BOCCACCIO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 172 502190 597196 730201 906200 028
Bankové úvery 0,00003,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00003,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 49,0025,002 34960,0010,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,6315,3115,617,261,78
Celkové tržby 262 205264 276183 922166 0670,0000
Celkový dlh 152 502178 910184 888177 452128 099
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 319-2 499-423,00-730,00-3 298
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 3192 502423,00730,003 298
Čistý cash flow -183,002 079-307,00432,003 298
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 664833,00-12 286-9 34513,00
Čistý zisk 8 410-127,00-13 246-10 30512,00
Čistý zisk v minulom roku -127,00-13 246-10 305-31 086-8 217
Cudzie zdroje -20 000-11 687-11 842-24 454-71 929
Daň z príjmov 2 254960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 254960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,2310,253,241,5928,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,2310,163,241,5927,89
Doba obratu aktív 241,95265,67392,08444,49455,19
Doba obratu pohľadávok 9,2310,253,241,5928,31
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000333,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 207,53243,82360,94383,98284,47
EBIT v minulom roku 833,00-12 286-9 345-30 126-8 217
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 664833,00-12 286-9 34513,00
EBITDA 32 72420 5438 1325 2881 001
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 72420 5438 1325 2881 001
Efektívna daňová sadzba 0,21141,15-0,0781-0,10270,0000
Finančná páka 8,6316,3116,618,262,78
Finančné účty 2 3192 502423,00730,003 298
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 12217 2934 1744 673164,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85770,91780,92060,86390,6250
Krátkodobé pohľadávky 6 5817 3571 626724,0012 441
Krátkodobé záväzky 147 960174 923181 109174 420125 008
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001 001
Materiál 2 7502 4648 66755,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 193 036214 055155 974131 155136 687
Neobežný majetok 157 216166 944175 174183 404162 746
Obežný majetok 15 23723 62819 20718 44237 272
Obrat aktív 1,511,370,93090,82120,8019
Obrat neobežného majetku 1,661,571,050,90400,9856
Obrat obežného majetku 17,0811,089,548,994,30
Odpisy 19 45816 46016 46014 0180,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7298 2308 2307 0090,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 7298 2308 2307 0090,0000
Osobné náklady 41 25233 82926 37828 8690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6023 2503 958615,00837,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 99639 50857 82152 3410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 86816 3333 2143 71312,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,4205-0,0109-1,12-0,42140,0002
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,43450,0531-0,7865-0,34000,0002
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61390,70760,97090,83330,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,631,411,031,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,110,95070,63430,80780,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 5817 2921 626724,0012 254
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 109,29-5,6238,57-56,61-21,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00003 298
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88410,93870,93980,87890,6404
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,6315,3115,617,261,78
Pridaná hodnota 67 19647 80827 17034 64323 709
Primárna platobná neschopnosť 3,955,4235,5672,290,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,4205-0,0109-1,12-0,42140,0002
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,668,7122,7433,56127,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,668,7122,7433,56127,97
Služby 39 82244 21612 56817 46512 592
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 172 502190 597196 730201 906200 028
Spotreba materiálu… 153 214169 839143 406113 690124 095
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00003,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 260 232261 863183 144165 798160 396
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 260 232261 863183 144165 798160 396
Účtovný cash flow -183,002 079-307,00432,003 298
Úročený dlh 0,00003,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000013,00
Vlastné imanie 20 00011 68711 84224 45471 929
Všetky záväzky 152 502178 910184 888177 452128 099
Výsledok hospodárenia 13 2664 083-8 328-8 7301 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 2664 083-8 328-8 7301 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 410-127,00-13 246-10 30512,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -127,00-13 246-10 305-31 086-8 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 664833,00-12 286-9 345163,00
Zásoby 6 33713 76917 15816 98821 533
Záväzky 152 502178 910184 888177 452128 099
Záväzky z obchodného styku 25 99639 50857 82152 3410,0000
Zisk pred zdanením 10 664833,00-12 286-9 345163,00
Zmena EBIT 12,80-0,06781,310,3102-0,0016