VÚEZ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 185 85210 599 55010 808 51511 675 40311 284 001
Bežná likvidita III. stupeň 1,001,121,111,101,06
Časové rozlíšenie aktív 51 39147 7400,000017 15382 101
Časové rozlíšenie pasív 128 2410,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0217-0,61650,49941,10-3,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00540,1248-0,0959-0,18890,6898
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,395,075,355,965,80
Celkové tržby 8 714 7908 482 5569 841 9298 461 4110,0000
Celkový dlh 9 819 9598 854 1479 106 2579 997 5009 625 375
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 993 377-7 944 778-6 868 691-7 718 765-6 496 496
Čistá hodnota zákazky 583 4940,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 993 3777 944 7786 868 6917 718 7656 496 496
Čistý cash flow 48 5991 076 087-850 074-1 843 0556 496 496
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 855 122345 164285 582256 149176 172
Čistý zisk 708 063260 568219 599195 973170 208
Čistý zisk v minulom roku 260 568219 599195 973187 858136 897
Cudzie zdroje -2 237 652-1 745 403-1 702 258-1 677 903-1 658 626
Daň z príjmov 147 05984 59665 98359 2770,0000
Daň z príjmov v minulom roku 84 59665 98359 27760 3750,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 147 05984 59665 98359 2770,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 407 9850,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,8968,36106,20126,90112,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,1668,04106,17126,81112,84
Doba obratu aktív 515,83459,06402,17532,62382,85
Doba obratu pohľadávok 107,4968,36106,20126,90112,96
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000565,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 384,48373,51329,79445,02319,52
EBIT v minulom roku 345 164285 582256 149251 767139 443
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 855 122345 164285 582256 149176 172
EBITDA 1 323 894719 284767 4981 047 290717 555
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 323 894719 284767 4981 047 290717 555
Finančná páka 5,456,076,356,966,80
Finančné účty 7 993 3777 944 7786 868 6917 718 7656 496 496
Hrubá marža 0,70620,62280,56900,66920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 327 803714 296704 128950 724659 763
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74540,81360,82000,83550,8346
Krátkodobé pohľadávky 1 131 2801 578 4902 854 1972 781 8003 329 223
Krátkodobé záväzky 9 082 8548 624 3048 863 3869 755 1249 417 491
Krytie dlhovej služby 10,320,00000,00001 165120,31
Materiál 62 689125 031137 672164 975112 265
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000899,005 964
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000899,003 5342 546
Náklady na predaný tovar 2 414 1083 145 0284 209 2052 355 8326 086 748
Neobežný majetok 1 056 353901 858945 482990 1511 261 315
Obežný majetok 11 078 1089 649 9529 863 03310 668 0999 940 585
Obrat aktív 0,70760,79510,90760,68530,9534
Obrat neobežného majetku 8,169,3410,388,088,53
Obrat obežného majetku 0,77840,87330,99460,75001,08
Odpisy 459 164364 792422 714716 248446 758
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 229 582182 396211 357358 124446 758
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 229 582182 396211 357358 1240,0000
Osobné náklady 5 041 1664 603 4275 043 0055 399 4850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 47132 15469 03698 73257 792
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 825 4608 233 8198 516 9399 136 5720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 167 227625 360642 313912 221616 966
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65600,74950,63550,66110,5757
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81910,87140,90050,95360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7687
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,221,151,111,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,061,020,925810,46
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00560,1277-0,0867-0,23040,6039
Pohľadávky z obchodného styku 995 9101 571 0492 853 4932 779 7923 325 727
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99621,111,101,081,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -46,04-1,622,000,9104-0,2553
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-2 0501 089
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80580,83530,84250,85630,8530
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,395,075,355,965,80
Pridaná hodnota 6 154 3675 282 7315 600 4495 662 0644 671 082
Primárna platobná neschopnosť 8,445,242,983,290,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86780,92120,77500,79130,6898
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,4212,3111,869,5513,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,4212,3111,869,5513,41
Služby 1 826 3132 550 3503 397 5541 401 2605 408 796
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 185 85210 599 55010 808 51511 675 40311 284 001
Spotreba materiálu… 586 142593 858811 565954 329667 826
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 627 4078 441 3429 812 4878 002 12210 757 830
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 69013 5832 8331 0830,0000
Tržby z predaja tovaru 60,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 622 6578 427 7599 809 6548 001 03910 757 830
Účtovný cash flow 48 5991 076 087-850 074-1 843 0556 496 496
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000284,9329,54
Vlastné imanie 2 237 6521 745 4031 702 2581 677 9031 658 626
Všetky záväzky 9 819 9598 854 1479 106 2579 997 5009 625 375
Výnosy budúcich období dlhodobé 128 2410,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 869 420368 075347 617332 125270 087
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 869 420368 075347 617332 125270 087
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 708 063260 568219 599195 973170 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 260 568219 599195 973187 858136 897
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 855 122345 164285 582255 250227 627
Zásoby 62 689126 684140 145167 534114 866
Záväzky 9 819 9598 854 1479 106 2579 997 5009 625 375
Záväzky z obchodného styku 8 408 9548 233 8198 516 9399 136 5720,0000
Zisk pred zdanením 855 122345 164285 582255 250227 627
Zmena EBIT 2,481,211,111,021,26
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 653-820,00-86,00-243,00-10 126
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 653-820,00-86,00-243,00-10 126
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000710,00
Účtovné závierky