Snowpark Lučivná, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 174 941152 794141 026161 589131 288
Bežná likvidita III. stupeň 7,362,600,89960,47870,2621
Časové rozlíšenie aktív 1 7331 7123 1492 8540,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,480,65450,13750,11250,0226
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07700,14250,44171,031,48
Celkové tržby 170 495189 676147 641132 42385 047
Celkový dlh 12 50919 05443 20781 98678 435
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 207-40 670-28 389-22 485-13 287
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 20740 67028 38922 48513 287
Čistý cash flow 28 53712 2815 9049 1981 769
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 37 52044 50818 61630 776-20 851
Čistý zisk 29 33635 92218 21627 357-14 212
Čistý zisk v minulom roku 35 97318 21627 357-14 21216 295
Cudzie zdroje -162 432-133 740-97 819-79 603-52 853
Daň z príjmov 8 1848 586400,003 419-6 639
Daň z príjmov v minulom roku 8 600400,003 419-6 639-4 488
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 1848 586400,003 419-6 639
Dlhodobé pohľadávky 6 16010 92413 29612 73615 801
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,610,00001,499,873,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,970,00001,499,873,76
Doba obratu aktív 374,74312,86350,53449,43563,47
Doba obratu pohľadávok 24,8022,3734,5445,3071,57
Doba obratu zásob 2 2711 617999,552 6052 761
Doba splácania záväzkov 3 1304 6976 62020 79334 038
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,6538,42106,71227,37335,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 6092 6712 7962 6253 637
EBIT v minulom roku 44 57318 61630 776-20 85111 807
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 37 52044 50818 61630 776-20 851
EBITDA 89 290108 73988 25095 29244 461
EBITDA marža 0,52370,57330,59770,71960,5228
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 290108 73988 25095 29244 461
Finančná páka 1,081,141,442,032,48
Finančné účty 69 20740 67028 38922 48513 287
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9285-0,8753-0,6936-0,4926-0,4026
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92850,87530,69360,49260,4026
Hrubá marža 0,44170,43750,47160,59510,2968
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 88 314123 73287 47494 64443 869
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,06580,12280,30440,50590,5959
Krátkodobé pohľadávky 5 4190,0000600,003 550875,00
Krátkodobé záväzky 11 50918 76342 93281 74878 240
Materiál 6 0435 5305 4148 5005 115
Náklady na predaný tovar 95 08395 27777 22152 43559 799
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 3421 4582 3671 435839,00
Neobežný majetok 84 07293 02789 110109 72194 978
Obežný majetok 89 13658 05548 76749 01436 310
Obrat aktív 0,97401,171,040,81210,6478
Obrat neobežného majetku 2,031,921,651,200,8954
Obrat obežného majetku 1,913,073,012,682,34
Odpisy 50 69471 18268 85863 87064 718
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 34735 59134 42931 93532 359
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 34735 59134 42931 93532 359
Osobné náklady 6 9278 75813 63014 55310 751
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1761 091776,00648,00592,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 59310 67018 13410 3208 360
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 80 030107 10487 07491 22750 506
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 56,1256,9129,4154,9130,09
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,879,475,115,412,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,311,040,84411,000,3345
Pohľadávky z obchodného styku 920,000,0000600,003 550875,00
Pohotová likvidita II. stupeň 6,632,260,74860,35340,1810
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,69-10,89-16,57-8,65-29,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,07150,12470,30640,50740,5974
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07700,14250,44171,031,48
Pridaná hodnota 75 31282 98169 62578 79925 246
Primárna platobná neschopnosť 10,430,000030,222,919,55
Rýchla likvidita I. stupeň 6,012,170,66130,27510,1698
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,14010,17520,48960,86041,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,14010,17520,48960,86041,76
Služby 51 00438 93029 40917 48525 538
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 174 941152 794141 026161 589131 288
Spotreba materiálu… 42 73754 88945 44533 51533 422
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 170 495186 300146 846131 23485 045
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100,008 0420,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 9972 3283 6851 8661 069
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 168 398175 930143 161129 36883 976
Účtovný cash flow 28 53712 2815 9049 1981 769
Vlastné imanie 162 432133 74097 81979 60352 853
Všetky záväzky 12 50919 05443 20781 98678 435
Výsledok hospodárenia 38 69645 59919 39231 422-20 257
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 69645 59919 39231 422-20 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 33635 92218 21627 357-14 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 97318 21627 357-14 21216 295
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 52044 50818 61630 776-20 851
Zásoby 8 3506 4616 48210 2436 347
Záväzky 12 50919 05443 20781 98678 435
Záväzky z obchodného styku 9 59310 67018 13410 3208 360
Zisk pred zdanením 37 52044 50818 61630 776-20 851
Zmena EBIT 0,84182,390,6049-1,48-1,77