SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 143 2888 091 5105 532 1264 346 9603 927 083
Aktivácia 937,000,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 1 070 2400,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,75051,971,451,520,5995
Bežné bankové úvery 1 070 2400,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 20 43212 70210 26511 3301 906
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,080,94501,793,90-7,08
Celkové tržby 8 879 3557 583 6674 899 5513 624 8020,0000
Celkový dlh 13 607 1873 931 4233 551 2643 459 5654 572 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 515 072-461 495-331 858-174 519-113 467
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 555 168461 495344 858174 519113 467
Čistý cash flow 93 673116 637170 33982 314113 467
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 185 4192 803 8781 465 116595 726346 938
Čistý zisk 2 376 0142 179 2251 093 467440 837235 636
Čistý zisk v minulom roku 2 179 2251 093 467440 837122 98021 588
Cudzie zdroje -6 536 101-4 160 087-1 980 862-887 395645 521
Daň z príjmov 652 602545 047268 73665 3870,0000
Daň z príjmov v minulom roku 545 047268 73665 3873 0850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 652 602545 047268 73665 3870,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 4137 883759,00660,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 93,6688,7175,61101,33164,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 92,1188,6575,34101,33163,97
Doba obratu aktív 800,70410,78408,62444,67667,80
Doba obratu pohľadávok 93,8489,1175,67101,40164,70
Doba obratu zásob 594,59193 3101 1008 58122 955
Doba splácania záväzkov 11 888562 40912 34255 715446,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,7869,3174,0688,04365,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 175364 8877 83238 1940,0000
EBIT v minulom roku 2 803 8781 465 116595 726232 807155 456
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 185 4192 803 8781 465 116595 726346 938
EBITDA 3 837 6803 094 0811 667 584796 758372 338
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 837 6803 094 0811 667 584796 758372 338
Finančná páka 3,081,952,794,90-6,08
Finančné účty 555 168461 495344 858174 519113 467
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3245-0,5141-0,3581-0,20410,1644
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32450,51410,35810,2041-0,1644
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 861 0263 121 5761 666 169795 452371 250
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,15080,16870,18120,19800,5479
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000013 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 356 2381 747 3981 023 706990 571968 534
Krátkodobé záväzky 3 038 5401 365 1911 002 645860 6052 151 560
Krytie dlhovej služby 24,4738,8716,208,903,35
Materiál 11 4168 6736 70813 7215 250
Nákladové úroky 156 80379 606102 91389 502111 302
Nákladové úroky v minulom roku 79 606102 91389 502106 742133 868
Náklady na predaný tovar 5 090 4173 734 2332 989 8362 243 9361 680 364
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 293886,0029 6525 6383 274
Neobežný majetok 17 055 0615 392 7934 063 2113 037 3292 637 274
Obežný majetok 3 067 7952 686 0151 458 6501 298 3011 287 903
Obrat aktív 0,45590,88850,89330,82080,5466
Obrat neobežného majetku 0,53841,331,221,170,8139
Obrat obežného majetku 2,992,683,392,751,67
Obrat zásob 0,61390,00190,33190,04250,0159
Odpisy 661 979309 207201 227198 47522 297
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 362 569186 183132 193130 81722 297
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 299 410123 02469 03467 6580,0000
Osobné náklady 474 882348 685242 368156 6300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6301 5051 4151 3061 088
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 067 066885 725636 280589 9630,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 037 9932 488 4321 294 694639 312257 933
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,31240,52380,54840,4968-0,3650
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 43,863 90065,82234,860,2652
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 8,629,918,058,450,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,605,254,403,7320,90
Pohľadávky z obchodného styku 2 317 1411 746 2901 020 009990 536964 274
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71361,631,361,370,5038
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -69,78-35,67-11,63-10,785,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,59741,471,660,91971,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67550,48590,64190,79591,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,080,94501,793,90-7,08
Pridaná hodnota 4 091 9013 455 4261 951 7831 324 159466 067
Primárna platobná neschopnosť 0,46050,50720,62380,59560,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36350,52380,55200,4968-0,3650
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,551,272,134,3412,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,551,272,134,3412,28
Služby 3 112 1932 845 2952 154 8891 642 8021 392 385
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 143 2888 091 5105 532 1264 346 9603 927 083
Spotreba materiálu… 1 568 2401 266 397763 084651 690361 907
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 070 2400,000013 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 194 8067 204 1594 941 6193 568 0952 146 431
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 48814 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 180 3314 48330 7295 9463 963
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 001 9877 185 1764 910 8903 562 1492 142 468
Účtovný cash flow 93 673116 637170 33982 314113 467
Úročený dlh 1 070 2400,000013 0000,00000,0000
Úrokové krytie 20,3135,2214,246,663,12
Vlastné imanie 6 536 1014 160 0871 980 862887 395-645 521
Všetky záväzky 13 607 1873 931 4233 551 2643 459 5654 572 604
Výsledok hospodárenia 3 188 1892 792 2261 466 357598 283348 111
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 188 1892 792 2261 466 357598 283348 111
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 376 0142 179 2251 093 467440 837235 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 179 2251 093 467440 837122 98021 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 028 6162 724 2721 362 203506 224235 646
Zásoby 151 976469 23989 327132 551205 902
Záväzky 13 607 1873 931 4233 551 2643 459 5654 572 604
Záväzky z obchodného styku 1 067 066885 725636 280589 9630,0000
Zisk pred zdanením 3 028 6162 724 2721 362 203506 224235 646
Zmena EBIT 1,141,912,462,562,23
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -317 628378 345-42 21156 19477 202
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -317 628378 345-42 21156 19477 202
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00007 1480,00000,00001 930
Účtovné závierky