AGROMELIO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 452 8291 495 5541 339 3831 370 7631 490 992
Aktivácia 177 215191 498175 92094 15190 576
Bežná likvidita III. stupeň 1,451,050,75450,68190,5146
Časové rozlíšenie aktív 14 97915 57910 1618 0696 629
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,47830,71260,76830,80661,41
Celkové tržby 2 400 7252 278 7831 908 2701 692 2291 449 323
Celkový dlh 470 078622 284581 930612 020872 074
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -274 154-341 759-207 365-187 081-72 668
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 274 154341 759207 365187 08172 668
Čistý cash flow -67 605134 39420 284114 4136 993
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 110 720118 9051 590-43 953-36 913
Čistý zisk 109 481115 815-1 290-46 833-39 794
Čistý zisk v minulom roku 115 815-1 290-46 833-39 794-16 107
Cudzie zdroje -982 751-873 270-757 453-758 743-618 918
Daň z príjmov 1 2393 0902 8802 8802 881
Daň z príjmov v minulom roku 3 0902 8802 8802 8812 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2393 0902 8802 8802 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,8923,2418,399,8121,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,0522,9118,269,6221,70
Doba obratu aktív 249,63271,11281,39315,44419,17
Doba obratu pohľadávok 40,8923,2418,399,8121,97
Doba obratu zásob 247,86737,14804,361 2232 208
Doba splácania záväzkov 863,062 9213 7224 2716 649
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,63110,25119,04138,29242,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 85,07292,30440,75743,821 022
EBIT v minulom roku 118 9051 590-43 953-36 913-12 800
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 110 720118 9051 590-43 953-36 913
EBITDA 262 379354 435308 831273 842258 292
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 262 379354 435308 831273 842258 292
Efektívna daňová sadzba 0,01120,02601,81-0,0655-0,0780
Finančná páka 1,481,711,771,812,41
Finančné účty 274 154341 759207 365187 08172 668
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6764-0,5839-0,5655-0,5535-0,4151
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67640,58390,56550,55350,4151
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 461 025426 468318 325275 427321 245
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31100,40670,42300,43840,5782
Krátkodobé pohľadávky 237 989128 18487 52742 63178 139
Krátkodobé záväzky 451 781608 192566 603600 951862 156
Materiál 66 32673 40491 907115 837217 842
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000426,00
Náklady na predaný tovar 1 513 6881 409 6361 233 6031 149 143938 562
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 191 06576 01055 55951 35347 331
Neobežný majetok 795 962856 525911 893960 9821 047 299
Obežný majetok 641 888623 450417 329401 712437 064
Obrat aktív 1,461,351,301,160,8708
Obrat neobežného majetku 2,672,351,911,651,24
Obrat obežného majetku 3,313,234,163,952,97
Obrat zásob 1,470,49520,45380,29860,1653
Odpisy 232 084271 130311 810318 382326 460
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 116 042135 565155 905159 191163 230
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 116 042135 565155 905159 191163 230
Osobné náklady 422 564339 701308 906301 980244 458
Ostatné náklady na finančnú činnosť 956,00801,00356,00415,00447,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 44 53360 87067 090104 650132 529
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 341 565386 945310 520271 549286 666
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69210,56260,61320,69100,6795
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,207,949,078,517,60
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,781,631,451,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93270,98850,81160,70440,6301
Pohľadávky z obchodného styku 233 077126 38686 91341 80377 186
Pohotová likvidita II. stupeň 1,170,79830,53840,39570,1826
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,54-6,50-37,34-6,63-88,51
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32360,41610,43450,44650,5849
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,47830,71260,76830,80661,41
Pridaná hodnota 610 569603 829503 769436 992359 747
Primárna platobná neschopnosť 0,19110,48160,77192,501,72
Rýchla likvidita I. stupeň 0,60680,56190,36600,31130,0843
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,791,761,882,233,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,791,761,882,233,38
Služby 117 204169 998182 419154 102155 241
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 452 8291 495 5541 339 3831 370 7631 490 992
Spotreba materiálu… 1 369 7461 387 7611 156 4731 031 893837 962
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 177 2150,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 224 0582 049 8821 742 2971 587 1351 330 009
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 99 80136 4174 9251 000,0031 700
Tržby z predaja tovaru 246 109112 46275 90475 15473 145
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 878 1481 901 0031 661 4681 510 9811 225 164
Účtovný cash flow -67 605134 39420 284114 4136 993
Vlastné imanie 982 751873 270757 453758 743618 918
Všetky záväzky 470 078622 284581 930612 020872 074
Výsledok hospodárenia 111 676119 7221 946-43 540-36 468
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 111 676119 7221 946-43 540-36 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 109 481115 815-1 290-46 833-39 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 115 815-1 290-46 833-39 794-16 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 110 720118 9051 590-43 953-36 913
Zásoby 129 745153 507122 437172 000286 257
Záväzky 470 078622 284581 930612 020872 074
Záväzky z obchodného styku 44 53360 87067 090104 650132 529
Zisk pred zdanením 110 720118 9051 590-43 953-36 913
Zmena EBIT 0,931274,78-0,03621,192,88
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -12 88832 635-15 072-5 94611 396
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -12 88832 635-15 072-5 94611 396
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 18 4200,00000,00000,00000,0000