VSK PRO - ZEO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 597 5601 424 7261 227 9541 013 0771 111 918
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000020 355
Bankové úvery 0,00000,00000,0000106 51284 786
Bežná likvidita III. stupeň 3,312,772,291,150,7937
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000106 51242 360
Časové rozlíšenie aktív 1 02367,00161,00251,00261,00
Časové rozlíšenie pasív 15 04311 99013 75212 4640,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,61900,41480,9843-0,8617-0,1535
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,17770,22250,28520,43031,04
Celkové tržby 2 049 8071 819 9281 778 4571 461 3621 328 799
Celkový dlh 238 746257 144269 463301 008567 596
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -420 149-299 870-218 162105 213-29 681
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 420 149299 870218 1621 299114 467
Čistý cash flow 120 27981 708216 863-113 168-67 323
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 240 546271 523292 347185 421189 621
Čistý zisk 188 180210 852245 134155 283150 286
Čistý zisk v minulom roku 210 852245 134155 283150 286186 873
Cudzie zdroje -1 343 771-1 155 592-944 739-699 605-544 322
Daň z príjmov 51 23358 95745 07225 28619 744
Daň z príjmov v minulom roku 58 95745 07225 28619 7442 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 23358 95745 07225 28619 744
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,000042 426
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,000042 426
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,4434,4251,4954,5862,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,2826,7633,5348,2056,44
Doba obratu aktív 305,36303,03268,98270,95333,43
Doba obratu pohľadávok 29,4434,4251,4954,5862,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,1441,9048,2635,12131,50
EBIT v minulom roku 271 523292 347185 421189 621212 160
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 240 546271 523292 347185 421189 621
EBITDA 482 880481 978463 456368 912337 004
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 482 880481 978463 456368 912337 004
Finančná páka 1,191,231,301,452,04
Finančné účty 420 149299 870218 1621 299114 467
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8411-0,8111-0,7694-0,6906-0,4895
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84110,81110,76940,69060,4895
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 715 830674 135667 936538 309529 277
Krátkodobé pohľadávky 154 034161 836235 070204 095207 209
Krátkodobé záväzky 194 319196 978220 328131 330438 525
Krytie dlhovej služby 426,20281,20216,4776,0317,20
Materiál 51 88361 04630 27035 48521 649
Nákladové úroky 1 1331 7142 1414 85219 591
Nákladové úroky v minulom roku 1 7142 1414 85219 59122 406
Náklady na predaný tovar 1 095 229902 651897 238734 577660 349
Neobežný majetok 903 675844 900691 004725 602730 251
Obežný majetok 692 862579 759536 789287 224381 406
Obrat aktív 1,201,201,361,351,09
Obrat neobežného majetku 2,112,032,411,881,67
Obrat obežného majetku 2,762,963,104,753,19
Odpisy 278 344238 116206 834206 188176 980
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 139 172119 058103 417103 09488 490
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 139 172119 058103 417103 09488 490
Osobné náklady 478 016426 482397 063355 071299 506
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1441 3431 5781 6252 037
Ostatné záväzky z obchodného styku 134 804106 129135 03572 96458 371
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 466 524448 968451 968361 471327 266
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58700,52430,51630,56340,5379
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,701,911,941,771,86
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,081,221,271,121,17
Pohľadávky z obchodného styku 111 318125 796153 087180 222188 216
Pohotová likvidita II. stupeň 2,752,211,940,82160,6695
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,17-14,14-4,366,188,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 106,1647,67101,29-23,32-3,44
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14940,18050,21940,29710,5105
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,17770,22250,28520,43031,04
Pridaná hodnota 814 325813 460769 060630 174556 830
Primárna platobná neschopnosť 1,260,86880,88210,40490,3101
Rýchla likvidita I. stupeň 2,011,440,93200,00520,2380
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,49440,53350,58140,81591,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,49440,53350,58140,81591,68
Služby 750 370626 300580 953512 171439 809
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 597 5601 424 7261 227 9541 013 0771 111 918
Spotreba materiálu… 343 445280 070323 227230 670231 632
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000106 51284 786
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 026 6011 812 8611 769 3271 450 2621 314 334
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 117 04796 750103 02985 51197 155
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 909 5541 716 1111 666 2981 364 7511 217 179
Účtovný cash flow 120 27981 708216 863-113 168-67 323
Úročený dlh 0,00000,00000,0000106 51284 786
Úrokové krytie 212,31158,41136,5538,229,68
Vlastné imanie 1 343 7711 155 592944 739699 605544 322
Všetky záväzky 238 746257 144269 463301 008567 596
Výsledok hospodárenia 241 690272 896294 093187 468191 865
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 241 690272 896294 093187 468191 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 188 180210 852245 134155 283150 286
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 210 852245 134155 283150 286186 873
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 239 413269 809290 206180 569170 030
Zásoby 118 679118 05383 55781 83059 730
Záväzky 238 746257 144269 463301 008567 596
Záväzky z obchodného styku 140 219109 294135 03572 96458 371
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 4153 1650,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 239 413269 809290 206180 569170 030
Zmena EBIT 0,88590,92881,580,97790,8938
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 4143 7196 9428 264-9 263
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 4143 7196 9428 264-9 263
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 79 89367 71665 55860 76765 314