00000,00000,0000