DITURIA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 479 28721 358 57723 541 15923 569 79221 464 692
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00007 042
Bankové úvery 0,00000,00001 349 7511 949 751936 369
Bežné bankové úvery 0,00000,0000600 000600 000936 369
Časové rozlíšenie aktív 13 891103 6521 90353 2114 762
Časové rozlíšenie pasív 89 533257 787294 547388 887450 000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,525,035,215,609,88
Celkové tržby 2 856 1946 263 5152 777 5022 250 6760,0000
Celkový dlh 15 879 86017 603 15419 503 55519 667 03119 082 948
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 466 043-1 056 9804 021 9063 994 1401 698 244
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 746 8031 390 32314 68943 953602 125
Čistý cash flow 356 4801 375 634-29 264-256 220602 125
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 665 865-178 432168 093-935 239216 599
Čistý zisk 383 462-428 951-69 728-568 544182 095
Čistý zisk v minulom roku -429 238-69 728-568 544-1 305 359-144 061
Cudzie zdroje -4 509 894-3 497 636-3 743 057-3 513 874-1 931 744
Daň z príjmov 279 444221 309184 486-437 2150,0000
Daň z príjmov v minulom roku 221 596184 486-437 21510 1220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 279 444221 309184 486-437 2150,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000749 7511 349 7510,0000
Dlhodobé pohľadávky 291 2253 151200 817400 6330,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,0000749 7511 349 7510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 342,50690,85593,26713,063 853
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 101,62473,78332,03594,733 086
Doba obratu aktív 2 9573 5953 7974 94813 258
Doba obratu pohľadávok 384,54691,38625,65797,153 853
Doba obratu zásob 2 99915,493,86293 58696,80
Doba splácania záväzkov 73 357 242449 42686 96370 241 05816 087
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 4802 0611 6822 22210 341
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 960 75117 6456 27216 677 2480,0000
EBIT v minulom roku -178 432168 093-935 239-1 227 326-95 675
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 665 865-178 432168 093-935 239216 599
EBITDA 1 489 202171 758614 042-88 760660 896
EBITDA marža 0,52140,02740,2211-0,03940,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 489 202171 758614 042-88 760660 896
Efektívna daňová sadzba 0,4215-1,071,610,43470,0000
Finančná páka 4,546,116,296,7111,11
Finančné účty 1 746 8031 390 32314 68943 953602 125
Hrubá marža 0,55570,22180,55940,45540,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 984 7368 332 8671 176 75696 297658 077
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50050,57340,44300,44910,7800
Krátkodobé finančné výpomoci 280 760333 3432 686 8442 088 3421 364 000
Krátkodobé pohľadávky 2 372 4304 104 6713 677 7713 396 9046 238 753
Krátkodobé záväzky 10 249 91612 247 78710 429 84410 584 26916 741 537
Krytie dlhovej služby 14,790,76541,77-0,19321,36
Nákladové úroky 2 95929 21053 33570 52034 504
Nákladové úroky v minulom roku 29 21053 33570 52067 91148 386
Náklady na predaný tovar 941 167779 607709 048713 964372 814
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 51,009 94743 77655,00165 056
Neobežný majetok 16 054 51915 756 35819 645 51619 630 85214 575 280
Obežný majetok 4 410 8775 498 5673 893 7403 885 7296 884 650
Obrat obežného majetku 0,57320,39440,58110,44750,0858
Obrat zásob 0,121723,5794,550,00123,77
Odpisy 850 468757 524754 256916 152308 414
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 425 234378 762377 128458 076308 414
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 425 234378 762377 128458 0760,0000
Osobné náklady 308 926158 136207 13187 7800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 6083 8913 440311 9432 819
Ostatné záväzky z obchodného styku 553 420480 872752 2042 513 0100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 233 930328 573684 528347 608490 509
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 31 120139,6435,4918 6340,5742
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,148,787,5011,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,521,621,020,7073
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,14100,6343-0,0129-0,14741,02
Pohľadávky z obchodného styku 703 9072 814 9222 058 3522 833 2124 995 681
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,65-2,54127,9113,71-3,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 120,4747,09-0,5487-3,6317,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77540,82420,82850,83440,8890
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,525,035,215,609,88
Pridaná hodnota 1 587 1171 389 0191 553 6861 024 849218 129
Primárna platobná neschopnosť 0,78620,17080,36540,88700,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,66102,4931,76-221,5828,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,66102,4931,76-221,5828,87
Služby 402 090393 509295 339354 525109 835
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 479 28721 358 57723 541 15923 569 79221 464 692
Spotreba materiálu… 539 026376 151369 933359 384104 965
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 280 760333 3434 036 5954 038 0932 300 369
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 778 8556 251 1262 545 8111 987 313590 943
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 250 5714 082 500283 077248 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 36,00349 121156 8332 854165 057
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 528 2481 819 5052 105 9011 735 959425 886
Účtovný cash flow 356 4801 375 634-29 264-256 220602 125
Úročený dlh 280 760333 3434 036 5954 038 0932 300 369
Úrokové krytie 225,03-6,113,15-13,266,28
Vlastné imanie 4 509 8943 497 6363 743 0573 513 8741 931 744
Všetky záväzky 15 879 86017 603 15419 503 55519 667 03119 082 948
Výnosy budúcich období krátkodobé 97 744195 198294 547388 887450 000
Výsledok hospodárenia 837 104-256 817119 741-756 412221 013
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 837 104-256 817119 741-756 412221 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 383 462-428 951-69 728-568 544182 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -429 238-69 728-568 544-1 305 359-144 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 662 906-207 642114 758-1 005 759197 495
Zásoby 419,00422,00463,0044 23943 772
Záväzky 15 879 86017 603 15419 503 55519 667 03119 082 948
Záväzky z obchodného styku 553 420480 872752 2042 513 0100,0000
Zisk pred zdanením 662 906-207 642114 758-1 005 759197 495
Zmena EBIT -3,73-1,06-0,17970,7620-2,26
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 52 2013 753 55123 1220,0000131 469