A B LUX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 263 078282 569305 023306 286313 716
Bankové úvery -1,0000-1,0000-3,00-3,00-2,00
Bežné bankové úvery -1,0000-1,0000-3,00-3,00-2,00
Časové rozlíšenie aktív 312,00294,00422,00321,00291,00
Časové rozlíšenie pasív -1 868258,00689,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,621,572,272,091,86
Celkové tržby 134 973184 716184 976137 652121 480
Celkový dlh 163 667172 493211 161207 192204 005
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 003-15 859-24 765-8 389-7 757
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 00215 85824 7628 3867 755
Čistý cash flow -8 856-8 90416 376631,00-3 571
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 54034 37341 21515 34411 593
Čistý zisk -8 54028 62734 07814 38410 633
Čistý zisk v minulom roku 28 62734 07814 38410 633-9 705
Cudzie zdroje -101 279-109 818-93 173-99 094-109 711
Daň z príjmov 0,00005 7467 137960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 5 7467 137960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00005 7467 137960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,465,111,749,440,7181
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,263,281,749,440,7181
Doba obratu aktív 713,79558,41601,88812,15942,59
Doba obratu pohľadávok 19,465,111,749,440,7181
Doba obratu zásob 117,37159,27187,04119,0986,30
Doba splácania záväzkov 54 19454 45373 09848 13254 802
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 433,46335,80413,35544,43606,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 220,83297,70319,99158,00267,85
EBIT v minulom roku 34 37341 21515 34411 593-8 745
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 54034 37341 21515 34411 593
EBITDA 23 65066 50273 27146 46042 197
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 65066 50273 27146 46042 197
Finančná páka 2,602,573,273,092,86
Finančné účty 7 00215 85824 7628 3867 755
Hrubá marža 0,74250,74570,71800,67480,7312
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 64264 55571 39344 63440 248
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60730,60140,68680,67040,6437
Krátkodobé pohľadávky 7 1742 587881,003 560239,00
Krátkodobé záväzky 159 760169 923209 481205 319201 943
Materiál 233,00314,00316,00305,0096,00
Náklady na predaný tovar 34 30346 96152 16544 76532 649
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 0761 1391 0461 5571 345
Neobežný majetok 248 244263 333278 422293 511305 113
Obežný majetok 14 52218 94226 17912 4548 312
Obrat aktív 0,51140,65360,60640,44940,3872
Obrat neobežného majetku 0,54190,70140,66440,46900,3981
Obrat obežného majetku 9,269,757,0711,0514,62
Obrat zásob 3,112,291,953,064,23
Odpisy 30 17830 17830 17829 29028 656
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 08915 08915 08914 64514 328
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 08915 08915 08914 64514 328
Osobné náklady 84 95078 81667 18055 90055 943
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0081 9471 8781 8261 949
Ostatné záväzky z obchodného styku 651,00929,00917,00674,00987,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 63858 80564 25643 67439 289
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84760,57220,50580,60180,6298
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 93,14120,93126,9759,6666,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,751,981,661,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87051,261,361,091,05
Pohľadávky z obchodného styku 1 9371 662881,003 560239,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,4412,33-5,69-157,0430,72
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62210,61040,69230,67650,6503
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,621,572,272,091,86
Pridaná hodnota 100 224137 738132 81192 88788 831
Primárna platobná neschopnosť 0,33610,55901,040,18934,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,922,592,884,464,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,922,592,884,464,83
Služby 11 56510 23121 92310 1848 316
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 263 078282 569305 023306 286313 716
Spotreba materiálu… 21 66235 59129 19633 02422 988
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -1,0000-1,0000-3,00-3,00-2,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 134 527184 699184 976137 652121 480
Tržby z predaja tovaru 2 0822 0802 3132 6252 243
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 132 445182 619182 663135 027119 237
Účtovný cash flow -8 856-8 90416 376631,00-3 571
Úročený dlh -1,0000-1,0000-3,00-3,00-2,00
Vlastné imanie 101 279109 81893 17399 094109 711
Všetky záväzky 163 667172 493211 161207 192204 005
Výsledok hospodárenia -6 52836 32443 09317 17013 541
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 52836 32443 09317 17013 541
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 54028 62734 07814 38410 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 62734 07814 38410 633-9 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 54034 37341 21515 34411 593
Zásoby 346,00497,00536,00508,00318,00
Záväzky 163 667172 493211 161207 192204 005
Záväzky z obchodného styku 651,00929,00917,00674,00987,00
Zisk pred zdanením -8 54034 37341 21515 34411 593
Zmena EBIT -0,24850,83402,691,32-1,33