1. FC TATRAN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 847 4942 414 3023 169 6873 443 7224 356 770
Bežná likvidita III. stupeň 2,992,886,7317,911,59
Časové rozlíšenie aktív 1 2866 79877 165100 8151 017 472
Časové rozlíšenie pasív 1 77614 1128 68618 37537 319
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,42640,40250,14590,04620,5957
Celkové tržby 635 445281 664824 0323 586 0291 879 448
Celkový dlh 551 706688 773402 410151 1711 612 521
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 27 94864 21897 426-14 279124 307
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6569-3,72-0,62570,15820,5556
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 0521 1822 57414 2795 217
Čistý cash flow 1 870-1 392-11 7059 062-7 425
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -414 537-1 046 611-510 378500 9141 160 720
Čistý zisk -417 407-1 047 174-515 583567 2481 044 188
Čistý zisk v minulom roku -1 047 174-515 583567 2481 044 1881 689 698
Cudzie zdroje -1 294 012-1 711 417-2 758 591-3 274 176-2 706 930
Daň z príjmov 175,000,00003 128-83 86753 650
Daň z príjmov v minulom roku 0,00003 128-83 86753 650-63 516
Daň z príjmov z bežnej činnosti 175,000,00003 128-83 86753 650
Dlhodobé pohľadávky 125 234123 581123 581123 5810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 8364 2462 885792,96291,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 775,86772,54367,48713,40270,41
Doba obratu aktív 3 2485 3143 522968,90878,03
Doba obratu pohľadávok 3 0564 5183 023827,73291,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 894,151 309321,3740,92280,37
EBIT v minulom roku -1 046 611-510 378500 9141 160 7201 731 498
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -414 537-1 046 611-510 378500 9141 160 720
EBITDA -559 330-1 076 706-493 496553 3561 331 700
EBITDA marža -0,8802-3,82-0,59890,15430,7086
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -559 330-1 076 706-493 496553 3561 331 700
Finančná páka 1,431,411,151,051,61
Finančné účty 3 0521 1822 57414 2795 217
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7004-0,7089-0,8703-0,9508-0,6213
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70040,70890,87030,95080,6213
Hrubá marža -0,6397-2,90-0,82640,16770,6590
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 175 703-1 041 700-445 6944 595 2091 330 325
Krátkodobé finančné výpomoci 31 00065 400100 0000,0000129 524
Krátkodobé pohľadávky 1 613 2721 929 1622 597 1992 818 3951 448 382
Krátkodobé záväzky 508 656594 498289 263145 4551 391 214
Krytie dlhovej služby -125,10-73,40-45,8515,4113,29
Materiál 2 8014 568425,00771,0018,00
Nákladové úroky 2 695563,002 07717 53362 882
Nákladové úroky v minulom roku 563,002 07717 53362 882105 316
Náklady na predaný tovar 614 100983 8071 009 524695 787572 621
Neobežný majetok 101 849349 011368 743385 8811 885 681
Obežný majetok 1 744 3592 058 4932 723 7792 957 0261 453 617
Obrat neobežného majetku 2,040,47510,89103,360,9605
Obrat obežného majetku 0,11900,08060,12060,43871,25
Odpisy 41 09851 86451 938120 046178 270
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 54925 93225 96960 02389 135
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 54925 93225 96960 02389 135
Osobné náklady 192 663356 138304 720284 191113 341
Ostatné náklady na finančnú činnosť 967,00990,001 0581 0251 375
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 6000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 349 735257 876168 09574 38299 515
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -376 309-995 310-463 645687 2941 222 458
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3150-0,5894-0,18040,17320,3681
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,3100-0,5796-0,17770,15270,3964
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,11-2,30-2,232,1210,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,74-2,00-1,911,494,25
Pohľadávky z obchodného styku 441 363350 967330 7622 535 6151 341 778
Pohotová likvidita II. stupeň 2,992,876,7317,911,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -691,991 229235,68-361,31364,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,6939-2,47-5,640,5169-0,1181
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,42640,40250,14590,04620,5957
Pridaná hodnota -406 463-817 986-680 990601 5191 238 503
Primárna platobná neschopnosť 1,101,480,75670,03620,0742
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3226-0,6119-0,18690,17320,3857
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,9864-0,6397-0,81540,27321,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,9864-0,6397-0,81540,27321,21
Služby 567 418943 145948 924634 919514 961
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 847 4942 414 3023 169 6873 443 7224 356 770
Spotreba materiálu… 46 68240 66260 60060 86857 660
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 00065 400100 0000,0000129 524
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 575 637183 019352 9643 318 7451 811 124
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 368 00017 19824 4302 021 4390,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 207 637165 821328 5341 297 3061 811 124
Účtovný cash flow 1 870-1 392-11 7059 062-7 425
Úročený dlh 31 00065 400100 0000,0000129 524
Úrokové krytie -153,82-1 859-245,7328,5718,46
Vlastné imanie 1 294 0121 711 4172 758 5913 274 1762 706 930
Všetky záväzky 551 706688 773402 410151 1711 612 521
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 77614 1068 68618 37537 319
Výsledok hospodárenia -459 874-1 111 372-521 004504 0381 153 430
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -459 874-1 111 372-521 004504 0381 153 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -417 407-1 047 174-515 583567 2481 044 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 047 174-515 583567 2481 044 1881 689 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -417 232-1 047 174-512 455483 3811 097 838
Zásoby 2 8014 568425,00771,0018,00
Záväzky 551 706688 773402 410151 1711 612 521
Záväzky z obchodného styku 487 149517 919250 27991 77999 515
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 137 414260 04382 18417 3970,0000
Zisk pred zdanením -417 232-1 047 174-512 455483 3811 097 838
Zmena EBIT 0,39612,05-1,020,43160,6704
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 227 4460,00000,00001 950 7110,0000